No data was found

“ปลัดแรงงาน” ชี้ขึ้นค่าแรงต้องฟังเสียงไตรภาคี เร่งเพิ่มทักษะดันรายได้แรงงาน

กดติดตาม TOP NEWS

นโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวันของพรรคเพื่อไทย ปลัดแรงงาน มองควรปล่อยตามกลไกที่มีคณะกรรมการไตรภาคีดูแล พร้อมเตรียมเสนอรมว.แรงงานคนใหม่ ผลักดันรายได้คนไทย 600 บาทต่อวันขึ้นไป ด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

วันที่ 9 ส.ค.66 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดตัวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” กล่าวว่า โครงการฯนี้ จะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อให้มีทักษะที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายในงาน มีกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการให้แก่บุคลากรของกระทรวงฯ นอกจากนี้ จะมีการกิจกรรมจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ อาทิ หลักสูตรการประกอบอาชีพเดลิเวอรี่ , หัตถกรรม ,การพัฒนาแพลตฟอร์ม และการทำอาหาร โดยตั้งเป้า มีแรงงานนอกระบบจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรม 25,410 คน ที่มีคุณสมบัติเป็นคนไทยที่ต้องการมีทักษะอาชีพเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายได้

 

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบที่มีอยู่กว่า 20 ล้านคน ซึ่งแนวโน้มการประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคต คนรุ่นใหม่ต่างสนใจที่จะประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น จึงมีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และรอเข้าสู่กระบวนการทางรัฐสภา หากกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เชื่อว่า จะช่วยให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระทรวงฯ มีแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีมีการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับแรงงาน ควบคู่ไปกับการออกหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สามารถนำใบรับรองไปสมัครงาน เพื่อรับรองประกันรายได้ขั้นต่ำได้

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ

ผู้สื่อข่าวถามถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท ภายในปี 2570 ของพรรคไทย ภายหลังจากเริ่มมีความชัดเจนเรื่องแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ในฐานะที่ตนเองประธานคณะกรรมการไตรภาคีค่าจ้างขั้นต่ำ โดยยืนยันหลักการทั่วไปเป็นที่ทราบกันดีว่า ในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำว่า กฎหมายได้ให้อำนาจคณะกรรมการไตรภาคี แม้ว่าในส่วนของภาคนโยบายอาจจะมีการกำหนดมาก็จริง แต่ก็ต้องฟังและให้สิทธิ์คณะกรรมการไตรภาคี โดยตนเองเป็นฝ่ายรัฐ ในการประชุมจะให้เกียรติทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง เพราะเป็นผลกระทบกับทั้งสองฝ่าย จึงต้องฟังเหตุผลจากทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง ให้รับได้ทั้ง 2 ฝ่าย

 

 

 

ทั้งนี้ แน่นอนในส่วนของนโยบายทางการเมือง เชื่อว่า นโยบายทุกรัฐบาลทุกพรรคการเมืองอยากให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องบอกว่าเหรียญมีสองด้าน ในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ด้อยพัฒนา ในประเทศที่นายจ้างมีการเอาเปรียบลูกจ้าง แต่สำหรับประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความเป็นมาตรฐาน มีระบบตรวจสอบและอื่นๆ มีความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานต่างๆ ดังนั้น ในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำตนยังยืนยันว่า ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกที่มีคณะกรรมการไตรภาคีเป็นผู้ดูแล

 

 

ขณะเดียวกัน หากมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่เข้ามา ตนก็จะมีการนำเรียนในสิ่งที่กระทรวงแรงงานต้องดำเนินการ โดยจะทำเช่นไรให้คนไทยมีรายได้สูงและมีรายได้ 600 บาทต่อวันขึ้นไป โดยการทำให้คนไทยมีทักษะฝีมือแรงงานและก้าวข้ามคำว่า “กรรมกร” แล้ว ดังนั้น ในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำจะเป็นในส่วนของแรงงานที่ทำงาน หนึ่ง อันตราย สอง มีความยากลำบาก สาม สกปรก

 

 

โดย เมื่อคนไทยก้าวข้ามคำว่า “กรรมกร” ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ แต่จะต้องทำอย่างไร ให้คนไทยทุกคนมีทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ซึ่งเมื่อมีทักษะฝีมือแรงงานก็จะสามารถเรียกร้องค่าแรงได้ ซึ่งเป็นส่วนของกระทรวงแรงงานที่จะต้องรับในเรื่องการพัฒนาทักษะ มีอาชีพ มีคุณภาพ และอยากให้รัฐบาลประกาศ คนไทยทุกคนจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า เท่าไหร่ ภายใต้การมีทักษะฝีมือแรงงาน

 

ส่วนกรณีที่มีนักวิชาการ ออกมาเรียกร้องไม่ให้มีการนำเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมาเป็นนโยบายหาเสียง ปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่า เป็นมุมมองของนักวิชาการที่มองว่า ค่าแรงขั้นต่ำ เป็น เรื่องของคณะกรรมการไตรภาคี ก็ไม่ควรนำเรื่องของนโยบายมาบังคับ แต่ในฐานะของข้าราชการประจำ ทุกรัฐบาลที่เข้ามาก็มีนโยบาย และต้องการที่จะผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อให้เห็นผลตามที่ได้มีการหาเสียง แต่สุดท้ายเ ชื่อว่าทุกฝ่ายจะคำนึงประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นหลัก และสามารถเดินไปด้วยกันได้

 

 

 


“ใหม่ Galaxy Z Fold 5 | Flip 5 สีพิเศษ โปรสุดคุ้ม จองวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 6 ต่อ

🔥 เพิ่มความจุเป็น 2 เท่า มูลค่าสูงสุด 10,000.-
🔥 ฟรี! Samsung Care+ 2 ปี มูลค่าสูงสุด 19,990.-
🔥 เก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 6,500.-
🔥 ส่วนลด 30% เมื่อซื้อ Watch 6 series
🔥 รับเครดิตเงินคืน 5%* สูงสุด 3,300.-
🔥 ลูกค้าใหม่ โค้ด NEWMEM ลดเพิ่ม 1,000.-

จำนวนจำกัด 1,000 เครื่องเท่านั้น
เฉพาะที่ samsung.com

📅 26 ก.ค. – 10 ส.ค. 66
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด”

คลิกเพื่อพรีออเดอร์ได้ที่นี่ : https://omgrefer.com/w14hd

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

หนุ่ม 45 ท้องเสียเข้าห้องน้ำวัด แต่พลาดท่าลื้นล้มหัวฟาดพื้นดับ
"เอกภพ" นำทีมสายไหมต้องรอด เข้าเจรจาสาวจิตป่วน คุกคามชาวบ้าน ส่งตัวบำบัดรักษา
ยิ่งใหญ่อลังการ "งานฮักบั้งไฟพุเตย ปีที่ 23" ขบวนแห่จัดเต็ม นางรำกว่า 500 คน บรรยากาศคึกคัก สนุกสนาน
ค้นบ้านอดีตเพื่อนชาย "พิมพ์ กรกนก" อินฟลูฯ ชื่อดัง พบ 7 ไฟล์ถูกส่งต่อ ตร.ไซเบอร์เผยรู้ตัวคนทำแล้ว
“ธนกร” หนุน “รัฐบาล-สมศักดิ์” ผุดนโยบายผู้เสพ ขยายผลผู้ขาย ตามยึดทรัพย์ผู้ผลิต ยันยาบ้า 1 เม็ดก็มีความผิด
"ศุภมาส" ร่วมประชุมนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมผลักดันการแพทย์ไทย พัฒนาระบบป้องกันเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือด
"หมอเหรียญฯ" ตัดสินใจสมัครสว.แล้ว ลั่นไม่กลัวสอบตกเพราะระบบล็อกเลือกตั้ง เหตุมีภาระสำคัญป้องแก้ 112 กลั่นกรองคนทำหน้าที่ในองค์กรอิสระ
หนุ่มวัยเบญจเพส ป่วยจิตเวช หูแว่ว วิ่งหนีขึ้นไปบนรางรถไฟฟ้า ก่อนโดดลงมาดับกลางถนนพหลโยธิน-ขาเข้า
"นายกฯ" นำคณะ "สวมชุดผ้าขาวม้า-ผ้าไทย" เดินโชว์กลางเมืองมิลาน อวดสายตาชาวโลก
เกษตร จ.ตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบทุเรียนตายเพราะน้ำเค็มแนะฟื้นฟูต้น,ตัดกิ่ง ”ป้าโต“บอกได้ผลแค่ 2 ปี นำน้ำกร่อยมารดทำให้ใบร่วงเงินหายหลายหมื่น

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น