นางฟ้าสีขาวสุดทนดับเครื่องชนร้องสื่อแฉงานหนักสุดในชีวิต

นางฟ้าสีขาวสุดทนดับเครื่องชนร้องสื่อแฉงานหนักสุดในชีวิต

นางฟ้าสีขาวสุดทนดับเครื่องชนร้องสื่อแฉงานหนักสุดในชีวิตร่างกายทรุดโทรมเข้าเวรไม่ไหวต้องควักจ่ายค่าเวรแทน รพ.

วันที่ 22 ต.ค.นางนวพรรษ ภู่ทรัพย์สกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้เป็นตัวแทนสหภาพพยาบาลแห่งประไทย และพยาบาล รพ.มหาราช ได้เดินทางเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายไพฑูรย์ อินทศิลา อุปนายกและประธานศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ร่วมรับเรื่องร้องเรียน เรื่องขอช่วยดำเนินการให้เกิดการแก้ไขระเบียบการเบิกคำเวรเนื่องจากพยาบาลถูกตัดคู่เวร โดยได้แนบสำเนาเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวข้าราชการ นำเสาบทความที่เคยส่งร้องเรียนขอความเป็นธรรมถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2558 1 ชุด ภาพถ่ายการเข้ายื่นหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ เน ทำเนียบรัฐบาล สภาพยาบาล และ ดร.ทัศนา บุญทอง 1 ชุด เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาเมื่อวันที่ 2 เม.ย.2558 เช่นกัน โดยหนังสือร้องเรียนขอความช่วยเหลือในครั้งนี้ลงชื่อ พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ อุปนายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ/ ที่ปรึกษาสหภาพพยาบลาลแห่งประเทศไทย และนางนวพรรษ ภู่ทรัพย์สกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มหาราช จ.นครศรีธรรมราช

S 67567621

นางนวพรรษ ภู่ทรัพย์สกุล กล่าวว่า ตน ปฏิบัติงานอยู่แผนกศัลยกรรม ตลอดระยะเวลา 35 ปีของการเป็นข้าราชการในวิชาชีพพยาบาล รวมถึง เพื่อนร่วมงาน และน้อง ๆ ลูกหลานที่เป็นพยาบาลอีกจำนวนมากถูกเอาเปรียบเรื่องเงินค่าตอบแทนมาตลอด คือเงินค่าเวรบ่าย-ดึกถูกตัดลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อถูกขึ้นเวรมาก และเมื่อหาคนอื่นมาขึ้นแทน ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถเบิกคำเวรบ่าย-ดีกให้คนที่มาเข้าเวรได้ ทำให้เจ้าของเวรจะต้องจ่ายคู่เวรให้เอง ทาง รพ.ชี้แจงมาว่า “ระเบียบการเบิกเงินค่าตอบแทนคำาเวรให้พยาบาลนั้น มาจากระเบียบที่ว่า…วันไหนที่ตั้งเบิกค่าเวรแล้ว จะเบิกค่า OT ไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงพยาบาลต้องควงเวรถึงวันละ 2 เวรติดต่อกัน 3-4 วัน ระเบียบนี้จึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้พยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่เวรมากเท่าใดก็จะถูกตัดคำเวรออกไปเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่ต้องอยู่เวรหนักมากขึ้นเรื่อย ๆร่างกายก็หมดเรี่ยวแรงลงทุกที ๆ เป็นระเบียบของ ก.พ. ที่ช่างทำร้ายและมัดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับวิชาชีพพยาบาลมาตลอด

151300

ปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลจ่ายค่า OT.ให้พยาบาล วันละ 660 บาท และค่ำเวรบ่าย-ดึก 280 บาท/เวร ซึ่ง 280 บาทนี้เหมือนประมาณว่าให้เป็นค่าอยู่เวรกลางคืนที่ต้องเสียสุขภาพ ต้องอดหลับ อดนอน แค่ 280 บาท/เวร แต่ก็ยังมาถูกตัดอีกเหมือนชีวิตวิชาชีพพยาบาลถูกโกงมาตลอด ทำให้พยาบาลที่อยู่เวรกลางคืนไม่สามารถได้รับคำเวรได้ทุกคืนเท่ากัน เช่น ใน 1 ตึก ขณะที่ทำงานอยู่ด้วยกัน เวรบ่าย 8 คน อาจจะ 7 คนได้ค่าเวร แต่อีก 1 คนไม่ได้ เพราะคน ๆ นั้นขึ้นเวรมากจนไม่มีที่จะให้ตั้งเบิก ชีวิตพยาบาลถูกแรงกดดันเรื่องเงินคำตอบแทนนี้มานานมาก จนเมื่อมีการเปลี่ยนชุดรัฐบาลมาเป็นท่านนายกประยุทธ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงแรก ตนพร้อมด้วยทีมสหภาพพยาบาลคิดว่าท่านคงจะเห็นใจพยาบาลและให้ความสำคัญกับพยาบาลให้ไม่ถูกเพิกเฉยอีกต่อไป ตนจึงเขียนบทความ…”ลมหายใจสุดท้ายของพยาบาลไทยในยุคปฏิรูป”รวบรวมส่งแนบท้ายไปกับข้อร้องเรียนที่ทางทีมสหภาพพยาบาล โดย พ.ต.ท.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ อุปนายกนายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ/ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยและทีมทั้งหมดจัดทำขึ้นแล้วได้รวมตัวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี , สภาพยาบาล และดร.ทัศนา บุญทอง เมื่อวันที่ 2 เมษายน “หลังจากนั้นเรื่องก็เงียบมาจนถึงปัจจุบัน และ นับวันชีวิตของคนที่อยู่ในสายวิชาชีพพยาบาลยิ่งเหมือนอยู่ในชุมนรกเข้าทุกที โดยเฉพาะช่วงโควิดระบาดอย่างหนัก โดยบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะพยาบาลติดเชื้อกันจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ ต้องบุกงานโควิด ติดเชื้อโควิดกันไปพร้อม ๆกับผู้ปวยอย่างระเนระนาด ที่เหลือก็ต้องบุกเวรหนักเป็นเท่าตัว อุปกรณ์ของใช้ที่จะมาป้องกันก็ขาดแคลน เจ้าหน้ที่ที่ติดโควิดตอนนี้จำนวนมากขึ้นทุกวัน ก็ยังถูกตัดคำเวรเพิ่มขึ้นทุกที ปัญหานี้เชื่อว่าเกิดกับพยาบาลเกือบทุกโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในตอนนี้วิชาชีพพยาบาลในตอนนี้กำลังจะสิ้นใจอย่างรวยริน ไร้คนมาดูแลและช่วยเหลืออย่างจริงจัง สภาพยาบาลก็เงียบ”

S 67567638

นางนวพรรษ ภู่ทรัพย์สกุล กล่าวอีกว่า พยาบาลตอนนี้สุขภาพแย่ลุกถามถึงสถาบันครอบครัวชีวิตป่วย ค่าแรงโดนตัด” ปัจจุบันพยาบาลต้องถูกอยู่เวรประมาณ 37 เวรต่อเดือน อย่าว่าแต่จะขึ้นค่าตอบแทนให้เลย ที่จะได้แค่ตามความเป็นจริงเท่าที่ขึ้นเดิมจริงก็ไม่ได้ อยากจะให้พยาบาลจากทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยออกมาแฉถึงสิ่งที่ตนถูกกระทำว่าเหมือนกันทุกโรงพยาบาลหรือไม่ ตนเคยไปแจ้ง ส.ต.ง. ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเขา ต้องทำไปตามระเบียบของ ก.พ.ส่วนเรื่องที่พยาบาลจากตึกอื่นที่เขาอาสามาช่วยแบ่งเวรอยู่ให้ แต่โรงพยาบาลกลับตั้งเบิกค่าเวรให้เขาไม่ใด้ ต้องให้เจ้าของเวรเดิมควักเงินตนเองจ่าย ซึ่งมันน่า อนาถเหลือทนการที่ตนมายื่นหนังสือมาครั้งนี้เป็นการส่วนตัว แต่มีความประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของวิชาชีพพยาบาลทั้งหมด เนื่องจากน้อง ๆ และเพื่อน ๆ หลายคนหวั่นว่าหากจะเดินหน้าออกมาร้องขอความช่วยเหลือลักษณะนี้จะถูกผู้ใหญ่กลั่นแกล้ง ลงโทษในเวลาต่อมา หากยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่ทางสื่ออยากจะขอเพิ่มเติมนั้น ทางทีมของสภา พยาบาลยังพร้อมที่จะให้ข้อมูลต่อไปสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทีมสหภาพพยาบาล พ.ต.ท. ฐิชาลักษญ์ ณรงค์วิทย์ อุปนายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย โทร.091- 7216492 สำหรับข้อเรียกร้องของตนและสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 1. คำตอบแทนที่ค้างจ่ายบุคลากรสาธารณสุขทั้งประเทศ บางที่ถูกค้างถึง 19 เดือน 2. อัตราการจ่ายคำตอบแทนไม่เป็นธรรมตามวิชาชีพ ภาระงาน ความรับผิดชอบ การทำงานหนัก การทำงานนอกเวลาพักตามธรรมชาติซึ่งทำให้ร่างกายทรุดโทรม หากทำงานใกล้ชิดผู้ป่วยก็จะติดโรคได้ง่าย ค่าความเสี่ยงควรต่างกันตามเนื้องาน 3. สหภาพพยาบาลได้ร้องขอให้ชดเชยการตายจากโควิด-19 เพิ่มอีก 1 เท่า คือ 4 ล้านบาทยังแต่ไม่ใด้รับคำตอบ และ 4.พยาบาลถูกตัดค่าเวรเพิ่มขึ้นตามจำนวนเวรที่ถูกขึ้นเพิ่มมากเรื่อย ๆ เนื่องจากระเบียบการตั้งเบิกที่วางไว้อย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งพยาบาลถูกใช้เงินของตนเองไปจ่ายคู่เวรบ่าย-ดึกแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้จ่าย(โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ตนทำงานอยู่ เนื่องจากปัญหาของพยาบาลตอนนี้กำลังวิกฤตหนัก ตนตัดสินใจมายื่นเรื่องร้องเรียนกับนายกสมาคมสื่อมวลนครศรีธรรมราช เพื่อให้ช่วยจุดประกายให้เกิดการแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้พยาบาลไทยในกระทรวงสาธารณสุข

S 67567636 scaled

นางนวพรรษ ภู่ทรัพย์สกุล กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนตัดสินใจที่จะออกมาต่อสู้เรียกร้องในเรื่องนี้ ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อน้องพยาบาลในรุ่นต่อ ๆไป ส่วนตนจะถูกผู้บังคับบัญชีขีดกาหมายหัวเพื่อเล่นงมน กลั่นแกล้งอย่างไรนั้น ตนไม่กลัวใด ๆ ทั้งสิ้น ตนอายุ 56 ปีแล้วอะไรจะเกิดมันต้องเกิด หากตนไม่ตัดสินใจทำความไม่เป็นธรรม การเอารัดเอาเปรียบพยาบาลในเมืองไทยก็ต้องมีอยู่ตลอดไป ตามใดที่มีการโยนเรื่องเงินค่าเข้าเวรมาให้เป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาล โรงพยาบาลก็จะผลักภาระค่าเข้าเวรมาให้กับพยาบาลที่ถูกจัดให้เข้าเวรเป็นคนควักกระเป๋าจ่ายค่าเวรแทน รพ. การเข้าเวรมากแทนที่จะได้ค่าตอบแทนมาก ๆ กลับต้องควักจ่ายแทน รพ.ทำให้รายได้ลดน้อยลงเรื่อย ๆ ทาง รพ.ควรจะมีรูปแบบวิธีการบริหารจัดการในการจ่ายเงินค่าเวรให้กับผู้ที่เข้าเวรจริง ๆ ไม่ใช่โยนผลักภาระมาให้กับพยาบาลรับผิดชอบแทนโดยการจัดให้มีรายชื่อเข้าเวรมาก ๆ แต่ตั้งเบิกไม่ได้  “หากร่างกายมันสู้ไม่ไหวจริง ๆ ไม่สามารถมาเข้าเวรได้ทาง รพ.จัดพยาบาลคนอื่น ๆ มาเข้าเวรแทน ตัวพยาบาลที่มีชื่อเป็นเจ้าของเวรจะต้องควักจ่ายค่าเขาเวรให้กับพยาบาลคนที่มาแทนรอบละ 280 บาทแทน รพ. เช่นตนถูกจัดให้เข้าเวรกะบ่าย-ดึก เดือนละ 30-37 เวร ร่างกายอ่อนล้า ไปไม่ไหวจริง ๆ แต่ละเดือนคนอื่นต้องมาเข้าแทน 10 เวร ก็ต้องควักเงินจ่าย 2,800 บาท ถูกจัดให้เข้าเวรมากยิ่งต้องควักจ่ายแทน รพ.มากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงที่ต้องตรากตรำทำงานหนักที่สุดในชีวิตแทนที่จะมีค่าตอบแทนมากกลับกลับลดน้อยลงเรื่อย ๆ จึงตัดสินใจ “ดับเครื่องชน”และจะต่อสู้เรียกร้องขอความเป็นธรรมเพื่อวิชาชีพพยาบาลต่อไปจนถึงที่สุด”.

S 67567635
ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก