No data was found

“กัญชากัญชง” 2565 ปลดล็อกแล้ว สรุปชัด ๆ แบบไหนผิด แบบไหนผ่าน

กัญชากัญชง, กัญชา กัญชง, กัญชา, สูบกัญชา, ปลดล็อกกัญชา, อย., สาร THC, กรมอนามัย,​ยาเสพติด

กดติดตาม TOP NEWS

"กัญชากัญชง" ประกาศปลดล็อกอย่างเป็นทาง สายเขียวเฮยกใหญ่ แต่อย่าเพิ่งดีใจไป เช็คให้ดี แบบไหนถูก แบบไหนผิด ไม่อยากติดตาราง รีบเช็คก่อนสาย

“กัญชากัญชง” สายเขียวถึงกับยิ้มกริ่ม เมื่อมีประกาศปลดล็อกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ใช่ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งนี้จะถูกกฎหมายหมด เช็คให้ดี แบบไหนถูก แบบไหนผิด สรุปมาให้ครบแล้ว ติดตามต่อได้ที่นี่ TOP News

ข่าวที่น่าสนใจ

รวมทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ “กัญชากัญชง”

1. สามารถปลูกที่บ้านได้ไหม

 • ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถปลูกในบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • แต่ต้องแจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ”
 • หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ plookganja.fda.moph.go.th โดยทาง อย. จะออกใบรับจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่มาจดแจ้ง
 • หากพบการกระทำความผิดที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย. สามารถถอนการจดแจ้งดังกล่าวได้ทันที

 

 

 

กัญชากัญชง, กัญชา กัญชง, กัญชา, สูบกัญชา, ปลดล็อกกัญชา, อย., สาร THC, กรมอนามัย,​ยาเสพติด

 

 

 

2. สูบกัญชา ยังผิดกฎหมายอยู่ไหม 

 • ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย
 • หลังประกาศปลดล็อกออกมา ทำให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติดแล้ว
 • ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกินร้อยละ 0.2 ของน้ำหนัก
 • ส่วนการสูบ มีข้อกำหนด เช่น

 

– การสูบกัญชาในที่สาธารณะ รบกวนสิทธิผู้อื่น โดยก่อให้เกิดความรำคาญจากกลิ่นหรือควัน หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่หรืออาศัยบริเวณใกล้เคียง เจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถระงับเหตุและตรวจสอบได้ตามกฎหมาย โดยมีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท

– ห้ามสูบแบบม้วน เนื่องจาก ไม่มีอากรแสตมป์ของกรมสรรพสามิตติดไว้อย่างถูกต้องเหมือนกับบุหรี่

– เสพแล้วห้ามขับรถ หากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามกฎหมายจราจร

 

 

 

3. หากครอบครองกัญชา ผิดกฎหมายไหม

 • ไม่มีความผิด
 • ยกเว้นกรณีมีสารสกัดที่มีปริมาณสาร THC เกิน 0.2% โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่มีใบสั่งแพทย์ ไม่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสารสกัดนั้นมาจากนอกประเทศไทย ยังถือว่ามีความผิด
 • โดยตำรวจจะไม่ดำเนินคดีในทันที เนื่องจาก ไม่เป็นความผิดซึ่งหน้า โดยจะทำการยึดสารสกัดนั้นส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาค่าสาร THC รวมทั้งสืบเสาะแหล่งที่มา และตรวจหลักฐานการขออนุญาต หากพบว่าผิดกฎหมาย จึงจะเรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหา ดำเนินคดีภายหลัง

 

 

 

กัญชากัญชง, กัญชา กัญชง, กัญชา, สูบกัญชา, ปลดล็อกกัญชา, อย., สาร THC, กรมอนามัย,​ยาเสพติด

4. หากจำหน่ายกัญชา กัญชง ถือว่าผิดกฎหมายไหม

ยังมีส่วนที่ไม่ผิดกฎหมาย และส่วนที่ยังถูกควบคุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • การขายส่วนของพืชกัญชา กัญชง ไม่ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
 • การขายสารสกัดที่ได้รับอนุญาตให้สกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด หากเป็นสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2 % ไม่ต้องมีใบอนุญาตจําหน่ายยาเสพติดให้โทษ
 • ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ไม่ต้องขออนุญาตก่อน แต่จะต้องนําผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเรียบร้อยแล้วและมีฉลากภาษาไทยที่ระบุข้อความครบถ้วน ถูกต้องมาจําหน่าย
 • ต้องขออนุญาตการขายเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์
 • ต้องขอรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • การขายสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2 % ต้องมีใบอนุญาตจําหน่ายยาเสพติดให้โทษ และผู้ซื้อต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษด้วย
 • การจําหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาหรือกัญชง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น

 

 

 

ส่วนกรณีที่ผิดกฎหมาย มีดังนี้

 • การขายกัญชา กัญชง ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร เพื่อนำไปบริโภค หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
 • ห้ามจำหน่ายกัญชาแบบมวน

 

 

 

กัญชากัญชง, กัญชา กัญชง, กัญชา, สูบกัญชา, ปลดล็อกกัญชา, อย., สาร THC, กรมอนามัย,​ยาเสพติด

 

 

 

5. กัญชา กัญชง สามารถทำเป็นอาหารได้ทุกส่วนไหม

 • ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 กําหนดว่า กัญชาหรือกัญชงที่นำมาประกอบอาหารต้องได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น ห้ามเป็นของที่นำเข้ามา
 • และส่วนของพืชกัญชากัญชง ที่สามารถนำมาใช้ผลิตอาหารได้ ประกอบด้วยเปลือก ลําต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
 • สารสกัดที่มีสาร CBD เป็นส่วนประกอบที่มีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง
 • กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาที่มีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ําหนักแห้ง

 

 

 

6. ร้านอาหารสามารถนำใบกัญชามาปรุงอาหารขายได้ไหม

 • สามารถนำใบกัญชาที่ซื้อมาจากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตจาก อย. มาปรุงอาหารขายได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 • แต่ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย ดังนี้

– แสดงข้อแนะนํา เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนํา ใบกัญชามาใช้ในการทําประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565

– แสดงคําเตือนรายการอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชงในภาชนะบรรจุ ดังต่อไปนี้

(1) เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน
(2) หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที
(3) ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocanabionol ,THC) หรือสารแคนนาบิไดออล (Canabidiol, CBD) ควรระวังในการรับประทาน
(4) อาจทําให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

ดูรายละเอียดจากกรมอนามัยเพิ่มเติม : คลิก

 

 

 

กัญชากัญชง, กัญชา กัญชง, กัญชา, สูบกัญชา, ปลดล็อกกัญชา, อย., สาร THC, กรมอนามัย,​ยาเสพติด

 

 

 

ข้อมูล : FDA Thai, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ซีพี – ซีพีเอฟ หนุนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ส่งเสริมเยาวชนตอบแทนคุณแผ่นดิน
ปตท. รวมพลังผู้บริหารและพนักงานร่วมปรับภูมิทัศน์@คลองเปรมประชากร สร้างสวนฯให้คนเมือง
"สอบสวนกลาง" รวบเจ้าของเพจฟุตบอล แฝงโฆษณาพนันออนไลน์ รายได้กว่า 1.5 ล้านบาท
ไทยพาณิชย์ ตอกย้ำกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch เปิดตัว โปรจีน อาฒยา นักกอล์ฟหญิงระดับโลก เป็น Brand Ambassador
"ซุปเปอร์นายกฯ" นัด "นายกฯ" ผู้จัดการรัฐบาลเคาะโผครม.ปิดจ็อบจัดสรรโควตาครม.เศรษฐา 2
น้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบ ผู้ยิ่งใหญ่ และกล้าหาญ
"ปตท." รวมพลังเดินหน้าปรับภูมิทัศน์ "คลองเปรมประชากร" ถวายเป็นพระราชกุศล
สหรัฐวิตกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผุดเป็นดอกเห็ดเต็มพรมแดนเมียวดี
"ปารีณา" สุดซึ้งน้ำตาคลอ นักการเมืองที่เคยฟาดฟันกลางสภา ยกลูกพรรค มาร่วมงานศพ "พ่อทวี ไกรคุปต์"
"สมาคมธนาคารไทย" ร่วมมือรัฐบาล เคาะลดดอกเบี้ย 0.25% นาน 6 เดือนช่วยลูกหนี้เปราะบาง

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น