ผู้ว่าฯ เมืองคอนเปิดตัวแคมเปญการท่องเที่ยว

ผู้ว่าฯ เมืองคอนเปิดตัวแคมเปญการท่องเที่ยว

ผู้ว่า ฯเมืองคอนเปิดตัวแคมเผนการท่องเที่ยว “เมืองคอน หวันบนดิน ถิ่นของหรอย เลสวย รวยธรรมชาติ”-ภายใต้โครงการเปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปบบการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์-ผู้ว่า ฯแถลงโชว์ตำนานมังคุดเมืองนคร ฯ

วันที่ 21  ก.ค. 2564 ที่ห้องประชุมโรงแรมปุระนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญการท่องเที่ยว “เมืองคอน หวันบนดิน ถิ่นของหรอย เลสวย รวยธรรมชาติ” ภายใต้โครงการเปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปบบการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ และการแถลงข่าวการบริหารจัดการมังคุดเชิงคุณภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฤดูกาลผลิต 2564 โดยมีนายนายสมชาย เสมมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ สุยสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและสวนมังคุด สวนผลไม้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

20210721 103438 scaled

20210721 102918 scaled

โดยการและแถลงข่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกเป็นการแถลงข่าว เปิดตัวแคมเปญการท่องเที่ยว “เมืองคอน หวันบนดิน ถิ่นของหรอย เลสวย รวยธรรมชาติ” ภายใต้โครงการเปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปบบการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ถูก นำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสในทางธุรกิจเพิ่มขึ้น อันเนื่องจากมีต้นทุนการโฆษณาที่ต่ำกว่าการใช้สื่อประเภทอื่น ๆ จาก วิกฤตการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้คนต้องเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่(new normal) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เทรนด์การท่องเที่ยว เปลี่ยนแปลงไป การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญ ที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจและตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว เป็นการสร้างตลาดล่วงหน้าอีกทางหนึ่ง

20210721 110059 scaled

20210721 094609 scaled

20210721 110136 scaled

ดังนั้นการเจริญเติบโตของภาคการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวัน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หากมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าว จึงกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ที่จะมาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ชื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวผ่านผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ “ท่องเที่ยว “เมืองคอน หวันบนดิน ถิ่นของหรอย เลสวย รวยธรรมชาติ” ” ซึ่งเป็นการร่วมมือกับผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เน็ตไอดอล หรือ บล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น เกิดบรรยากาศกระตุ้นการค้าในเชิงท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์อย่างยิ่ง จะเป็นการสร้างรายได้ และเพิ่มจำนวน นักท่องเที่ยวจากการกระจายการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และต่อเนื่องตลอดปีการท่องเที่ยว

20210721 110911 scaled

20210721 111000 scaled

20210721 111042 scaled

20210721 111206 scaled

นายสุชาติ ชายมัน กล่าวว่า สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว “ท่องเที่ยว “เมืองคอน หวันบนดิน ถิ่นของหรอย เลสวย รวยธรรมชาติ” ” นั้นได้กำหนดไว้ถึง 10 จุด ซึ่งได้ร่วมกับคณะสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางสำรวจเส้นทางไปเรียบร้อยแล้วเทื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2564 โดยเส้นทาง 10 จุดประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ,วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) อ.ท่าศาลา ,วัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่) อ.สิซล จากนั้นจะเข้าสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยนักท่องเที่ยวจะได้พบกับความสวยงาม และอิ่มอร่อยกับรสชาดอาหารทะเล ของแหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำสิชล พร้อมชื่นชมความสวยงามที่บริเวณ จุดชมวิวถนนสิชล–ขนอม ชมทัศนียภาพอ่าวสิชล บนเส้นทางเลียบทะเลถนนสิชล – ขนอม ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบชายทะเลที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในฝั่งอ่าวไทย และจุดชมวิวเนินเทวดา ก่อนจะแวะชิว ๆ รับประทานอาหารว่าง ที่ร้านนาแม่เฒ่า และเดินทางกลับมายัง วัดพระมหาราตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ชมความงดงามขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ในช่วงก่อนตะวันตกดิน และกลับที่พักแบบอิ่มเอมใจ กับหนึ่งวันกับกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว”งามแท้เมืองใต้ ประทับใจเมืองคอน”และคาดว่าจะเปิดให้มีการท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าวและเส้นทางอื่น ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564 พร้อมกับการเปิดเทอมใหม่ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนด

20210721 105921 scaled

20210721 094206 scaled

หลังจากนั้นจึงเป็นการแถลงข่าว การบริหารจัดการมังคุดชิงคุณภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฤดูกาลผลิต 2564 โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เรื่องราวของมังคุดเป็นเรื่องราวตำนานของเมืองนครศรีธรรมราช ที่มีมานานหลายร้อย เริ่มจากมังคุดบนภูเขา จนพัฒนามาเป็นการปลูกมังคุดเพื่อการบริโภค จนมาถึงการบริหารจัดการมังคุดเชิงคุณภาพเพื่อการส่งออก ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรประและจังหวัดนครศรีธรรมราชปีละนับพันพันล้านบาท โดยในวันนี้เราจะต้องเน้นเน้นของคุณภาพ และเรื่องราคาที่ไม่มุ่งให้ราคาสูงแบบไฟไหม้ฟาง แต่ต้องให้มีราคาที่เหมาะสมและยั่งยืน  นายนิพนธ์ สุขสะอาด กล่าวว่า ในปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกมังคุดที่ขึ้นทำเบียนกับทางเกษตรจังหวัดประมาณ 1 แสนไร่ และอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน โดยตำนานมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหลายประเภท เช่น มังคุดเขา มังคุดโบราณ มังคุดลายมังกร มังคุดดำ และมังคุดคัด ซึ่งในการพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการมังคุดนั้นในปัจจุบันมีการบริหารจัดการโดยรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ในลักษณะวิสาหกิจชุมชน มีการบริหารจัดการในเชิงคุณภาพทุกขั้นตอน ประกอบกับการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีทำให้ผลผลิตออกมาคุณภาพดี ราคาดี รสชาติอร่อย เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยฟการเก็บเกี่ยวมังคุดระหว่างเดือน ก.ค.- ก.ย. ของทุกปี สำหรับ “มังคุดดำ” ที่เรียกว่ามังคุดตกเกรดนั้นแท้ที่จริงเป็นมังคุดพร้อมรับประทานที่มีคุณภาพดีที่สุด อร่อยที่สุด รสดชาดหวาน อร่อยที่สุด แต่มีปัญหาตรงที่การขนส่งไกล ๆ ไปต่างประเทศไม่ได้เท่านี้นเอง นอกจากนี้นครศรีธรรมราชยังมีของดีจากผลผลิตมังคุดคือ “มังคุดคัด” ถือว่าเป็น 1 เดียวในโลกคือการนำมังคุดแก่เต็มที่มาผ่านกระบวนการคัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อด้านใน ล้างทำความสะอาด แช่น้ำเกลือและนำมาเสียบกับไม้เหมือนเสียบลูกชิ้น มังคุดเมืองนครจะกรอบ อร่อย หวานมัน หากินหรือรับประทานได้ที่นครศรีธรรมราชเพียงแห่งเดียวเท่านั้น.

20210721 102840 scaled

20210721 103804 scaled

20210721 113211 scaled

ไพฑูรย์ อินทศิลา  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก