คุณหญิงสุดารัตน์ประกาศภารกิจสุดท้ายทำประเทศให้รุ่งเรือง

คุณหญิงสุดารัตน์ประกาศภารกิจสุดท้ายทำประเทศให้รุ่งเรือง

กรุงเทพฯ 4 ก.ค.- คุณหญิงสุดารัตน์ ประกาศทำภารกิจสุดท้าย ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ทำประเทศไปสู่ความรุ่งเรือง ตั้งเป้าหมาย 8 ด้าน เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ บนศักยภาพของประเทศไทย

ที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย ซอยลาดปลาเค้า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค พร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญ อาทิ นายโภคิณ พลกุล นายพงศกร อรรณนพพร นายวัฒนา เมืองสุข นายต่อพงศ์ ไชยสาส์น น.ต.ศิธา ทิวารี และ สมาชิกพรรคเลือดใหม่ ร่วมแถลงงาน ไทยสร้างไทย เดินหน้าสร้างประเทศไทย โดยวันเดียวกันนี้ ได้มีการประชุมผู้บริหารพรรค ตัวแทนสาขา ตัวแทนสมาชิกประจำเขต และสมาชิกพรรคทั่วประเทศ กว่า 300 เขต ผ่านระบบ Zoom ด้วย

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ปีนี้ทำงานการเมืองมาครบ 29 ปี ไม่ได้มุ่งหวังเกียรติยศ ตำแหน่ง หรืออำนาจใด ๆ อีกแล้วนอกจากความสุข ความอิ่มใจที่ได้สร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้กับลูกหลานของเรา ตนตั้งใจที่จะทำภารกิจสำคัญครั้งสุดท้ายในชีวิตทางการเมือง ในการก่อตั้ง ‘พรรคไทยสร้างไทย’ เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่จะนำประเทศออกจากความตกต่ำ และความเลวร้าย นำประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา ไปสู่ความรุ่งเรือง และนำความผาสุขกลับมาสู่คนไทยอีกครั้งหนึ่ง เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่ดิฉันจะส่งมอบให้คนรุ่นต่อไป ‘มรดกที่มีไม่ได้มีแต่เรื่องราวของอดีต แต่ต้องมีอนาคตด้วย’

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ตนจะทำหน้าที่เป็น ‘เสาเข็ม’ ตั้ง ‘พรรคไทยสร้างไทย’ ให้เป็นสถาบันทางการเมืองของคนไทยทุกคน โดยจะขอทุ่มเทใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด 29 ปี มาสร้างพรรคไทยสร้างไทยให้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำงานรับใช้ประชาชน ขออาสาเป็นนั่งร้าน เชิญชวนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมกับพรรคไทยสร้างไทย และขออาสาเป็นสะพานเชื่อมคนทุกรุ่น ทั้งรุ่นใหญ่ที่มากประสบการณ์ มาเป็นเสาหลักทางความคิด กับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และเห็นโอกาสใหม่ ๆ ให้มาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด เพื่อพวกเราทุกคน

S 10043401

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวถึงเป้าหมายและนโยบายที่สำคัญของพรรคไทยสร้างไทยว่า พรรคมีนโยบายที่จะสร้างฐานรายได้ใหม่ให้คนไทย บนศักยภาพของประเทศไทย ในบริบทของโลกใหม่ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้ 1.คนวัยทำงานต้องได้รับโอกาส บนศักยภาพสูงสุดของประเทศไทย 2.ประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารปลอดภัยขายคนทั้งโลก 3.ประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ของคนทั่วโลก 4.ประเทศไทยต้องเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและWellness ระดับโลก 5.ประเทศไทยต้องเป็น ศูนย์กลางการเดินทางและการขนส่งของโลก ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยกำลังศึกษา ‘โครงการคลองไทย’ อย่างจริงจัง 6.ประเทศไทยต้องเป็นสถานที่ ที่บริษัทTech และ Startup จากทั่วโลกอยากมาตั้งบริษัท 7.ผู้สูงวัยต้องได้รับการดูแลให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีเงินพอที่จะเลี้ยงชีพ ด้วย ‘กองทุนบำนาญประชาชน’ สำหรับผู้ที่เกษียณจากการทำงาน โดยไม่มีรายได้และสวัสดิการอื่น จะได้รับการดูแลเดือนละ 3,000 บาท 8.ประชาชนทุกวัยมีรายได้ ดำรงชีพได้ ก็ควรต้องต่อเติม ต่อยอด ด้วยการออมผ่าน ‘สลากการออม’ หรือ ‘หวยบำเหน็จ’

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า เราต้องนำพาประเทศให้ออกจากความเลวร้ายของ ‘รัฐราชการอำนาจนิยม’ ที่กดทับโอกาสของประชาชน ด้วยเหตุนี้ตนและผู้ร่วมอุดมการณ์จึงได้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทยขึ้น เพื่อหวังว่าจะเป็นทางออกของประเทศ พวกเราทุกคนต้องจับมือกันก้าวเดินต่อไป มาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้กับลูกหลานของเรา

ด้าน นายโภคิน พลกุล กล่าวว่า ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทยวิสัยทัศน์ของพรรคไทยสร้างไทยในยุคหลังโควิด-19 ว่า อำนาจนิยม เป็นสิ่งที่เราต้องตื่นและห้ามยอมจำนน ทิศทางอนาคตของประเทศไทยจะไปทางไหน ต้องดูศักยภาพ ว่า ประเทศเราเก่งทางไหน เรามีภูมิประเทศที่มีศูนย์กลางที่เชื่อมกับหลายประเทศใน Asean ต้องสร้างประเทศ ให้แต่ละประเทศ อยากเข้ามาในประเทศไทยของเรา

นายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ กล่าวว่า สถานะการคลังของรัฐบาลตอนนี้ เปรียบเหมือน ล้มละลายทางการคลัง ส่วนประชาชน มีหนี้ครัวเรือนสูง ผลที่ตามมา คือ ผู้ประกอบการ ก็ขายของไม่ได้ ถามว่า สิ่งเหล่านี้ เกิดจากอะไร เกิดจากการให้คนไม่เก่งบริหาร มาบริหาร บอกว่าจะอยู่ไม่นาน ก็อยู่นาน ได้ทีมเศรษฐกิจ ก็ได้ทีมเศรษฐกิจไม่ดี ดังนั้น หากจะนำประเทศออกจากวิกฤต ต้องได้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการบริหาร และ นโยบายที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ

น.ต. ศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค กล่าวว่า ตนเป็นคนหนึ่ง ที่ทิ้ง อาชีพ นักบิน มาอยู่ในแวดวงการเมือง ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย การรัฐประหาร ในปี 2549 ส่งผลให้ นักการเมืองของพรรคไทยรักไทย โดนลงโทษตัดสิทธิ์ทางการเมือง 111 คน จำนวน 5 คน หลังจากครบ 5 ปี หลังจากเหตุการณ์นั้น ทำให้ตนรู้สึกเบื่อหน่ายการเมือง จนมาวันนี้ ได้ฟังเจตนารมณ์ของ คุณหญิงสุดารัตน์ ในการสร้างพรรคไทยสร้างไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนตัวเล็ก จึงตัดสินใจมาร่วมการเมืองอีกครั้ง

ทั้งนี้ ทางพรรคไทยสร้างไทย ยังได้มีการ เปิดตัวสมาชิกพรรคเลือดใหม่ อาทิ นายธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์  นางสาวสุวดี พันธุ์พานิช  นายพงศกร อรรณนพพร นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ เป็นต้น

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก