สนธิญาณ จี้พระมหาสมปองสึก อย่าอาศัยผ้าเหลืองหากิน

กรุงเทพฯ 3 พ.ค.- สนธิญาณ จี้พระมหาสมปองสึก อย่าอาศัยผ้าเหลืองหากิน ชี้ ไม่ได้ทำหน้าที่พระสงฆ์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวาดหวัง เทศนาอิงฝ่ายการเมือง รีวิวสินค้า

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กล่าวในรายการ “สนธิญาณ ชัด ครบ จบ จริง” ถึงพระมหาสมปอง ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระ ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วาดหวังไว้ เหตุที่ต้องมาพูดเพราะพระมหาสมปองออกมาพูดกระแหนะกระแหน และลากเอาคำเทศนาเข้าไปอิงฝ่ายทางการเมือง ซึ่งจะโน้มน้าวให้ประชาชนเกิดสภาวะทางจิตใจที่คุกรุ่นขึ้น ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะตกนรก พระมหาสมปองก็มีความเสี่ยงที่จะตกนรก หรืออาจจะเป็นตนก็ได้ ที่ออกมาพูดถึงพระมหาสมปอง

1620034745324

นายสนธิญาณ กล่าวว่า พระมหาสมปองเป็นพระหนุ่มไม่รู้อนาคตจะไกลหรือไม่ วันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศ ทุกสาขาอาชีพ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และโทรทัศน์หลายช่อง ก็เชิญพระมหาสมปองไปเทศน์ วิธีการเทศน์ของพระมหาสมปอง เอาความสุข ความตลก เอาธรรมะผสม มาให้นักเรียน ข้าราชการ พนักงานบริษัท ให้ได้คิดเรื่องดี ๆ บ้าง หลังจากโด่งดังเป็นระยะ  ก็เกิดปรากฎการณ์ที่พระมหาสมปอง แหลมคมเข้ามาทางการเมืองเข้ามาเรื่อย ๆ ท่านอาจชอบหรือไม่ชอบ ทักษิณ หรือม็อบสามกีบ แต่ท่านกระแหนะกระแหนรัฐบาล กระแหนะกระแหนพล.อ.ประยุทธ์

 

บางคนอาจจะบอกว่าท่านก็เป็นคนไทย ย่อมมีสิทธิ มีเสียง ที่จะออกความเห็นทางการเมืองได้ ถ้าเป็นประชาชน ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่เป็นศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำไม่ได้ พระในปัจจุบันบวชเรียนเพื่อทำมาหาเงิน หรือบวชเรียนเพื่อจะเดินตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือหลุดออกจากห้วงทุกข์ ตามแนวทางอริยสัจ 4 ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในระบบกรรมต่อไป

 

วันนี้พระที่เรียนหนังสือ แทนที่จะเรียนทางธรรม มุ่งสู่การปฏิบัติ  แต่กลับเรียนเพื่อยกระดับวิทยฐานะ สงฆ์มีมหาวิทยาลัยของสงฆ์เอง ประเทศไทยมีพระสงฆ์อยู่ 2 นิกาย คือมหานิกาย ก็เรียนจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ส่วนธรรมยุตินิกาย ก็เรียนมหามงกุฏราชวิทยาลัย เรียนจนถึงระดับปริญญาเอก พระเรียนถึงระดับด็อกเตอร์กันจำนวนมาก ตนไม่รู้จะเอาตำแหน่งด็อกเตอร์ไปทำไม หรือจะเอาวุฒิปริญญาเอกไปทำไม วุฒิปริญญาเอกทำให้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นออกจากวงจรของกรรมหรือไม่ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยของพระ เปิดสาขาการเรียนการสอนที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แข่งกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลก

1620034782024

ดังนั้นพระก็เรียนเพื่อจะไต่เต้า หลาย ๆ คนเรียนมาทางพระ จบด็อกเตอร์ก็สึกออกไปมีชีวิตฆราวาส ซึ่งยังดีที่สึกออกมาทำมาหากิน ไม่เหมือนที่ยังอยู่ในสถานะพระสงฆ์ ยังห่มผ้าเหลือง เหมือนพระมหาสมปอง ท่านเป็นมหาเพราะเปรียญธรรม 7 ประโยค จบปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต เอกปรัชญา เกียรตินิยมอันดับ 1 ปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาบัณฑิต  ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ และได้ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปริญญาเอกรัฐศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

 

พระมหาสมปองไม่ได้ทำหน้าที่กิจของสงฆ์ที่ควรจะทำ นอกเหนือการเทศน์ ตลก โปกฮา  ทำให้ประชาชนไม่เข้าใจคำสอนอันแท้จริงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีการรีวิวสินค้า เป็นสินค้าเครื่องดื่มบำรุงกำลัง อาหารเสริม การที่พระมหาสมปองมารีวิวสินค้า เหมือนที่ดารามารีวิว นั้น อยากให้ดูว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในกิจของสงฆ์หรือไม่

 

กฎขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้ไว้กับพระสงฆ์ที่เรียกว่าธุดงค์วัตร 13 ข้อ เป็นกฎที่ให้ไว้เพื่อจะได้รักษาชีวิตของพระสงฆ์ให้เดินไปในเส้นทางที่จะได้ไม่เวียนว่ายตายเกิด ให้หลุดพ้น เป็นพระอรหันต์

 

หมวดที่ 1 จีวรปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับจีวร)  พระต้องครองผ้าบังสุกุล เพื่อต้องการไม่ให้ติดยึด  ซึ่งผ้าที่ให้ครองมี  3 ผืน คือไตรจีวร สบง และสังฆาฏิ เพื่อให้ตัดจากสิ่งเย้ายวน เรื่องการกิน ต้องบริโภคอาหารที่ได้มาจากการรับบิณฑบาตรเท่านั้น  รับบาตรโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง  ฉันท์อาหารครั้งเดียวก่อนเที่ยง และฉันท์ในบาตรเพื่อลดละกิเลส  หลังรับบิณฑบาตรมาเพียงพอแล้ว ก็ต้องรู้สึกพอ อย่ารับต่อ ส่วนเรื่องที่พักจะต้องอยู่ป่า  อยู่โคนไม้ อยู่กลางแจ้งเพื่อไม่ติดยึด ต้องอยู่ป่าช้า เพื่อฝึกฝนจิตใจตัวเอง อยู่ในที่ที่จัดให้ เลือกไม่ได้  ต้องถือ 3อิริยาบท ยืน เดิน นั่ง จะไม่เอนตัวลงให้หลังสัมผัสพื้นเลย ถ้าง่วงมากก็จะใช้การนั่งหลับเท่านั้นเพื่อไม่ให้เพลิดเพลินในการนอน

S 8945824

 

เหตุที่บัญญัติไว้ดังนี้เพราะ ต้องการให้ผู้เข้ามาบวช จะต้องมุ่งหวัง ในการที่จะไม่เวียนว่ายตายเกิด มุ่งนิพพาน แต่ในโลกปัจจุบัน ก็มีการปรับอะลุ้มอล่วย แต่สิ่งที่เราเห็นก็จะติดเรื่องพิธีกรรม พิธีการ เปลือกกระพี้ พระที่มีตำแหน่งสูง ๆ เป็นสมเด็จ เจ้าคุณ ชาวบ้านก็อยากไปทำบุญ มีหน้ามีตา นั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่พระมหาสมปองฉีกไปอีกทาง นอกจากยุ่งเกี่ยวทางการเมืองแล้วยังรีวิวสินค้า มันหน้าที่ของสงฆ์หรือไม่  สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตายแล้วจำนวนที่หลุดรอดไม่ไปทุคติเท่ากับดินในเล็บของพระองค์ท่าน ส่วนที่ไปทุคติ เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เท่ากับดินทั้งโลก ทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอน ก็เพราะสภาวะจิตมันละเอียดอ่อน พลิกนิดเดียวพาไปสู่อบายภูมิได้เลย

 

พระเมื่อออกความเห็นทางการเมือง ออกความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ กระแหนะกระแหน ถือว่าขัดกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โอกาสตกนรกมีสูง เราต้องมาทบทวนดู เราต้องรักษาศีล ปฎิบัติธรรม ภาวนา ถึงได้เกิดปัญญา ให้เห็นความจริงของทั้งหลายทั้งปวง  พระเริ่มมีอัตตาของตนเอง มันสวนคำสอนหมด อกุศลกรรมบถ 10 ทางที่จะพาไปสู่นรก มี 10 ข้อ ส่วนที่ทำความชั่วทางกาย มี 3 ข้อ คือ ฆ่าสัตว์ ปลิดชีวิต ทรมานสัตว์อื่น ,ลักขโมยของ และประพฤติผิดในกาม

 

ข้อที่เกี่ยวกับพระมหาสมปองโดยตรง เวลาเราพูดถึงศีล 5 เรื่องการโกหก ต้องไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ  พระมหาสมปองพูดเข้าอกุศลกรรม วาจาทั้ง 4 ข้อหรือไม่  ไปรีวิวสินค้า มันดีจริงตามที่เขาว่าหรือเปล่า ดังนั้นพระถึงต้องระมัดระวังคำพูด  ส่วนมโนกรรม 3 อย่างคือ ความโลภ, คิดร้าย อาฆาต พยาบาท ,มิจฉาทิฏฐิ ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม ไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้า ท่านคิดว่าพระมหาสมปองเชื่อในกฎแห่งกรรมไหม คนถ้าเชื่อในกฎแห่งกรรมจะเห็นโลกเป็นปกติธรรมดา อยากทำหน้าที่อะไร ก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามน้้น อยากทำเพื่อให้สังคมดีขึ้น จิตใจมนุษย์ดีขึ้น ทำให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้า  ตนเป็นฆราวาส วิจารณ์อะไรไป จิตใจไม่ได้โกรธแค้น แต่พระมหาสมปองเป็นพระ ตนว่าสึกออกมาดีกว่า จะได้ไปรีวิวสินค้า อย่าอาศัยผ้าเหลืองเพื่อดำรงชีพอยู่แบบนี้่เลย เรียกว่าอาศัยผ้าเหลืองหากิน

 

 

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก