“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน รับมอบผ้าม้วนจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำไปฝึกอบรมกลุมสตรีให้มีอาชีพมั่นคง รายได้ยั่งยืน

กดติดตาม TOP NEWS

“พิพัฒน์” รับมอบผ้าม้วนและอุปกรณ์จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ภายใต้โครงการ “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี 2567” เพื่อนำไปฝึกอบรมกลุ่มสตรีส่งเสริมให้มีอาชีพมั่นคง รายได้ที่ยั่งยืน

พิพัฒน์” รมว.แรงงาน รับมอบผ้าม้วนจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำไปฝึกอบรมกลุมสตรีให้มีอาชีพมั่นคง รายได้ยั่งยืน Top News รายงาน 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบผ้าจากนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี 2567” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี ตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรี เพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในนามของกระทรวงแรงงาน รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาแรงงานกลุ่มแรงงานสตรีให้มีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงาน ทั้งในและนอกระบบ กลุ่มผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานสตรี กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางต่างๆ ให้มีความรู้ มีศักยภาพ มีทักษะฝีมือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน ผ่านการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี ตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรี เพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงานให้กับองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนราธิวาส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ด้านนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี 2567 “ ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้อย่างยั่งยืน เป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง

โดยวันนี้ทางสภาสมาคมสตรีฯ ได้มอบวัสดุประเภทผ้า อาทิ ผ้าไลก้า ผ้าบิซู เส้นใยสแปนเด็กซ์ (Spandex) Sportswear Nylon&Poly&Rayon Spandex และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ อาทิ ด้าย ผ้าลูกไม้คละสีสำหรับตกแต่ง ยางยืดประดับลูกไม้ โบว์ ลูกปัด เพื่อมอบให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรีได้มีความรู้ มีฝีมือนำไปประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ต่อไป

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า ผ้าที่ได้รับมอบในวันนี้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะส่งต่อให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีความพร้อมและประสงค์จะฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีการใช้ผ้าเป็นส่วนประกอบ โดยมีแผนการฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 240 คน ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ฝึกอบรมสาขาการทำศิลปะประดิษฐ์จากผ้า เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ (หลักสูตรกลางของกรม) จำนวน 4 รุ่น 80 คน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ฝึกอบรมสาขาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 4 รุ่น 80 คน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี ฝึกอบรมสาขาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 2 รุ่น 40 คนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมสาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า จำนวน 2 รุ่น 40 คน ดังนั้น ผู้ที่สนใจฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 4 จังหวัดนำร่อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น