เทศบาลนครสมุยไอเดียเก๋นำร่องเปิดโครงการตลาดนัดขยะนัดทิ้ง นัดเก็บ หวังลดขยะ

เทศบาลนครสมุยไอเดียเก๋นำร่องเปิดโครงการตลาดนัดขยะนัดทิ้ง นัดเก็บ หวังลดขยะ

เทศบาลนครเกาะสมุย ไอเดียสุดเก๋ ผุดโครงการนำร่อง ตลาดนัดขยะ นัดทิ้ง นัดเก็บ ให้ชาวบ้านนำขยะที่เหลือไช้ นำมามอบให้ทางเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อคัดเลือกแยกขยะที่ยังใช้ได้ ส่งต่อมอบให้กับประชาชนที่ไม่มีใช้ หวังลดปริมาณขยะ ด้วยการปลูกจิตสำนึกคนในชุมชน มีการสร้างกติกา การสร้างระเบียบในการทิ้งขยะ เพื่ออนาคตเกาะสมุยจะไม่มีขยะตกค้าง

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานอเนกประสงค์พรุเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสุภิญญา ศรีทองกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย ที่ดูแลงาน กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม นายณัฐพล รัตนรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเกาะสมุย ได้ทำการเปิดโครงการนำร่อง ลดปริมาณขยะในอำเภอเกาะสมุย แบบสุดเก๋ ด้วยการเปิดโครงการตลาดนัดขยะ นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง และการแปรรูปขยะอินทรีย์ประจำปี 2564 เพื่อลดปัญหาการนำขยะชิ้นใหญ่ไปทิ้ง เช่น ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ในที่สาธารณะ หรือที่ส่วนบุคคล โดยทางเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ประชาสัมพันธ์ พร้อมรณรงค์ ให้พี่น้องประชาชน และ นักท่องเที่ยว ขอความร่วมมือ ให้นำสิ่งของที่ เหลือใช้ หรือไม่ใช้แล้ว โดยที่ประชาชนไม่ต้องนำขยะชิ้นใหญ่นำไปทิ้งในที่ต่างๆ หรือนำไปเผาเพื่อทำลายเอง เพราะจะเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และเป็นพิษทางอากาศ จึงเปิดโอกาศ ให้ประชาชน นำขยะที่เหลือใช้ นำมามอบให้ทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครเกาะสมุย ที่มาเปิดตลาดนัดขยะ นัดเก็บ นัดทิ้ง มามอบให้เพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน ที่หมุนเวียนไปในจุดต่างๆในชุมชน

S 91373578

ทั้งนี้เพื่อสร้าง กติกา จิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะ ในที่สาธารณะอันจะทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการคัดแยกขยะต้นทางก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะในระบบการกำจัด เทศบาลนครเกาะสมุย จึงเปิดโครงการนำร่อง ให้นำขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งในโครงการนี้ และขอเชิญผู้ที่สนใจนำสิ่งของที่ยังใช้งานได้ไปซ่อมบำรุง เพื่อใช้งานต่อไป ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. บริเวณลานอเนกประสงค์พรุเฉวง สำหรับขยะที่เหลือเทศบาลจะคัดแยกส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ ก่อนนำเข้าสู่ระบบการกำจัดที่ถูกสุขอนามัยต่อไป นางสาวสุภิญญา ศรีทองกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน ขยะในอำเภอเกาะสมุย ได้ลดปริมาณลงจากก่อนหน้านี้ มีขยะที่เก็บจากในชุมชนหรือจากต้นทาง ปลายทางที่โรงกำจัดคัดแยกขยะเทศบาลนครเกาะสมุย วันละ 120 ตันต่อวัน แต่ในขณะนี้ขยะจากต้นทางลดลงเหลือวันละ 70 ตัน ภายหลังเปิดโครงการตลาดนัดขยะ นัดเก็บนัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า สุขภัณฑ์ต่างๆ โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพบว่า มีขยะชิ้นใหญ่นำไปทิ้งในกองขยะมูลฝอยทำให้เกิดการตกค้างในการจัดเก็บ จึงมีการสร้างกติกา การสร้างระเบียบกันใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเกาะสมุย จึงมีภาระกิจในการจัดการขยะต้นทางอยู่แล้ว และมองเห็นว่าขยะเหล่านี้บางชิ้นก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ อาจจะเป็นขยะเหลือใช้สำหรับบางคน และอาจจะมีประโยชน์สำหรับบางคน จึงเป็นที่มาของตลาดนัดขยะ และนำขยะมาแลกเปลี่ยนกันเป้าหมายเพื่อให้ขยะเหลือใช้ นำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดก่อนที่จะไปปลายทางที่จะทิ้ง ในกิจกรรมดังกล่าว ประชาชนเข้าใจ ถือเป็นการตอบรับอย่างดี จากขยะประมาณ 1ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม เหลือเอาไปทิ้งแค่100 กว่ากิโลกรัมต่อวัน และช่วยให้ภาระในการจัดเก็บปลายทางลดน้อยลงด้วย เช่นฝอยใยที่นอน หากนำมาแยกชิ้นส่วนด้านในก็จะเป็นกากใยมะพร้าวสามารถ นำไปสู่แปลงเกษตรได้เลยแทนที่จะทิ้งทั้งชิ้นใหญ่ และที่นอนบางชิ้นยังมีสปริง สามารถแยกชิ้นและนำมาขายต่อได้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่กองสาธารณสุข ทดลองทำและมีการหมุนเวียนไปให้ทั่วทั้งเกาะ

S 88383518

ในส่วนของขยะชิ้นใหญ่นอกจากแปรเป็นรูปแแบบนี้แล้ว ยังจะดูอีกว่าสามารถปรับไปเป็นรูปแบบไหนได้อีกบ้าง ที่สามารถตอบรับของประชาชน โดยในช่วงนี้ตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวซบเซาลง ทำให้ขยะก็ลดน้อยตามลงด้วย ในแต่ละวันช่วงนี้ขยะมีจำนวน วันละ 70-80 ตัน ต่อวัน จึงอยากฝากให้พี่น้องในเกาะสมุย ช่วยกันรณรงค์ และการสร้างวัฒนธรรมของชาวสมุย ในการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนจะทิ้ง มาดูว่าขยะแบบไหน ยังใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง และในอนาคตหากเมื่อไหร่ ที่ธุรกิจการท่องเที่ยวกลับมา แน่นอนว่า ขยะจะกลับมาเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าชาวเกาะสมุย มาสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการคัดแยกและทิ้งขยะแล้ว เมื่อใหร่ที่มีผู้คนย้ายกลับมาทำงานที่เกาะสมุย เค้าก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม และปฏิบัติตามกฏกติกาในการทิ้งขยะบนเกาะสมุย และจะทำให้เกาะสมุย สวยงามไร้ขยะตกค้างอย่างแน่นอน รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย กล่าว.

S 88383515

เชิดชาย ทวีเมือง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก