สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“พระบรมราชโองการ” แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ จำนวน 38 นาย

ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, ในหลวง, ทหารราชองค์รักษ์, นายทหารสัญญาบัตร, แต่งตั้งทหารราชองค์รักษ์

กดติดตาม TOP NEWS

"พระบรมราชโองการ" ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทหารราชองค์รักษ์ สนองพระเดชพระคุณ 38 นาย

“พระบรมราชโองการ” โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารราชองครักษ์ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวน 38 นาย ติดตามต่อได้ที่นี่ TOP News

เว็บไซต์เผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ จำนวน 38 นาย โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, ในหลวง, ทหารราชองค์รักษ์, นายทหารสัญญาบัตร, แต่งตั้งทหารราชองค์รักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ สนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์อีกวาระหนึ่ง จำนวน 38 นาย ดังนี้

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, ในหลวง, ทหารราชองค์รักษ์, นายทหารสัญญาบัตร, แต่งตั้งทหารราชองค์รักษ์

ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, ในหลวง, ทหารราชองค์รักษ์, นายทหารสัญญาบัตร, แต่งตั้งทหารราชองค์รักษ์

ข้อมูล : ratchakitcha

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น