logo

ศาลฎีกาสั่งจำคุก 9 เดือน ตัดสิทธิการเมือง 3 สส.ภูมิใจไทย ตลอดชีวิต

ศาลฎีกาสั่งจำคุก 9 เดือน ตัดสิทธิการเมือง 3 สส.ภูมิใจไทย ตลอดชีวิต

ศาลฎีกาสั่งจำคุก 9 เดือน ตัดสิทธิการเมือง 3 สส.ภูมิใจไทย ตลอดชีวิต

วันที่ 11 มิ.ย. 67 องค์คณะผู้พิพากษาวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลฎีกา อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อม.อธ.6/2566 คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ.3/2567 ระหว่าง อัยการสูงสุด กับ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์, นายภูมิศิษฏ์ คงมี และ นางนาที รัชกิจประการ สามอดีต สส.พรรคภูมิใจไทย เป็นจำเลยที่ 1-3 คดีเสียบบัตรแทนกัน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2563 เนื่องจากจำเลยทั้งสามลงชื่อเข้าร่วมประชุม แต่ทั้งสามคนไม่อยู่ในที่ประชุม โดยในวันนี้จำเลยทั้งสามเดินทางมาฟังคำพิพากษาตามนัด

คดีนี้ในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 จำคุกคนละ 1 ปี และลดโทษเหลือจำคุกคนละ 9 เดือน ไม่รอลงอาญา จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาขอให้ยกฟ้อง และจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอสละประเด็นข้อต่อสู้ตามอุทธรณ์ทุกข้อ รวมทั้งขอให้การรับสารภาพในชั้นอุทธรณ์ กับขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษจำคุก

3 สส.ภูมิใจไทย

ข่าวที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้างมาก เห็นว่าที่จำเลยขอให้ลงโทษสถานเบานั้น ความผิดฐานเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 17นั้น การที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วางโทษจำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 1 ปี ก่อนลดโทษให้นั้น เป็นการลงโทษในอัตราขั้นต่ำสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และยังลดโทษให้อีกหนึ่งในสี่เป็นคุณแก่จำเลยทั้งสามมากแล้ว ไม่มีเหตุที่องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ส่วนที่ขอให้รอการลงโทษนั้น องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ เห็นว่า การที่จำเลยทั้งสามดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ฯลฯ สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำแทนกันมิได้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 80 วรรคสาม ดังนั้นการมอบบัตรประจำตัวให้บุคคลอื่นนำไปใช้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากจะเป็นการทำลายความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นแล้ว ยังเป็นการทำลายกลไกคุ้มครองความเป็นอิสระ ทำให้การแสดงเจตจำนงแทนประชาชนถูกควบคุมหรือบิดเบือน ไม่เป็นไปตามครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือเป็นกฎหมายสำคัญที่จะให้รัฐบาลนำเงินของแผ่นดินไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน หากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ผ่านความเห็นชอบ หรือเกิดความล่าช้าจากสภาฯ ย่อมส่งผลกระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดินและเศรษฐกิจของประเทศ

พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสาม ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยเป็นการกระทำที่ไม่ชื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำให้ประโยชน์ส่วนรวมได้รับความเสียหาย ไม่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และคำปฏิญาณที่ให้ไว้ และไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมาย ถือเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การไม่รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้งสามก็เพื่อให้จำเลยทั้งสามหลาบจำ เป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างกระทำความผิดเช่นนี้อีก แม้ต่อมาจำเลยทั้งสามรู้สำนึกในการกระทำความผิดโดยให้การรับสารภาพ และไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ทั้งได้กระทำคุณความดีต่อสังคมตามที่จำเลยทั้งสามอ้าง ก็ยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้งสาม อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

ต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวนายฉลอง และนายภูมิศิษฎ์ ไปคุมขังทึ่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ส่วนนางนาที ถูกนำตัวไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ผู้ใหญ่บ้านพบจรวดอาพีจี 7 สภาพสมบูรณ์ กลางป่าบ้านอ่างเสือดำประสานตำรวจ EOD กู้ทำลายหวั่นช้างป่าชาวบ้านเหยียบ
นายกเศรษฐา นั่งสองแถว ท่องราตรีเมืองพัทยา เยี่ยมชมสถานบันเทิง-ทักทายนักท่องเที่ยว
1 เดียวในชลบุรี “สส.เป้า” จิรวุฒิ สิงห์โตทอง สส.ชลบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติ ผงาด เป็นกรรมาธิการงบประมาณ
สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการฯ “ครอบครัวดี โรงเรียนดี เด็กมีความสุข”
"แก้ว ธิษะณา" สส.ก้าวไกล ไลฟ์สดไฟไหม้บ้าน โวยรถดับเพลิงเรียกนาน 20 นาที ยังไม่เห็น เพจกู้ภัยแจงแค่ 6 นาทีถึงที่เกิดเหตุ
พายุถล่มกระบี่ ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนปชช.เสียหาย ปภ.เตือนพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังฝนตกหนัก ทะเลคลื่นลมแรง
“เจี๊ยบ อมรัตน์” ติง “ไอซ์ รักชนก” ไม่สุภาพ หลังกอดอกแสดงความไม่พอใจกลางสภา
"โฆษกภูมิใจไทย" เผย "อนุทิน" สั่งสส.ทำหนังสือแจงเหตุชื่อตกหล่น โหวตหนุนพ.ร.บ.งบฯ 68 เป็นทางการ
"ทวี" ยัน ยูเออี รวบตัว "ชนินทร์" อดีตผู้บริหาร STARK ส่งกลับถึงไทยพรุ่งนี้เช้า
สะเทือนใจคนรักสัตว์ หมาชาวบ้าน ถูกวางยาตายกว่า 10 ตัว เชื่อป็นฝีมือโจร-ผู้ประสงค์ต่อทรัพย์

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น