No data was found

ไขข้อสงสัย เป็น “มะเร็ง” ควรงดเนื้อสัตว์ไหม มีคำตอบให้แล้ว

มะเร็ง หลอดอาหาร, มะเร็ง ต่อมน้ำ ลาย, มะเร็ง ใน ช่อง ปาก, มะเร็ง ต่อ ม ลูกหมาก, มะเร็ง, เนื้อสัตว์, เซลล์มะเร็ง, รักษามะเร็ง, งดอาหาร, สารอาหาร, มะเร็งลำไส้ใหญ่, เนื้อแดง, เนื้อที่ผ่านการแปรรูป, เนื้อแปรรูป, การสลายโปรตีน,​ โปรตีน

กดติดตาม TOP NEWS

ไขข้อสงสัย หากป่วยเป็นโรค "มะเร็ง" ต้องงดกินเนื้อสัตว์ไหม พร้อมให้คำแนะนำโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

แพทยสภา ไขข้อสงสัย หากเป็น “มะเร็ง” มะเร็ง หลอดอาหาร มะเร็ง ต่อมน้ำ ลาย มะเร็ง ใน ช่อง ปาก มะเร็ง ต่อ ม ลูกหมาก ควรงดรับประานเนื้อสัตว์ไหม? มีคำตอบให้แล้ว ติดตามต่อได้ที่นี่ TOP News

ข่าวที่น่าสนใจ

 

 

หลายคนมีความเชื่อที่ว่าเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งสารอาหารต่าง ๆ จะไปกระตุ้นให้เซลล์มะ เร็งเจริญเติบโต ถึงกับมีการงดอาหารเพื่อรักษามะ เร็ง ในความเป็นจริงแล้ว ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้มารองรับอย่างเพียงพอ เนื่องจาก เซลล์มะ เร็งมักจะทำตัวเป็นกาฝาก คอยรับสารอาหารจากร่างกาย ถึงแม้เราจะงดอาหาร เซลล์มะ เร็งก็สามารถกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสลายสารอาหารต่าง ๆในร่างกายมาใช้ได้

 

 

 

ในทางตรงกันข้าม การงดอาหารจะทำให้เซลล์ร่างกายอื่น ๆ ที่ยังมีความต้องการสารอาหารได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เกิดภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานลดลง

 • ติดเชื้อได้ง่าย
 • แผลหายช้า
 • และเพิ่มภาวะแทรกซ้อนจากการรักษามะ เร็ง
 • ทั้งจากการผ่าตัด ให้ยาเคมีบำบัด หรือฉายแสง

ดังนั้น สมาคมโภชนาการของยุโรป (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism หรือ ESPEN) จึงให้คำแนะนำว่า ผู้ป่วย “มะเร็ง” ควรรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ และไม่ควรงดอาหารโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือมีภาวะทุพโภชนาการ เช่น ผู้ป่วยที่กินได้น้อย มีน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ

 

 

 

มะเร็ง หลอดอาหาร, มะเร็ง ต่อมน้ำ ลาย, มะเร็ง ใน ช่อง ปาก, มะเร็ง ต่อ ม ลูกหมาก, มะเร็ง, เนื้อสัตว์, เซลล์มะเร็ง, รักษามะเร็ง, งดอาหาร, สารอาหาร, มะเร็งลำไส้ใหญ่, เนื้อแดง, เนื้อที่ผ่านการแปรรูป, เนื้อแปรรูป, การสลายโปรตีน,​ โปรตีน

 

 

หลายท่านอาจเคยได้ยินว่าองค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลไว้ว่าการรับประทานเนื้อแดง (red meat) เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว และเนื้อที่ผ่านการแปรรูป (processed meat) เช่น แฮม ไส้กรอก อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะ เร็งลำไส้ใหญ่ มีการศึกษาพบว่าการรับประทานเนื้อที่ผ่านการแปรรูปเพิ่มขึ้นทุก ๆ 50 กรัม/วัน จะเพิ่มความเสี่ยงของมะ เร็งลำไส้ใหญ่ร้อยละ 17 และการรับประทานเนื้อแดงเพิ่มขึ้นทุก ๆ 100 กรัม/วัน จะเพิ่มความเสี่ยงของมะ เร็งลำไส้ใหญ่ร้อยละ 18

 

 

 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้คือการเพิ่มความเสี่ยงในคนทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นมะ เร็งและยังไม่มีการศึกษาที่เพียงพอในผู้ป่วยมะ เร็งโดยตรง นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกยังกล่าวว่า ไม่มีความจำเป็นต้องงดการรับประทานเนื้อแดงโดยสิ้นเชิง

 

 

 

มะเร็ง หลอดอาหาร, มะเร็ง ต่อมน้ำ ลาย, มะเร็ง ใน ช่อง ปาก, มะเร็ง ต่อ ม ลูกหมาก, มะเร็ง, เนื้อสัตว์, เซลล์มะเร็ง, รักษามะเร็ง, งดอาหาร, สารอาหาร, มะเร็งลำไส้ใหญ่, เนื้อแดง, เนื้อที่ผ่านการแปรรูป, เนื้อแปรรูป, การสลายโปรตีน,​ โปรตีน

 

 

 

โดยคำแนะนำการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มักแนะนำให้จำกัดการรับประทานเนื้อที่ผ่านการแปรรูปให้น้อยที่สุดและรับประทานเนื้อแดงไม่เกินประมาณ 300-500 กรัม/สัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นหลัก เนื่องจาก มักมีปริมาณเกลือโซเดียม ไขมันอิ่มตัว และสารอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

 

 

 

ในทางตรงกันข้ามผู้ป่วย “มะเร็ง” จะมีความต้องการโปรตีนที่มากขึ้น เนื่องจาก มีการอักเสบ (inflammation) ที่อาจเกิดจากตัวมะ เร็งเองและการรักษาโรคมะ เร็งด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น

 • การผ่าตัด การอักเสบจะทำให้เกิดการสลายโปรตีนในร่างกายโดยเฉพาะโปรตีนจากกล้ามเนื้อ
 • เพื่อนำกรดอะมิโนไปใช้ในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบภูมิคุ้มกัน การซ่อมแซมแผล

 

 

 

มะเร็ง หลอดอาหาร, มะเร็ง ต่อมน้ำ ลาย, มะเร็ง ใน ช่อง ปาก, มะเร็ง ต่อ ม ลูกหมาก, มะเร็ง, เนื้อสัตว์, เซลล์มะเร็ง, รักษามะเร็ง, งดอาหาร, สารอาหาร, มะเร็งลำไส้ใหญ่, เนื้อแดง, เนื้อที่ผ่านการแปรรูป, เนื้อแปรรูป, การสลายโปรตีน,​ โปรตีน

 

 

 

ดังนั้น ผู้ป่วยมะ เร็งควรได้รับโปรตีนมากกว่าคนทั่วไป คือ 1-1.5 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก./วัน (คนทั่วไปควรได้รับ 0.8-1 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก./วัน) ซึ่งเนื้อสัตว์เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดี การงดเนื้อสัตว์อาจทำให้ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ

 • ส่งผลเสียทำให้กล้ามเนื้อลีบ
 • ช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง
 • ภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ
 • เกิดการติดเชื้อได้ง่าย

 

 

 

สรุป

 • ผู้ป่วยมะ เร็งสามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้ในปริมาณที่เหมาะสม
 • โดยอาจใช้หลักอาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งถือเป็นทางสายกลาง ได้แก่ ควรรับประทานเนื้อสัตว์และโปรตีนจากแหล่งอื่นที่หลากหลาย ทั้งเนื้อปลา เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว นม และไข่
 • รับประทานเนื้อแปรรูปให้น้อย รับประทานเนื้อแดงได้ในปริมาณที่เหมาะสม (ไม่เกิน 300-500 กรัม/สัปดาห์)
 • เหล่านี้จะทำให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอื่น ๆ
 • ยิ่งผู้ป่วยที่กินได้น้อย มีน้ำหนักลดเยอะ ยิ่งไม่ควรจำกัดเนื้อสัตว์ เนื่องจาก มักรับประทานในปริมาณที่ไม่เพียงพออยู่แล้ว
 • อีกทั้งควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การดูแลรักษาทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อไป

 

 

 

มะเร็ง หลอดอาหาร, มะเร็ง ต่อมน้ำ ลาย, มะเร็ง ใน ช่อง ปาก, มะเร็ง ต่อ ม ลูกหมาก, มะเร็ง, เนื้อสัตว์, เซลล์มะเร็ง, รักษามะเร็ง, งดอาหาร, สารอาหาร, มะเร็งลำไส้ใหญ่, เนื้อแดง, เนื้อที่ผ่านการแปรรูป, เนื้อแปรรูป, การสลายโปรตีน,​ โปรตีน

 

 

 

ข้อแนะนำ

ผู้ป่วยมะ เร็งควรงดเนื้อสัตว์หรือไม่ ?

 • ผู้ป่วยมะ เร็งไม่จำเป็นต้องงดเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีความต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้น การงดอาจทำให้ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ
 • ปริมาณโปรตีนที่แนะนำ คือ 1 – 1.5 กรัม/ น้ำหนักตัว 1 กก./วัน
 • เนื้อสัตว์สุก 2 ช้อนโต๊ะ
 • ไข่ 1 ฟองใหญ่ หรือไข่ขาว 2 ฟอง
 • นม 1 กล่อง
 • = โปรตีนประมาณ 7 กรัม

 

 

ข้อมูล : แพทยสภา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

อิสราเอลประกาศเดินหน้าแผนโจมตีราฟาห์
คนร้ายเหิมซุ่มยิง อส.บันนังสตา ดับ 1 นาย ระเบิดซ้ำชุดช่วยเหลือ ทำชาวบ้านเจ็บเพียบ
“สุริยะ” เร่งแก้ค่าทางด่วนแพง สั่งลด 50 บาท ตลอดสาย หวังลดภาระค่าใช้จ่ายปชช.
ศาลเลื่อนตัดสินคดี “แอมมี่-ปูน ทะลุฟ้า" เผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำ เหตุป่วยอีกแล้ว นัดใหม่ 27 พ.ค.นี้
มธ.เคลื่อนไหว ออกแถลงการณ์ ปม "น.ศ.หญิง" ปาดคอน.ศ.ชายปี 1 ในหอพัก เจ็บสาหัส
ป.ป.ช.ฟันผิดจริยธรรมร้ายแรง "ศุภชัย-สุชาติ" ปมถือครองที่ดินป่า
"ชาดา" ลุยโค่นแก๊งยานรก "เฟิร์ส คลองหลวง" ยึดของกลางกว่า 5 ล้านเม็ด ย้ำเร่งปราบพวกอิทธิพล
นายใหญ่จิ้มใครเก้าอี้ "รมว.กลาโหม" ยังลูกผีลูกคน "สุทิน" ได้ต่อวีซ่า หรือ สายตรง "บิ๊กตู่" ผงาด
"รัฐบาล" ขอปชช.มั่นใจ รพ.พร้อมรับมือผู้ป่วยโควิด หลังสงกรานต์ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
สัญญาณคืนอำนาจ! "เทพไท" คู่ปรับ "พท." ชี้ "ทักษิณ" รอดคดี112 น้องสาวใกล้พ้นมลทินกลับบ้านอย่างสะดวกโยธิน

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น