No data was found

“กัญชากัญชง” ราชกิจจาฯ ระบุ องค์กร หน่วยงานที่สามารถนำเข้าได้

ราชกิจจานุเบกษา, กัญชา กัญชง, กัญชา, กัญชง, กระทรวงสาธารณสุข, กัญชากัญชง

กดติดตาม TOP NEWS

"กัญชากัญชง" ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุสถานที่และหน่วยงานที่สามารถนำเข้าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

“กัญชากัญชง” ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ.2565 ระบุ องค์กร หน่วยงาน ที่สามารถนำเข้าได้ ติดตามต่อได้ที่นี่ TOP News

ข่าวที่น่าสนใจ

เว็บไซต์เผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ห้ามนำเข้าตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบจากกัญชาหรือกัญชงอย่างยั่งยืน

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, กัญชา กัญชง, กัญชา, กัญชง, กระทรวงสาธารณสุข, กัญชากัญชง

 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของ คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. ๒๕๖๕ “

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ พืชกัญชาหรือกัญชง หมายความว่า พืชกัญชาหรือกัญชงซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis และวัตถุหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชาหรือกัญชง

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, กัญชา กัญชง, กัญชา, กัญชง, กระทรวงสาธารณสุข, กัญชากัญชง

ข้อ ๔ ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นพืชกัญชาหรือกัญชง หรือที่มีส่วนประกอบของ พืชกัญชาหรือกัญชง หรือที่มีสารสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบ ยกเว้น

  • (๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีภารกิจด้านป้องกันหรือบำบัดโรค ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภากาชาดไทย
  • (๒) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย หรือด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (๓) ผู้ประสงค์จะนำเข้าเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และการผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ สมุนไพร เพื่อการศึกษาวิจัย แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, กัญชา กัญชง, กัญชา, กัญชง, กระทรวงสาธารณสุข, กัญชากัญชง

 

 

 

ข้อมูล : ratchakitcha

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

วีซ่าฟรีหนุนคนไทยเที่ยวจีนคึกคัก
อินเดีย ร้อนจัด! ผู้ประกาศข่าวเป็นลมขณะออกอากาศ
ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่น เร่งติดตาม น.ช.หนีศาล ตั้งรางวัลนำจับ 50,000 บาท
"นายกฯ" ขอบคุณ "สมาคมธนาคารไทย" ลดดอกเบี้ยช่วยลูกหนี้เปราะบาง
"พิพัฒน์"ย้ำ 1 พ.ค. ปักธงเดินหน้า ผลักดันขึ้นค่าแรงทั่วปท.เป็น 400 บาท
รองผู้บัญชาการทหารเรือรับการเยี่ยมคำนับจาก พล.ร.ต.Justin Jones , Deputy Chief joint operation (รองผู้บัญชาการหน่วยปฎิบัติการร่วม กองทัพออสเตรเลีย) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
"บิ๊กโจ๊ก" ร้องอุทธรณ์ ก.พ.ค.ตำรวจ โดนสั่งให้ออกราชการ ย้ำเบื้องหลังมีคนอยากเป็นผบ.ตร
ปะทุขึ้นมาอีก! เพลิงไหม้โรงงานเก็บสารเคมีระยอง จนท.ดับเพลิงเร่งดับ พร้อมร้องขอทีมบริษัท NPC ที่เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดับ
“อนุทิน” ขอหนุนนายกฯ ดัน “ดิจิทัลวอลเล็ต” ลั่นจะไม่ทิ้งให้ยืนคนเดียว
ตำรวจปคบ. ร่วมกับอย. บุกทลายโกดังทุนจีน ปลอมเครื่องสําอางแบรนด์ดัง ของเถื่อน มูลค่า 20 ล้านบาท

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น