สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

กดติดตาม TOP NEWS

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566  ที่  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

โดยพลเอกจรัล  กุลละวณิชย์   เป็นประธานกรรมการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 44  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รวมทั้งเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคม ตลอดจนให้ลูกแสดงความกตัญญูกตเวทิตา สำหรับปีนี้ มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 312 คน

ซึ่งในการพระราชทานเกียรติบัตรพร้อมโล่ ให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในปีนี้คุณพ่อวงค์  ทรัพย์บุญ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าว TOPNEWS ภาคกลาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น