“นิด้า”อย่าทำให้คาใจ สั่งสอบ “ดร.อานนท์” เพราะปกป้องสถาบันฯ?

"นิด้า"อย่าทำให้คาใจ สั่งสอบ "ดร.อานนท์" เพราะปกป้องสถาบันฯ?

กลายเป็นอีกประเด็นร้อนการเมือง หลังจาก ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ออกแถลงการณ์ชี้แจงคำสั่ง ให้มีการดำเนินการตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อ้างเหตุผลสถาบันฯมีจุดยืนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และถึงแม้สนับสนุนการให้เสรีภาพทางวิชาการ แต่ต้องเป็นการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศไทย และส่งเสริมความคิดเห็นที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยจะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนความคิดเห็นใดๆ ที่จะนำไปสู่ความแตกแยกของกลุ่มคนในสังคมและประเทศชาติ

ต่อมา สถาบันทิศทางไทย ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง สนับสนุน ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ระบุเนื้อความสำคัญ จากกรณีมีกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาปกป้องสถาบันหลักของชาติ และกลุ่มนักการเมืองที่ไม่พอใจเป็นการส่วนตัว จากการที่ ดร.อานนท์ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา ได้พยายามสร้างกระแสกดดันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ต้นสังกัดให้สอบจริยธรรม ดร.อานนท์

คณะกรรมการและคณาจารย์ของสถาบันทิศทางไทยมีความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนี้

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ก่อตั้ง มิได้ก่อตั้งโดยองค์กรหรือกลุ่มประชาธิปไตยหรือนักการเมืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดๆ จึงเป็นหน้าที่สำคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)และบุคคลากรที่จะต้องสำเหนียกว่าการปกป้องสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรก เหนือกว่าการปกป้องหลักการประชาธิปไตยหรือหลักการอื่นใดที่เรียนและรับมาจากชาติตะวันตก ดังนั้นสิ่งที่ดร.อานนท์ได้ทำมาตลอดในเรื่องการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่ สุดความสามารถ จึงเป็นสิ่งที่ชอบและถูกต้องแล้ว อันเป็นสิ่งที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ควรพิจารณาเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

2. ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีกลุ่มบุคคลเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยมีจุดประสงค์เพื่อล้มล้างเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง อาศัยมหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการ องค์กรวิชาการเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหว โดยมุ่งระดมโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ เจตนาสร้างความแตกแยกให้กับสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังปรากฎกรณีที่ รมว.อุดมศึกษาได้มอบหมายให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของอาจารย์มหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งที่ออกมาใช้ตำแหน่งทางวิชาการปกป้องผู้ต้องหาที่ทำผิดกฎหมาย ม.112

การที่ดร.อานนท์ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ตอบโต้ เปิดเผยข้อเท็จจริง ของกลุ่มนักวิชาการที่ต้องการทำลายรากฐานความเป็นชาติ อย่างตรงไปตรงมา จึงมิใช่การยุยง ปลุกปั่นเพื่อสร้างความแตกแยก หากเป็นความพยายามถึงที่สุดที่จะปกป้องรักษารากฐานความเป็นชาติเอาไว้

คณะกรรมการและคณาจารย์ของสถาบันทิศทางไทยมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะสนับสนุน ดร.อานนท์ ให้ดำเนินการที่ทำอยู่แล้วนั้นต่อไป เพื่อเป็นตัวอย่างให้สังคมไทยเห็นถึงการออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยบริสุทธิ์ใจของคนไทยและนักวิชาการคนหนึ่ง อีกทั้งจะสนับสนุนต่อการตรวจสอบ ธรรมาภิบาลของกลุ่มการเมือง ขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ จาก ดร.อานนท์ในเรื่องอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปด้วย

 

180908498 544800856903232 7940682747139488122 n

 

180740972 544800860236565 6018002413781749071 n

 

ล่าสุด นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้โพสต์แสดงความเห็นต่อกรณีที่เกิดขึ้นว่า “ตามที่ท่านอธิการบดีของนิด้า ตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนว่า ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ บุคคลากรของสถาบัน แสดงความคิดเห็นทางการเมือง และอาจนำไปสู่ความแตกแยกของกลุ่มคนในสังคมนั้น

ผมอยากให้ท่านอธิการบดี ได้ทำความเข้าใจกับ ภาษาไทย ระหว่างคำว่า ความแตกแยก กับ การปกป้อง

1.ความแตกแยก หมายถึงการนำไปสู่ ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน ดังนั้นการสร้างความแตกแยก จึงมีผู้เริ่มต้นกระทำให้เกิดความแตกแยก
2.การปกป้อง หมายถึง คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา ผู้ที่มาปกป้อง จึงเป็นผู้คุ้มกัน คุ้มครอง ป้องกันรักษา แน่นอน ผลของการปกป้อง ย่อมไม่อาจจะเลี่ยงความขัดแย้งได้

สิ่งที่ท่านอธิการบดีของนิด้า ต้องตระหนัก ต่อคำแถลงของสถาบันนั่นคือ ท่านทราบไหมครับว่า ดร.อานนท์ ได้ทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 50(1) นั่นคือ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ถามท่านว่า ท่านไม่ทราบจริงๆหรือครับว่า ขณะนี้มีขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินกิจกรรมในนามระบอบสามกีบ ร่วมกับอาจารย์บางส่วนของหลายๆมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการปล่อยเฟคนิวส์ ให้ข้อมูลเท็จ ปั่นหัวเยาวชนของชาติ

ท่านทราบหรือไม่ว่า ดร.อานนท์คือบุคคลที่มีส่วนสำคัญมาก ที่ใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษา และมีส่วนร่วมกับประชาชนหลายภาคส่วน ช่วยกันปกป้องสถาบันหลักของชาติ แน่นอนครับ ผลของการทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ของดร.อานนท์ ในการปกป้องสถาบัน ย่อมมีความขัดแย้ง แต่ดร.อานนท์ ไม่ใช่ผู้เริ่มต้นกระทำ และย่อมมีบุคคลที่ไม่พอใจ จึงฉวยโอกาสร้องเรียนท่าน เพราะการออกมาปกป้องสถาบันของดร.อานนท์ จะทำให้ขบวนการสามกีบ ยากลำบากที่จะบรรลุเป้าหมาย …ผมหวังว่าท่านอธิการบดีน่าจะเข้าใจ ข้อเท็จจริงและบริบทของความจริงที่เกิดขึ้นครับ”

 

tPYo29dC 177609242 2902863223318043 8664677810094984037 n

 

2021 05 02 10 30 55

 

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

สนับสนุน TOPNEWS ด้วยการซื้อสินค้าคุณภาพจาก Sbuyzone 

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก