เตรียมกระเป๋าเดินทางไว้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เตรียมเปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 ต.ค. 64 นี้

เตรียมกระเป๋าเดินทางไว้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เตรียมเปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 ต.ค. 64 นี้

อ.ภูกระดึง จ.เลย โดยอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กำหนดเปิดการท่องเที่ยว พักแรมบนยอดภูกระดึง ภายใต้มาตรการเข้ม หลังจากปิดจากการระบาดของโควิดมานาน

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง กำหนดเปิดการท่องเที่ยว พักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปีการท่องเที่ยว 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จากประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ให้ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564 นั้น บัดนี้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ขอเรียนว่า มีกำหนดเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประจำปีการท่องเที่ยว 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

DK5SMaHL y10

y1 scaled

 

แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีความพิเศษใน การเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรม ซึ่งต้องเดินเท้าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและพักแรม ในระยะทางไกลและชันมาก ทำให้การเดินทางต้องใช้กำลังกายและการหายใจอย่างหนักหน่วง จึงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงต้องค้างแรม ในพื้นที่เดียวกัน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง (ยอดเขา) ทั้งเต็นท์ และบ้านพัก เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เมื่อเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ ด้วย มาตรการเข้ม สำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและขึ้นเขาเพื่อค้างแรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเลย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีนตามที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด ไว้คือ ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 2 เข็ม ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม ฉีดแบบผสม (Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2) วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. (3 วัน)

Nc9lnxJJ y4

f8dMSINQ y5

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวอีกว่า นอกจากนี้นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง นักท่องเที่ยวที่เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติล่วงหน้า 15 วัน ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึงกำหนด และลงทะเบียนเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกกรณี โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จเด็ดขาด จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่พื้นที่สามารถรองรับได้ (ในช่วงที่ยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)) ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนดขีดความสามารถที่รองรับได้ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง จำนวน 1,000 คน/วัน หากนักท่องเที่ยวครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ต้องรอให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถ เข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สำหรับร้านค้าในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ต้องไม่มีการรวมกลุ่มกันเกินกว่า 5 คน โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณด่านตรวจ อาคารต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวใช้บริการ ห้องน้ำ-ห้องสุขา บ้านพักนักท่องเที่ยว ร้านค้า และบริเวณพื้นที่สัมผัสสูงทุกจุดบริการ รวมถึงการคัดแยกถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ . ในระหว่างท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

HbshVvYX y6

tXZYuPGw y7

 

สำหรับมาตรการสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้อง ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 70 ( 2 เข็ม จำนวน 139 คน 1 เข็ม จำนวน 26 คน ) เว้นระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณด่านตรวจ อาคารต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวใช้บริการ ห้องน้ำ-ห้องสุขา บ้านพักนักท่องเที่ยว ร้านค้า และบริเวณพื้นที่สัมผัสสูงทุกจุดบริการ รวมถึงการคัดแยกถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ และยังมีมาตรการเข้มกับผู้ประกอบการร้านค้าและลูกหาบ คือ ต้อง ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 70 ( ร้านค้ารวมลูกจ้าง 2 เข็ม จำนวน 159 คน ลูกหาบ 2 เข็ม จำนวน 77 คน) เว้นระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ร้านค้า สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ โดยลูกหาบก็จะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าใกล้ หรือรวมกลุ่มกับบุคคลอื่น ล้างมือเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติ ดูแลความสะอาดร้านค้าอย่างสม่ำเสมอเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีความเสี่ยง ลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด และลงทะเบียนเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ทั้งนี้ มาตรการฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว.

VeBbMTMv y8

KimnTwq7 y9

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก