พัฒนาชุมชน อ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เตรียมพร้อมขับเคลื่อนงาน ปี65

พัฒนาชุมชน อ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เตรียมพร้อมขับเคลื่อนงาน ปี65

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลา กร และเชิดชูเกียรติข้าราช การ ผู้นำองค์กร เครือข่ายดีเด่น ในงานพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสรุปบทเรียน แลหน้า มองหลัง งานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราและขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวรายงาน ที่มา และวัตถุประสงค์ของโครงการและกล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลนโยบาย กระทรวงมหาดไทย

 

 

S 197591053

 

ซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลา เทคโนโลยี และสถานการณ์ที่เปลี่ยน แปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยทำงานมีระบบ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ลดขั้นตอน การทำงาน ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง ภายในปี 2565” มุ่งการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายรัฐบาล และกำหนดการขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นพร้อมขับเคลื่อนสัมมา ชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุข” เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการพัฒนาความรู้ ให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าว สารได้อย่างกว้างขวาง ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากร กิจกรรมประกอบด้วย

 

S 197591050

 

สรุปบทเรียน แลหน้า มองหลัง งานพัฒนาชุมชน และวางแผนขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รับทราบแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560 – 2564 และนโยบายการขับเคลื่อนงานตามนโยบายจังหวัฉะเชิงเทรา เพื่อให้ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเอง”การวางแผนขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565

 

S 197591048

ทั้งนี้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 2565 เกี่ยวกับ “ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ EEC” ยกระดับภาคการเกษตรของจังหวัดด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และมีอัตลักษณ์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิ การสังคม และสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกช่วงวัย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน พัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) ในเขต EECการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข

 

S 197591051

S 197591052

 

สราวุฒิ บุญสร้าง  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค TOPNEWS จังหวัดฉะเชิงเทรา

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก