ผู้ว่า ฯเมืองคอนชื่นชม ศูนย์พักคอย ทต.โพธิ์เสด็จ-กระท่อมกลางสวนป่าแมกไม้และธรรมชาติ

ผู้ว่า ฯเมืองคอนชื่นชม ศูนย์พักคอย ทต.โพธิ์เสด็จ-กระท่อมกลางสวนป่าแมกไม้และธรรมชาติ

ผู้ว่า ฯเมืองคอนชื่นชม ศูนย์พักคอย ทต.โพธิ์เสด็จ-กระท่อมกลางสวนป่าแมกไม้และธรรมชาติเป็น “โพธิ์เสด็จโมเดล”ที่สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นศูนย์สถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงและ รพ.สนามได้ -ชี้ตอบสนองนโยบายและโครงการ “คนคอนร่วมใจสู้ภัยโควิด”ได้อย่างแท้จริง

วันที่ 28 ส.ค. 2564 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปเป็นประธานเปิด “ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ”อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ในสวนป่าของนายวิฑูรย์ หัสภาคย์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ บริเวณหลังตลาดนาชุม หมู่ 4 ต.โพธิ์เสด็จ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมือง นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คณะแพทย์ พยาบาลจาก รพ.มหาราช และ รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวัยลักษณ์ นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมตรีนคร นครศรีธรรมราช นายประยรู เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทน อบจ.นครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. , อสม. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

20210828 090752 0 1 scaled

ทางนายวิฑูรย์ หัสภาคย์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธ์เสด็จ กล่าวว่าศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช บริเวณหลังตลาดนาชุม เป็นพื้นที่ส่วนตัวของตนจำนวน 12 ไร่แบ่งมาทำศูนย์พักคอย 5 ไร่ บนพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดำเนินการได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนตั้งแต่การปรับถนนทางเข้าจนถึงพื้นที่โซนสีเขียว ประกอบด้วยลานจอดรถพื้นที่ 1 ไร่ พื้นที่แปลงปลูกฟ้าทะลายโจร 1 ไร่ พื้นที่ของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประมาณครึ่งไร่ และพื้นที่โซนสีแดงสำหรับผู้ป่วยประมาณ 2 ไร่ครึ่ง โดยในโซนสีแดงจะใช้กระท่อมไม้ไผ่จำนวน 20 หลังเป็นเรือนพักของผู้ป่วย โดยแต่ละหลังจะติดชื่อเอาไว้ เช่น บ้านห้วยมะขาม บ้านไสเจริญ บ้านประชาสรรค์ บ้านหนองหาร บ้านนารี เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นชื่อหมู่บ้านใน ต.โพธิ์เสด็จ หรือเรียกว่า “ชื่อบ้านนามเมือง”ในตำบลโพธิ์เสด็จ ทุกหลังจะติดตั้ง WIFI พร้อมแจกซิมเฉพาะที่ได้รับการบริจาคจากบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลาดด้วยการดูหนัง ฟังเพลงได้ตามที่ต้องการ และแต่ละโซนจะมีห้องน้ำ ห้องส้วมที่ได้มาตรฐาน ที่สำคัญในโซนสีแดงยังมีพื้นที่ออกกำลังกายด้วยการ เดิน หรือวิ่งรอบ ๆ สระน้ำอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณจำนวน 9 ตัว
ทั้งนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ชาวโพธิ์เสด็จ และใกล้เคียงตามโครงการ “ผู้ป่วยคืนถิ่น” เข้าพักอาศัยในช่วงรอดูอาการหรือในกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยะหนึ่งจนอาการดีขึ้นรอกลับบ้านได้เข้าพักคอยระยะหนึ่งจนเมื่ออาการเป็นปกติและแพทย์อนุญาติให้กลับบ้านได้ก็จะกลับบ้านไปอาศัยอยู่ตามปกติสุขต่อไป และหากผู้ป่วยในพื้นที่มีน้อยในขณะที่พื้นที่ข้างเคียงอื่น ๆ อาจจะมีผู้ป่วยมากขึ้นก็จะเปิดรับผู้ป่วยในพื้นที่ข้างเคียงด้วย โดยตนตั้งเป้าหมายไว้ว่านอกจากเป็นศูนย์พักคอยแล้วจะเป็นศูนย์พักผ่อนไปในตัวตัว

20210828 095340 scaled
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ กล่าวอีกว่า สำหรับศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เป็นศูนย์พักคอยที่แตกต่างจากศูนย์พักคอยทั่ว ๆ ไป โดยการคิดจัดศูนย์พักคอยในแต่ละจุดมีชาวบ้านในพื้นที่ต่อต้านไม่เห็นด้วย ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าจะเป็นการนำเชื้อโรคเข้าไปในหมู่บ้านนายวิฑูรย์ จึงตัดสินใจสวนป่าของตนเองมาศูนย์พักคอยในพื้นที่ 5 ไร่ และใช้งบประมาณส่วนตัวในการตัดถนนและขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ ร่วมทั้งสิ่งสาธรูปโภคพื้นฐานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการได้ และได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เมื่อผู้ป่วยได้รับอนุญาติให้กลับบ้านได้เราจะแจกพันธุ์ฟ้าทะลายโจรคนละ 2-3 ต้นเอากลับไปปลูกและขยายพันธุ์ที่บ้านเพื่อใช้เป็นสมุนไพรรักษาโควิดเบื้องต้นต่อไป นอกจากนี้ตนอยากจะขยายการดำเนินการไปสู่โครงการ “1 บ้าน 1 กระท่อมไม้ไผ่” โดยการสร้างศูนย์พักคอยของแต่ละท้องถิ่นเรียกว่าหรือ Community Isolation ( CI ) แต่หลังจากนี้จะให้นักศึกษาวิชาช่างก่อสร้างมาตรวจสอบ คำนวณวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้สร้างกระท่อมไผ่ เช่น ต้องไข้ไม้ไผ่ขนาดไหนจำนวนเท่าไหร่ จากมุงหลังคาแต่ละหลังเท่าไร่ เป็นต้น รวมงบประมาณหรือราคาที่ใช้ในแต่ละหลังเท่าไหร่ เพื่อให้ทุกบ้านใน ต.โพธิ์เสด็จ สร้างกระท่อมไม้ไผ่ขึ้นเองในพื้นที่ว่าง ในสวนมังคุด สวนผลไม้ สวนยางพารา ทุกบ้าน หากสถานการณ์โควิดไม่ลดลงหรือรุนแรงมากขึ้นต่อไปทุกคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องการกักตัว หรือผู้ที่ติดเชื้อยังไม่แสดงอาการก็สามารถกักตัวหรือพักคอยในกระท่อมไม้ไผ่ตามบ้านของตัวเองได้เลย เรียกว่า Home Isolation ( HI )ไม่ต้องเข้ารับการพักตัวหรือพักคอยในสาถานที่ที่ทางราชการกำหนด ซึ่งตนจะพยายามพัฒนา ปรับปรุงและขยายผลให้เป็น “โพธ์เสด็จโมเดล” ต่อไปให้จนได้” นายวิฑูรย์ กล่าวย้ำ

20210828 094839 scaled
ทางด้านนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ศูนย์พักคอยแห่งนี้ดำเนินการได้อย่างมีระเบียบได้มาตรฐานเกินกว่าที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยเฉพาะใช้พื้นที่สวนป่าที่มีแมกไม้และธรรมชาติ มีลมพักกรรโชก เย็นสบาย ส่วนที่พักก็ใช้กระท่อมไม่ไผ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างพร้อมสรรพ ถือเป็นต้นแบบหรือโมเดลของศูนย์พักคอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ สามารถนำไปเป็นแบบอย่างดำเนินการได้ หากสถานการณ์รุนแรงมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอาจจะขยายเป็น รพ.สนาม หรือสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงได้ด้วย การดำเนินการได้ถึงขนาดนี้บ่งบอกถึงความร่วมแรงร่วมใจ ความรักสามัคคีในองค์กรและหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดีเป็นไปตามโครงการ “คนคอนร่วมใจสู้ภัยโควิด”อย่างแท้จริง  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดข้อมูลในการสร้างศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เพื่อนำไปดำเนินการสร้างศูนย์พักคอยในลักษณะเดียวกันในแต่ละพื้นที่ต่อไป.

 

20210828 102127 scaled

ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก