logo

“ที่พักผู้สูงอายุ” รามาฯ-ธนารักษ์ ได้ผู้รับเหมาแล้วคาดเสร็จปี 68

ที่พักผู้สูงอายุ

"ที่พักผู้สูงอายุ" อัปเดตความคืบหน้า โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ ได้ผู้รับเหมาเริ่มก่อสร้างแล้ว คาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2568

“ที่พักผู้สูงอายุ” บ้านพักคนชรา ราคาไม่แพง บ้านพักคนชรา ที่ไหนดี ที่พักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ โครงการบ้าน เพื่อผู้ สูงอายุ 2566 เป็นอีกหนึ่งข่าวดี เมื่อทางด้าน กระทรวงการคลัง ได้อัปเดตความคืบหน้า โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ ได้ผู้รับเหมาเริ่มก่อสร้างแล้ว คาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2568 รองรับผู้สูงวัย 891 ราย ดูเรื่องราวทั้งหมดที่นี่ TOP News

ข่าวที่น่าสนใจ

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 อนุมัติให้กรมธนารักษ์และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ดำเนินโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ (Senior Housing Zone)

โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการเปิดจองสิทธิห้องพักโครงการฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 58 ปี ขึ้นไป จากนั้นวันที่ 19 กันยายน 2565 DAD ได้ดำเนินการจับสลากรายชื่อผู้จองสิทธิ เพื่อให้ได้หมายเลขห้องครบถ้วน จำนวน 891 ห้อง และรายชื่อผู้จองสิทธิสำรอง จำนวน 576 ราย โดย DAD ได้ประกาศผลการจับสลากผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับสิทธิทุกราย

ที่พักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ราคาไม่แพง บ้านพักคนชรา ที่ไหนดี ที่พักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ โครงการบ้าน เพื่อผู้ สูงอายุ 2566

สำหรับการจัดหาผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ DAD ได้ดำเนินการด้วยวิธี e-bidding จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 แต่ต้องยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างฯ เนื่องจากราคาที่เสนอเกินวงเงินงบประมาณ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 แต่ต้องยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างฯ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว

ซึ่งในภายหลังผู้ออกแบบโครงการฯ บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งขอปรับปรุงราคาค่าก่อสร้าง DAD จึงได้ดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการ DAD ได้มีมติอนุมัติจ้าง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างโครงการฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,188,587,030 บาท

โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ ได้รับการออกแบบโดย บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด มีแนวคิดให้เป็นที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจรในรูปแบบ Universal Design โดยคำนึงถึงความสะดวก ความปลอดภัย มีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ครบครันทั้งภายในและภายนอกห้อง

มีการเลือกใช้วัสดุเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่อึดอัด โดยมุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนของผู้สูงอายุให้มีชีวิตชีวา ไม่เงียบเหงา ผู้พักอาศัยได้มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงสังคมด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกับเพื่อนบ้านในวัยเดียวกัน โดยพื้นที่โครงการแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่

  1. โซนศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospice Zone) ดำเนินงานโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  2. โซนพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้น หรือฟื้นฟูสุขภาพ (Nursing Home Zone) สำหรับผู้สูงอายุที่เข้าสู่ภาวะต้องพึ่งพิง หรือติดเตียงและเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ดำเนินงานโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. โซนพื้นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Housing Zone) ดำเนินงานโดย DAD

ที่พักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ราคาไม่แพง บ้านพักคนชรา ที่ไหนดี ที่พักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ โครงการบ้าน เพื่อผู้ สูงอายุ 2566

ในด้านการบริการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้าพัก สามารถพักอาศัยได้ 2 คนต่อยูนิต ในระยะเวลา 30 ปี สามารถขายสิทธิหรือโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก DAD ในฐานะผู้บริหารโครงการฯ ผู้ที่พักอาศัยยังได้รับสิทธิในด้านการดูแลรักษาพยาบาลต่าง ๆ เช่น กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถใช้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ หรือโรงพยาบาลตามสิทธิของบุคคลนั้น ๆ

กรณีเจ็บป่วยในระดับปฐมภูมิสามารถใช้บริการโครงการส่วนขยายห้องตรวจผู้ป่วยนอกที่ Hospice Zone ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา และยังมีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบ Health Package สำหรับสมาชิก อีกด้วย

ปัจจุบันโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ (Senior Housing Zone) อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า DAD ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเริ่มต้นก่อสร้างโครงการฯ ครบถ้วนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้หาก สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว DAD จะสามารถลงนามจ้างก่อสร้างได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2568

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance 

ที่พักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ราคาไม่แพง บ้านพักคนชรา ที่ไหนดี ที่พักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ โครงการบ้าน เพื่อผู้ สูงอายุ 2566

Mercular จัดแคมเปญ Bewell Brand Day

  • ฟรี! แผ่นรองยืนเพื่อสุขภาพ Bewell Standing Mat Dark Gray เมื่อซื้อครบ 12,000.- หลังหักส่วนลด*
  • ฟรี! เบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพ Bewell Ergonomic Kid Seat Cushion เมื่อซื้อชุดเบาะ Bewell Ergocushion Plus EC03 + EC04 Bundle Set (20 ออเดอร์แรก)
  • เก็บคูปองลดเพิ่ม 4 tier สูงสุด 3,000.- ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน
  • ส่งฟรีทั่วไทย พร้อมบริการประกอบในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  •  ระยะเวลา 17-20 กรกฎาคม นี้
  • อยากช้อป : คลิกที่นี่

ที่พักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ราคาไม่แพง บ้านพักคนชรา ที่ไหนดี ที่พักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ โครงการบ้าน เพื่อผู้ สูงอายุ 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ปูนบำเหน็จ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม เลื่อนยศเป็น “พล.ต.อ” หลังเสียชีวิตเหตุสยบชายคลั่ง ผบ.ตร.กำชับดูแลสวัสดิการครอบครัว สั่งถอดบทเรียนป้องกันซ้ำรอย
นายอำเภอเขาสมิงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อส. เข้าช่วยขนหมู 8,000 ตัว หลังเกิดเหตุฝนตกน้ำท่วมหนักในพื้นที่ จ.ตราด
น้ำท่วม!! เข้าฟาร์มนกกระทา เจ้าของต้องรีบขนนกที่อยู่กรงชั้นล่างสุดขึ้นชั้นสอง ช่วยได้ไม่ทันทั้งหมดมีตายบางส่วนเจ้าของเผย ไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเพิ่งเจอปีนี้เป็นครั้งแรก
"วิโรจน์" มั่นใจสุด ลั่น 7 ส.ค.แค่วันปกติ ไม่ตระหนกคดียุบก้าวไกล
ชาวบ้านจ.ตราด เจอวิกฤตหนักน้ำทะลัก ท่วม"หมู่บ้านกรุงไทย" บ้านเรือนเสียหาย รถยนต์จมน้ำเพียบ
"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจ เปิดใจตำรวจว่าด้วย "การปฏิรูป" พบตร.สายสอบสวน ภูมิใจในอาชีพน้อยสุด
คราวด์สไตรค์ทำจอดับกว่า 8 ล้านเครื่องทั่วโลก
น้ำท่วมหนักซอยหมู่บ้านกรุงไทยสูงเกินเอว รถยนต์เกือบสิบคันจมน้ำพร้อมบ้านอีกกว่า 30 หลังคา เตือน, ขณะหมอฟันขับรถยนต์ไฟฟ้าข้ามสะพานถูกน้ำซัดติดกอไม้ ทหารนพค.14 กู้ภัย สจ.ตราด และชาวบ้านช่วยเหลือได้
ตราดยังวิกฤต ฝนตกไม่หยุด น้ำท่วมโรงเรียน เขตพื้นที่ประถม สูง 1 เมตร สุขุมวิมท่วมเพิ่มครูเผย หนักสุดในรอบ 50 ปี ห้องเรียน ห้องคอม ห้องประชุม รถยนต์ ถูกน้ำท่วมหลายคัน
โป๊ะอีก ศิษย์เก่า Oxford จับพิรุธ ปริญญาบัตรวิทยาลัยวูสเตอร์ “หมอเกศ” เทียบชัด ๆ ชาวเน็ตเจอพิรุธ

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น