logo

เปิดชัดๆ คำสั่งมท.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ สวนตรง “วิษณุ” อ้างปม “ชาญ” ต้องไปถามศาล

เปิดชัดๆ คำสั่งมท.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ สวนตรง "วิษณุ" อ้างปม "ชาญ" ต้องไปถามศาล

เปิดชัดๆ คำสั่งมท.ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ สวนตรง “วิษณุ” อ้างปม “ชาญ” ต้องไปถามศาล

จากกรณีนายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่นายชาญ พวงเพ็ชร์ เป็นผู้ชนะเลือกตั้ง แต่มีคดีค้างเก่าในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ว่า เรื่องนี้อยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยว่าจะทำอย่างไร เพราะหากยึดตามหนังสือเวียนเดิมของกระทรวงมหาดไทย ที่ขอความเห็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามา ก็ต้องพักราชการเลย แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ต้องถามไปยังศาลเท่านั้นเอง ตอนนี้ถืออยู่ในมือกระทรวงมหาดไทย

 

วิษณุ

 

นายวิษณุ กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติหรือไม่นั้น ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาที่ต้องถามศาล ทางจังหวัดอาจเป็นผู้ถามศาลเอง หรือกระทรวงมหาดไทยถาม และไม่เป็นอัตโนมัติ เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นอัตโนมัติหรือไม่ แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะเป็นตามหนังสือเวียนที่เคยมีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แต่เมื่อมีการถกเถียงกันแบบนี้ หากอยากให้เกิดความชัดเจนก็ต้องมีการถามไปที่ศาล และมันควรเป็นเรื่องที่ควรเถียงเนื่องจากไม่เคยมีตัวอย่างแบบนี้มาก่อน เราเคยนึกสงสัยตอนนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เคยถูกสั่งพักราชการ หากต่อมานายศักดิ์สยาม ชนะการเลือกตั้งจะสามารถเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ ซึ่งตรงนี้เราสงสัยแต่ก็ยังไม่มีคำตอบ เพราะเรื่องยังไม่เกิด และกรณีนายชาญ ถือว่ามีคุณสมบัติพร้อมในการลงสมัคร แต่คุณสมบัติกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นคนละเรื่องกัน กรณีของนายชาญ ไม่ได้ถูกห้ามลงสมัคร เหมือนที่นายภูมิธรรม รองนายกรัฐมนตรีพูดถูกแล้ว

ส่วนกรณีนี้หากต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนตัวจริง แต่ถ้าเห็นว่านานเกินไปก็จัดการเลือกตั้งใหม่ ตอนนี้รอฟังศาลชี้ ซึ่งกระบวนการจะเริ่มจากกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการถามเพื่อทำให้ทุกอย่างชัดเจน

ข่าวที่น่าสนใจ

โดยการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตุว่า สิ่งที่นายวิษณุพูดเป็นการย้อนแย้งต่อกฎหมายหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุชัดเจนว่า กรณีของนายชาญต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยทำตามข้อเสนอแนะของเลขาฯ กฤษฎีกาคือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะผู้นำท้องถิ่นสามารถปฏิบัติตามแนวทางกฤษฏีกาได้ทันที

 

ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบ พบคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย หลายกรณีในอดีต ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีต่างๆ ที่วางบรรทัดฐาน และแนวทางปฏิบัติ เมื่อมีผู้บริหารท้องถิ่นถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาดคีทุจริตและประพฤติมิชอบ จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมายมาตรา 93 และ 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

หากผู้บริหารท้องถิ่นรายใด ฝ่าฝืนไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถใช้อำนาจตามกฎหมาย สั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้ไปโต้แย้งคำสั่งต่อศาลปกครองต่อไป

 

โดยแนวปฏิบัติดังกล่าว เกิดขึ้นก่อนกรณี นายชาญ พวงเพ็ชร์ ที่ชนะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แต่มีคดีเก่าในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ว่าท้ายสุดแล้วหาก กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง นายชาญ จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ล่าสุดนายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ที่ออกมาระบุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ สร้างความสับสนว่าจะยึดแนวทางใดกันแน่

 

พบว่า ในอดีตเคยมีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย อาทิเช่น คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 106 /2567 เรื่อง ให้นายอานนต์ รัตโนภาส นายกเทศมนตรีตำบลนายอาม อำเภอนายอาม จังหวัด จันทบุรี พ้นจากตำแหน่งเพราะประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความเรียบร้อย เนื่องจากไม่ฝ่าฝืนไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้า ตามกฎหมายป.ป.ช.มาตรา 93 และ 81 หลังถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยอาศัยกฎหมายพ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 สั่งให้พ้นตำแหน่ง โดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 15 ม.ค พ.ศ. 2567

 

อีกทั้งยังมีคำสั่งจังหวัด กาฬสินธุ์ ที่ 10552 / 2566 ของ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ ลงวันที่ 4 ส.ค. พ.ศ.2566 สั่งให้นายนิพนธ์ มาตสะอาด พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ตามมาตรา73/1 แห่งพรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 หลังตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามมากฎหมาย มาตรา 93 และ 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่ 1 หลัง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้ประทับรับฟ้อง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

 

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0804.3/ว. 85 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2566 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นผู้ว่าฯจังหวัดเลย ,ลำปาง และ กาฬสินธุ์ ) กรณีหากศาลฯได้ประทับรับฟ้องแล้ว และต่อมาบุคคลดังกล่าวได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นอีก

 

โดยบุคคลดังกล่าวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 81 และ 83 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยยึดแนวทางคณะกรรมการกฤษฎีกาชุด ที่1 เรื่องเสร็จที่ 1486/2565 เรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ ประกอบการพิจารณา

 

รวมถึงคำสั่งของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท.0804.3/83 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2566 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หลังนายนิมิตร จิวะสันติการ (นายกเทศมนตรีนครลำปาง) ถูกศาลอาญาคดีทุจริตฯ ประทับรับฟ้อง เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 โดยกระทรวงมหาดไทย และ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้พิจารณาเรื่องเสร็จแล้ว ยึดแนวทางตามบันทึกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1486/2565 ให้พิจารณารายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

คำสั่งของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท.0804.3/84 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2566 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ กรณีเมื่อ ปี2552 ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ได้ประทับฟ้อง และ ต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุก 5 ปีมีเหตุให้ลดโทษคงเหลือ 2 ปี และ ไม่รอลงอาญา แก่นายบัณฑิต ภูนากลม เมื่อครั้งตำรงตำแหน่งนายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม และ นายบัณฑิตได้ อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาล และต่อมาจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยกระทรวงมหาดไทย และ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้พิจารณาเรื่องเสร็จแล้ว ยึดแนวทางตามบันทึกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1486/2565 ให้พิจารณารายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

หนุ่มใหญ่นั่งกินข้าว เกิดวูบปลุกไม่ตื่นกู้ชีพพยายามทำ CPR ช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ฟ้องอดีตจนท.CIA เป็นสปายให้เกาหลีใต้
"นิพนธ์" ประธานพิธีสมโภช นมัสการ "หลวงพ่อพระพุทธมงคลรัศมี" วัดแช่มอุทิศ สงขลา
มติสภาฯ เห็นชอบรับหลักการร่างพ.ร.บ.งบฯรายจ่ายเพิ่ม 1.22 แสนล้าน นำใช้ "ดิจิทัลวอลเล็ต"
"ทนายกิ่ง" ย้ำยังไม่ถอนฟ้อง "ลิลลี่ เหงียน" พูดหมิ่นประมาท เตือนบทเรียนราคาแพง จะพูดอะไรต้องคิดก่อน
"ไกด์" สารภาพ ซื้อยาบางชนิด ให้ 1 ในชาวเวียดนาม เสียชีวิต 6 ศพ พบตัวละครใหม่โผล่ ตร.เร่งสอบขยายผล
กทม.เคลียร์ดราม่า แจงปม "ค่าล้างแอร์" ไม่ถึง 7,000 บาทต่อเครื่อง พร้อมโชว์เอกสารค่าอะไหล่ ค่าซ่อมแซม
ปฏิบัติการชัตดาวน์ บุกรวบลูกนักวิชาการดัง เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ ยึดของกลางเพียบ พบเงินหมุนเวียน 5,000 ล้านต่อเดือน
“ดีอี” ตั้งทีมปราบเฟกนิวส์ “ดิจิทัลวอลเล็ต” ตามข้อสั่งการนายกฯ ลั่นเอาผิดหนัก ผู้นำเข้าข้อมูลเท็จ
บิ๊กวิน รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น