logo

“ธีรยุทธ” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาลรธน.วินิจฉัยพรป.เลือกสว.เอื้อระบบฮั้วขัดกม.

"ธีรยุทธ" ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาลรธน.วินิจฉัยพรป.เลือกสว.เอื้อระบบฮั้วขัดกม.

“ธีรยุทธ” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาลรธน.วินิจฉัยพรป.เลือกสว.เอื้อระบบฮั้วขัดกม.

วันที่ 19 เม.ย. 67 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความอิสระ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือผู้แทน เพื่อขอให้พิจารณาเสนอเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา40, 41 และมาตรา42 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา107 หรือไม่

ธีรยุทธ

 

ข่าวที่น่าสนใจ

โดยนายธีรยุทธ กล่าวว่า เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 107 ที่บัญญัติว่า “มาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม” ต้องบัญญัติมาตรการเพื่อป้องกันผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภามีการสมยอมกันในการเลือกกันเอง แต่ไม่เลือกตนเอง ต้องสันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม จึงบัญญัติไว้ในพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 94 (7) มาตรา 95 (7) และมาตรา 96 (4) แต่ปรากฏว่ามาตรา 40 (1)(8) การเลือกกันเองระดับอำเภอ, มาตรา41 (1)-(8) การเลือกกันเองระดับจังหวัด และมาตรา 42 (1) ถึง (6) การเลือกกันเองระดับประเทศ กลับไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันผู้สมัครรับเลือก ส.ว.มีการสมยอมกันในการเลือกกันเอง โดยไม่เลือกตนเองต้องสันนิษฐานว่ามีการสมยอม จึงเป็นการบัญญัติที่อาจทำให้การเลือก ส.ว. เฉพาะในขั้นตอน ผู้สมัครเลือกกันเองไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมมีผลให้บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวตราขึ้นโดยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107

เมื่อถามว่ากระบวนการเลือก ส.ว.ควรชะลอไว้ก่อนรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับที่มาของ สว.ให้แล้วเสร็จก่อนหรือไม่ นายธีรยุทธกล่าวว่า ส่วนตัวได้เร่งทำคำร้องขึ้นเพื่อหวังเป็นกระบวนการป้องกันความเสียหายต่อประเทศ โดยเฉพาะงบประมาณที่ต้องสูญเสียไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น เมื่อมีข้อบกพร่องหรือข้อที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ การป้องกันเสียก่อนจะเซฟบ้านเมืองไว้ได้ หากขยับไปอีกสักนิดเพื่อรับคำวินิจฉัยจากศาลก็คงจะดี

 

 

เมื่อถามว่าจะเป็นการช่วยยื้อเวลาให้ ส.ว.ชุดนี้อยู่ต่อหรือไม่ นายธีรยุทธกล่าวว่า ไม่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าประชาชนหรือปวงชนชาวไทยมีสิทธิ์เมื่อพบความไม่ชอบธรรม มีสิทธิ์มีอำนาจอย่างเต็มที่ในการเสนอเรื่องต่อหน่วยงานรัฐ ทุกหน่วยงาน และหน่วยงานรัฐจำเป็นที่จะต้องฟังเสียงประชาชนที่สะท้อนปัญหา ซึ่งตนก็เป็นเพียงประชาชนคนหนึ่ง ที่เสนอความเห็นผู้ตรวจการฯจึงควรวินิจฉัย

เมื่อถามว่า กระแสข่าวที่ว่า ส.ว.พยายามจะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะยึดเวลาอยู่ต่อ นายธีรยุทธ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญว่าเห็นควรจะดำเนินการเลือกไปพลางก่อน หรือจะชะลอไว้ เพราะตนนึกถึงการจัดตั้งการเลือกตั้งเมื่อหลายปีก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การเลือกตั้งจำเป็นต้องเลือกโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสุจริตเที่ยงธรรมในวันเดียวกันพร้อมกันทั่วประเทศ โดยการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นท่านชี้ทางว่าเป็นเรื่องที่ กกต. นายกรัฐมนตรีและส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างเที่ยงธรรมได้

 

 

“ดังนั้นหากคำร้องของตนมีความน่าเชื่อถือเพียงพอและมีความน่าจะเป็นได้ว่าบทบัญญัติ มาตรา 40 ,41 และ 42 ไม่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการสมยอมกันไว้จริง ก็ควรที่จะแก้ไขกฎหมายเสียก่อน ซึ่งการแก้ไขกฎหมายก็จะเป็นที่จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่วมกัน เพราะการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ สว.ก็อยู่ด้วย หากจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอน สว.ก็ควรต้องอยู่ ตนจึงไม่ได้คิดว่าจะมาช่วยเพื่อให้ ส.ว.ได้อยู่ทำงานต่อหรือไม่ เพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าตราบใดที่ยังไม่มี ส.ว.ชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ ชุดเดิมก็คงต้องรั้งการทำงานไว้อยู่” นายธีรยุทธ กล่าว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

สุดล้ำ จีนผลิต "กล้องแคปซูลอัจฉริยะ" ส่องทางเดินอาหาร เครื่องแรกของโลก ได้รับการอนุมัติให้ใช้ทางคลินิกแล้ว
"ปานเทพ" ชี้ชัดกม.กัญชาใหม่ กีดกันแพทย์แผนไทย คาใจล็อกสเปกเอื้อรพ.เอกชนหรือไม่
เชิญชวนเกษตรกร ร่วมโครงการ คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 67
"สุริยะ" นำรฟม.เซ็นสัญญารถไฟฟ้าสีส้ม มั่นใจเปิดไม่เกินปี 71
ชัดเจน ลังปลา เผยเคยมีคนเสนอขาย "ปลาหมอคางดำ"
รอง ผบช.ภ.2 นำทีมไขคดี จีนปล้นจีน พาเหยื่อจำลองเหตุการณื นาทีปืนจี้ - มัดมือมัดเท้า รีดเงิน 10 ล้าน
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วสืบสานประเพณีอันดีงาม จัดขบวนแห่ถวายเทียนพรรษา
จีนอนุมัติแคปซูลส่องทางเดินอาหารเครื่องแรกของโลก
CEO ซีพี- ศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัล สนทนากับเยาวชนผู้นำแห่งอนาคต DCT Future Leaders
ปลัดกทม.เด้ง “ผอ.กองกีฬา” เซ่นปมสารพัดโครงการฉาว ส่อทุจริต

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น