“อัศวิน ขวัญเมือง” พร้อมไปต่อ เจาะผลงานรวมฝั่งตะวันออก 9 เขต

กดติดตาม TOP NEWS

"อัศวิน ขวัญเมือง" ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เบอร์ 6 มั่นใจเกินร้อย พร้อมไปต่อ ขอสานงานที่ทำมาแล้ว มีอะไรบ้าง ส่องผลงาน ที่นี่ ฝั่งตะวันออก 9 เขต

“อัศวิน ขวัญเมือง” ขอเข้าไปสานงานที่ทำมาแล้ว เพราะมีบางสิ่งที่ยังไม่จบ อยากทำให้มันจบ และจะทำนโยบายที่ดี เพื่อความก้าวหน้า ผมไม่มีพรรค ผมมีแต่พวก อดีตผู้ว่ากทม. พร้อมไปต่อ TOP News เจาะให้ดู พาส่องผลงานรวมกรุงเทพฯ ตะวันออก 9 เขต เป็นอย่างไรบ้าง ไปไล่เรียงดูกันได้เลย

 

เจาะลึกผลงานกรุงเทพฯ ตะวันออก “อัศวิน ขวัญเมือง” เริ่มต้นด้วย

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้สมัครส.ก., เลือกตั้ง, กทม., ผู้ว่ากทม., ลาดกระบัง, รณชัย สังฆมิตกล, บางกะปิ, นฤมล มิ่งขวัญ, สะพานสูง, อดุลย์ เซะวิเศษ, มีนบุรี, สมเกียรติ ขุนบุญจันทร์, คันนายาว, สว่าง แก้วมณี, บึงกุ่ม, กฤษฎ์ เครือเจริญพร

 

ผู้สมัครส.ก. เบอร์ 7 รณชัย สังฆมิตกล

 

 

 

 

เขตลาดกระบัง

ด้านการจราจร

BMA FEEDER

 

 • บริการเดินรถ Shuttle Bus เพื่อนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก (ระบบราง) เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเดินทางในเส้นทางที่ระบบขนส่งหลักยังไปไม่ถึง โดยได้ดำเนินการศึกษาทดลองเดินรถ 3 เส้นทาง ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 และได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการต่อ 2 เส้นทาง เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า – Airport Rail Link ลาดกระบัง มีรถ Shuttle Bus ไฟฟ้า จำนวน 20 ที่นั่ง ให้บริการ 5 คัน ระยะทางวิ่งให้บริการต่อรอบ (ไป – กลับ) ประมาณ 17.5 กม.

 

ก่อสร้างถนน ทางเชื่อม ทางลอด

 

 • ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า เพิ่มโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก – ตะวันออก แก้ไขปัญหาจราจรกรุงเทพฝั่งตะวันออก สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 200,000 คันต่อวัน

 

ช่วงที่ 1 ช่วงทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา ก่อสร้างถนน รวมระยะทาง 0.8 กม.
ช่วงที่ 2 ช่วงคลองหัวหมาก – คลองลำสาลี ก่อสร้างถนน ระยะทาง 1 กม. และอุโมงค์ทางลอด รวมระยะทาง 0.5 กม.
ช่วงที่ 3 ช่วงคลองลำสาลี – คลองวังใหม่ ก่อสร้างถนน รวมระยะทาง 2.2 กม.
ช่วงที่ 4 ช่วงคลองวังใหม่ – ทางหลวงหมายเลข 9 ก่อสร้างถนน รวมระยะทาง 2.0 กม.
ช่วงที่ 5 ช่วงทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 ก่อสร้างสะพานข้ามถนน รวมระยะทาง 1.0 กม.
ช่วงที่ 6 ช่วงทางหลวงหมายเลข 9 – ถนนร่มเกล้า ก่อสร้างถนน รวมระยะทาง 4.0 กม.
ช่วงที่ 7 ช่วงถนนร่มเกล้า – ถนนเจ้าคุณทหาร สร้างเป็นทางต่างระดับคอนกรีดเสริมเหล็กขนาด 6 ช่องจราจร รวมระยะทาง 1.5 กม.

 

ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางยกระดับ สะพาน

 

 • ปรับปรุงถนนหลวงแพ่ง จากคลองพระยาเพชรถึงคลองกาหลง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนหลวงแพ่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง รองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 13,000 คันต่อวัน ระยะทาง 1 กม.
 • ปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตมีนบุรี รองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 60,000 คันต่อวัน ระยะทาง 9.4 กม.
 • ปรับปรุงถนนประชาร่วมใจถึงถนนมิตรไมตรี เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง และพื้นที่ใกล้เคียง รองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 40,000 คันต่อวัน ระยะทาง 7.7 กม.
 • ก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช – ลาดกระบัง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร บริเวณตลาดหัวตะเข้ ทางเข้าออกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ รองรับปริมาณจราจรได้ 100,000 คันต่อวัน ระยะทาง 2.2 กม. (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2566)

 

 

 

 

ปรับปรุงถนน/ตรอก/ซอย

 

 • ปรับปรุงถนนเจ้าคุณทหาร จากถนน ฉลองกรุงถึงสะพานข้ามคลองสามในพื้นที่เขตลาดกระบัง ระยะทาง 4,400 เมตร
 • ปรับปรุงถนนทางเข้าวัดอุทัยธรรมาราม จากถนนสารีบุตรถึงสุดทางสาธารณะในพื้นที่เขตลาดกระบัง ระยะทาง 1,703 เมตร
 • ปรับปรุงถนนเลียบคลองลำกอไผ่ จากคลองลำแตงโมถึงแยกซอยกำนันเย็นอุทิศ 2 และซอยกำนันเย็นอุทิศ 3 ในพื้นที่เขตลาดกระบัง ระยะทาง 1,050 เมตร

 

ด้านความปลอดภัย

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยย่อย

 

 • สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้า ครอบคลุมพื้นที่ แขวงคลองสองต้นนุ่น คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง และแขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง รวม 41 ตร.กม.

 

ด้านการแพทย์

 

 • ขยายศักยภาพการให้บริการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ด้านกายภาพ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ขยายการให้บริการจาก 60 เตียง เป็น 200 เตียง (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2566)

 

ด้านการศึกษา

ก่อสร้างอาคารเรียน

 

 • ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์บำรุง)
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนวัดประสานสามัคคี
 • ก่อสร้างอาคารโรงพลศึกษา 2 ชั้น โรงเรียนวัดทิพพาวาส

 

ก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการครู

 

 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดบึงบัว
 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตน์อุปถัมภ์)
 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)

 

ด้านคุณภาพชีวิต

กีฬาและนันทนาการ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย

 

 • นำศูนย์เยาวชนซึ่งเดิมให้บริการเฉพาะเด็กและเยาวชนมาปรับเป็น “ศูนย์สร้างสุขทุกวัย” เพื่อให้บริการด้านนันทนาการและการออกกำลังกาย ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย

 

 

 

 

กรุงเทพฯ ตะวันออก “อัศวิน ขวัญเมือง” เขตบางกะปิ

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้สมัครส.ก., เลือกตั้ง, กทม., ผู้ว่ากทม., ลาดกระบัง, รณชัย สังฆมิตกล, บางกะปิ, นฤมล มิ่งขวัญ, สะพานสูง, อดุลย์ เซะวิเศษ, มีนบุรี, สมเกียรติ ขุนบุญจันทร์, คันนายาว, สว่าง แก้วมณี, บึงกุ่ม, กฤษฎ์ เครือเจริญพร

 

ผู้สมัครส.ก. เบอร์ 5 นฤมล มิ่งขวัญ

 

 

 

 

ด้านการจราจร

ก่อสร้างถนน ทางเชื่อม ทางลอด ทางยกระดับ สะพาน

 

 • ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า เพิ่มโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก-ตะวันออก แก้ไขปัญหาจราจรกรุงเทพฝั่งตะวันออก สามารถรองรับปริมาณได้ถึง 200,000 คันต่อวัน

 

ช่วงที่ 1 ช่วงทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา ก่อสร้างถนน รวมระยะทาง 0.8 กม.
ช่วงที่ 2 ช่วงคลองหัวหมาก – คลองลำสาลี ก่อสร้างถนน ระยะทาง 1 กม. และอุโมงค์ทางลอด รวมระยะทาง 0.5 กม.
ช่วงที่ 3 ช่วงคลองลำสาลี – คลองวังใหม่ ก่อสร้างถนน รวมระยะทาง 2.2 กม.
ช่วงที่ 4 ช่วงคลองวังใหม่ – ทางหลวงหมายเลข 9 ก่อสร้างถนน รวมระยะทาง 2.0 กม.
ช่วงที่ 5 ช่วงทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 ก่อสร้างสะพานข้ามถนน รวมระยะทาง 1.0 กม.
ช่วงที่ 6 ช่วงทางหลวงหมาย เลข 9 – ถนนร่มเกล้า ก่อสร้างถนน รวมระยะทาง 4.0 กม.
ช่วงที่ 7 ช่วงถนนร่มเกล้า – ถนนเจ้าคุณทหาร สร้างเป็นทางต่างระดับคอนกรีดเสริมเหล็กขนาด 6 ช่องจราจร รวมระยะทาง 1.5 กม.

 

ปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก

 

 • เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเป็นการเชื่อมโครงข่ายถนนบนถนนรามคำแหงและถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า รองรับปริมาณการจราจรได้ 30,000 คันต่อวัน ระยะทาง 2.2 กม. (จะเริ่มก่อสร้างปี 2565)

 

ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปี (สะพานลาดพร้าว – เสรีไทย)

 

 • ก่อสร้างใหม่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรพื้นที่เขตบางกะปิ รองรับปริมาณจราจรได้ 110,000 คันต่อวัน ระยะทาง 0.8 กม. พร้อมก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน ความยาว 1.4 กม. (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2566)

 

ก่อสร้างถนน ทางเชื่อม ทางลอด

 

 • ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก พร้อมระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและเป็นการเชื่อมโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ระยะทางรวม 2.2 กม. (คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 2565 )

 

ระบบการเดินเรือ

 

 • การเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย (ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ถึง ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี) เพิ่มทางเลือกการเดินทางให้กับประชาชนฝั่งตะวันออกครอบคลุมพื้นที่เขตมีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก คลองสามวา สะพานสูง บางกะปี เส้นทางเดินเรือระยะทาง 10.5 กม. โดยดำเนินการดังนี้

 

 1. จัดซื้อเรือไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง ระบบ 2 เครื่องยนต์ 12 ลำ (คาดว่าจะเปิดให้บริการ ม.ค. 2565)
 2. ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย 8 ท่า ได้แก่ ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี ตลาดมีนบุรี ชุมชนคลองหลอแหลใหญ่ สุเหร่าแดง หมู่บ้านร่มไทร คลองระหัส เสไทย 26 โรงเรียพร้อมมิตร

 

 

 

 

ด้านบริหารจัดการน้ำ

ธนาคารน้ำใต้ดิน (Water Bank)

 

 • บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน ใต้สะพานข้ามแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์ตัดถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนศรีนครินทร์บริเวณแยกลำสาลี และแยกกรุงเทพกรีฑาถึงคลองจะกะ ครอบคลุมพื้นที่ 0.25 ตร.กม. รองรับน้ำได้ 10,000 ลบ.ม. (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565)

 

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ กทม.

 

 • อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (ส่วนต่อขยาย) เพื่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมออกไปตามแนวคลองแสนแสบ โดยก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 คลองจั่น คลองเจ้าคุณสิงห์ และก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะ สะพานสูง บึงกุ่ม และคันนายาว ความยาวประมาณ 3.8 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 25 ตร.กม. สามารถระบายน้ำได้ 60 ลบ.ม./วินาที (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2567)

 

สถานีสูบน้ำ

 

 • ก่อสร้างสถานีสูบน้ำหน้าสถานีตำรวจหัวหมาก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนรามคำแหง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครอบคลุมพื้นที่ 0.25 ตร.กม. สามารถระบายน้ำได้ 7 ลบ.ม./วินาที
 • ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองจิก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนรามคำแหงบริเวณคลองจิก เขตบางกะปิ ครอบคลุมพื้นที่ 0.25 ตร.กม. สามารถระบายน้ำได้ 7 ลบ.ม./วินาที

 

ด้านการแพทย์

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข

 

 • โดยปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอกับจำนวนประชาชนที่ใช้บริการเพิ่มขึ้น และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

 

 • ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ในพื้นที่เขตบางกะปี

 

ด้านการศึกษา

ก่อสร้างอาคารเรียน

 

 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปี

 

ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แต้มสีกรุงเทพ

 

 • ดำเนินการทาสีในพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร บริเวณท่าเรือเดอะมอล์บางกะปิ แนวขอบกันตก และกำแพงอาคารตามแนวคลองแสนแสบ

 

ด้านคุณภาพชีวิต

การดูแลผู้สูงอายุ / ผู้พิการ รถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

 

 • จัดหารถตู้ให้บริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุฟรี จำนวน 30 คัน บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ซึ่งมีแผนการจัดหารถพลังงานไฟฟ้ามาทดแทนรถตู้ต่อไปในอุนาคต

 

กีฬาและนันทนาการ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย

 

 • นำศูนย์เยาวชนซึ่งเดิมให้บริการเฉพาะเด็กและเยาวชนมาปรับเป็น “ศูนย์สร้างสุขทุกวัย” เพื่อให้บริการด้านนันทนาการและการออกกำลังกาย ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย

 

 

 

 

กรุงเทพฯ ตะวันออก “อัศวิน ขวัญเมือง” เขตสะพานสูง

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้สมัครส.ก., เลือกตั้ง, กทม., ผู้ว่ากทม., ลาดกระบัง, รณชัย สังฆมิตกล, บางกะปิ, นฤมล มิ่งขวัญ, สะพานสูง, อดุลย์ เซะวิเศษ, มีนบุรี, สมเกียรติ ขุนบุญจันทร์, คันนายาว, สว่าง แก้วมณี, บึงกุ่ม, กฤษฎ์ เครือเจริญพร

 

ผู้สมัครส.ก. เบอร์ 1 อดุลย์ เซะวิเศษ

 

 

 

 

ด้านการจราจร

ก่อสร้างถนน ทางเชื่อม ทางลอด

 

 • ก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า เพิ่มโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก – ตะวันออก แก้ไขปัญหาจราจรกรุงเทพฝั่งตะวันออก สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 200,000 คันต่อวัน

 

ช่วงที่ 1 ช่วงทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา ก่อสร้างถนน รวมระยะทาง 0.8 กม.
ช่วงที่ 2 ช่วงคลองหัวหมาก – คลองลำสาลี ก่อสร้างถนน ระยะทาง 1 กม. และอุโมงค์ทางลอด รวมระยะทาง 0.5 กม.
ช่วงที่ 3 ช่วงคลองลำสาลี – คลองวังใหม่ ก่อสร้างถนน รวมระยะทาง 2.2 กม.
ช่วงที่ 4 ช่วงคลองวังใหม่ – ทางหลวงหมายเลข 9 ก่อสร้างถนน รวมระยะทาง 2.0 กม.
ช่วงที่ 5 ช่วงทางยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 ก่อสร้างสะพานข้ามถนน รวมระยะทาง 1.0 กม.
ช่วงที่ 6 ช่วงทางหลวงหมายเลข 9 – ถนนร่มเกล้า ก่อสร้างถนน รวมระยะทาง 4.0 กม.
ช่วงที่ 7 ช่วงถนนร่มเกล้า – ถนนเจ้าคุณทหาร สร้างเป็นทางต่างระดับคอนกรีดเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจร รวมระยะทาง 1.5 กม.

 

ด้านบริหารจัดการน้ำ

โครงการแก้มลิง

 

 • แก้มลิงหมู่บ้านสัมมากร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสะพานสูง ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตร.กม. รองรับพื้นที่การบริหารจัดการน้ำ 5 ตร.กม. ปริมาณกักเก็บน้ำ 227,200 ลบ.ม.

 

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ กทม.

 

 • อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (ส่วนต่อขยาย) เพื่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมออกไปตามแนวคลองแสนแสบ โดยก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 คลองจั่น คลองเจ้าคณสิงห์และก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม และคันนายาว ความยาวประมาณ 3.8 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 25 ตร.กม. สามารถระบายน้ำได้ 60 ลบ.ม./วินาที (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2567)

 

ด้านความปลอดภัย

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยย่อย

 

 • สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้า ครอบคลุมพื้นที่ แขวงคลองสองต้นนุ่น คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง และแขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง รวม 41 ตร.กม.

 

ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สะพานทางเดินเลียบคลอง

 

 • ก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบคลองทับช้างล่าง จากคลองมณีถึงซอยราษฎร์พัฒนา 15 ในพื้นที่เขตสะพานสูง ระยะทาง 855 เมตร
 • ก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบคลองสะพานสูง จากท้ายซอยรามคำแหง 118 แยก 33-3 ถึงคลองเจ๊ก ในพื้นที่เขตสะพานสูง ระยะทาง 312 เมตร
 • ก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบคลองแม่จัน จากซอยกาญจนาภิเษก 25 ถึงถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ในพื้นที่เขตสะพานสูง ระยะทาง 1,227 เมตร
 • ก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบคลองลาดบัวขาว จากถนนเคหะร่มเกล้าถึงชุมชนริมคลองลาดบัวขาว ในพื้นที่เขตสะพานสูง ระยะทาง 963 เมตร

 

ด้านคุณภาพชีวิต

กีฬาและนันทนาการ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย

 

 • นำศูนย์เยาวชนซึ่งเดิมให้บริการเฉพาะเด็กและเยาวชนมาปรับเป็น “ศูนย์สร้างสุขทุกวัย” เพื่อให้บริการด้านนันทนาการและการออกกำลังกาย ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย

 

 

 

 

กรุงเทพฯ ตะวันออก “อัศวิน ขวัญเมือง” เขตคลองสามวา

ด้านการจราจร

ก่อสร้างถนน ทางเชื่อม ทางลอด

 

 • ก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี สร้างถนนแอสฟิลต์ ขนาด 4 ช่องจราจร และก่อสร้างสะพาน ค. ส.ล. ข้ามคลอง พร้อมเขื่อนกันดินริมคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี คลองสามวา หนองจอก และบริเวณใกล้เคียง ระยะทางรวม 7.7 กม. เปิดการจราจร เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563

 

ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน

 

 • ปรับปรุงถนนสามวา เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น บริเวณถนนสามวา เชื่อมต่อถนนกาญจนาภิแษกฝั่งตะวันออก และถนนหทัยราษฎร์ ในพื้นที่เขตคลองสามวา มีนบุรี และเขตสายไหม รองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 10,000 คันต่อวัน ระยะทาง 3.21 กม.
 • ปรับปรุงถนนไมตรีจิต จากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเก้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในพื้นที่ เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก รองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 25,000 คันต่อวัน ระยะทาง 1.6 กม. (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565)

 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเก้า

 

 • ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงโครงข่ ายถนนในพื้นที่ เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก ระยะทางรวม 1.6 กม. ผลงาน 32.33% (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565)

 

ด้านบริหารจัดการน้ำ

ท่อระบายน้ำ Pipe Jacking

 

 • ระบบระบายน้ำถนนสุวินทวงศ์ เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในถนนสุวินทวงศ์ ตัดถนนนิมิตใหม่และตัดถนนรามคำแหง และเร่งระบายลงสู่คลองสามวา และคลองแสนแสบ ครอบคลุมพื้นที่ 0.5 ตร.กม. สามารถระบายน้ำได้ 17 ลบ.ม./วินาที

 

ด้านการแพทย์

เปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่

 

 • โรงพยาบาลคลองสามวา เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ให้บริการรักษาโรคทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 มีผู้รับบริการถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 89,027 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ขนาด 250 เตียง (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2567)

 

ด้านการศึกษา

ก่อสร้างอาคารเรียน

 

 • ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
 • ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง)
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดคู้บอน

 

ก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการครู

 

 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา ในพื้นที่เขตคลองสามวา
 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ในพื้นที่เขตคลองสามวา

 

ด้านคุณภาพชีวิต

เพิ่มบ้านพักผู้สูงอายุ

 

 • ก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม เพิ่ม 1 แห่ง ในพื้นที่เขตคลองสามวา ผลงาน 11.61% (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565)

 

เปิดศูนย์กีฬาวารีภิรมย์

 

 • เปิดศูนย์กีฬาภายในสวนวารีภิรมย์ พื้นที่เขตคลองสามวา โดยจุดเด่นของศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ คือ เป็นสนามจักรยานวิบาก อีกทั้งยังมีกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วย การสอนการปั่นจักรยานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นจักรยานวิบาก ฟุตซอลโกลหนู ฟิตเนส กีฬาทางน้ำ แอโรบิค เปตอง เป็นต้น

 

ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

 

 • ดำเนินการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการเพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า จัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในรูปแบบ Onsite

 

 1. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข
 2. ตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนทร์

 

 

 

 

กรุงเทพฯ ตะวันออก “อัศวิน ขวัญเมือง” เขตมีนบุรี

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้สมัครส.ก., เลือกตั้ง, กทม., ผู้ว่ากทม., ลาดกระบัง, รณชัย สังฆมิตกล, บางกะปิ, นฤมล มิ่งขวัญ, สะพานสูง, อดุลย์ เซะวิเศษ, มีนบุรี, สมเกียรติ ขุนบุญจันทร์, คันนายาว, สว่าง แก้วมณี, บึงกุ่ม, กฤษฎ์ เครือเจริญพร

 

ผู้สมัครส.ก. เบอร์ 3 สมเกียรติ ขุนบุญจันทร์

 

 

 

 

ด้านการจราจร

ก่อสร้างถนน ทางเชื่อม ทางลอด

 

 • ก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี สร้างถนนแอสฟัลต์ ขนาด 4 ช่องจราจร และก่อสร้าง สะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง พร้อมเขื่อนกันดินริมคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี คลองสามวา หนองจอก และบริเวณใกล้เคียง ระยะทางรวม 7.7 กม. เปิดการจราจร เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563
 • ก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา สร้างถนนแอสฟัลต์ ขนาด 4 ช่องจราจร และสะพานข้ามคลอง พร้อมระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่เขต มีนบุรี และเขตคลองสามวา ระยะทางรวม 3.217 กม. เปิดการจราจร เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563
 • ก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมระบบระบาย น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตลาดกระบัง และมีนบุรี รองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 60,000 คันต่อวัน ระยะทาง 9.4 กม. เปิดการจราจร เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2563

 

ระบบการเดินเรือ

 

 • การเดินเรือโดยสารในคลองแสนแสบ จากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ถึงท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี ระยะทาง 10.5 กม. รวม 12 ท่า ครอบคลุมพื้นที่เขตมี่นบุรี ลาดกระบัง หนองจอก คลองสามวา สะพานสูง และบางกะปิ ให้บริการด้วยเรือพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 12 ลำ จากผลการศึกษาจะสามารถให้บริการประชาชนได้รวมประมาณ 200,000 ราย /ปี (คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2565)

 

ด้านบริหารจัดการน้ำ

ท่อระบายน้ำ Pipe Jacking

 

 • ระบบระบายน้ำถนนสุวินทวงศ์ เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในถนนสุวินทวงศ์ตัดถนนนิมิตใหม่และตัดถนนรามคำแหง และเร่งระบายลงสู่คลองสามวา และคลองแสนแสบ ครอบคลุมพื้นที่ 0.5 ตร.กม. สามารถระบายน้ำได้ 17 ลบ.ม./วินาที

 

ด้านการศึกษา

ก่อสร้างอาคารเรียน

 

 • ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนคลองสาม
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนมีนบุรี
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าบางชัน
 • ก่อสร้างอาคารโรงพลศึกษา 2 ชั้น โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

 

สร้างนักกีฬามืออาชีพ

 

 • กรุงเทพมหานครสนับสนุนทุนเรียนฟรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการกีฬา ในความเป็นเลิศทางการกีฬาและกีฬาเพื่อการอาชีพ สำหรับนักเรียนของศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

 

ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน มีนบุรี

 

 • เปิดดำเนินการ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และเข้ารับศึกษาในโรงเรียนสามัญ ณ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เพื่อศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 90 คน ชนิดกีฬาที่สอน 3 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล และกรีฑา

 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

 

 • ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนมีนบุรี
 • ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนบ้านเกาะ
 • ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนคลองสาม

 

ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงสวนสาธารณะบึงกระเทียม

 

 • ปรับปรุงทางเท้าเดินรอบสวน ระยะทางรวม 4,575 เมตร และปลูกต้นไม้บริเวณสวนบึงกระเทียม เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี

 

เพิ่มสวนสาธารณะ

 

 • สวนสาธารณะบึงลำไผ่ (สวนสิริภิรมย์) เขตมีนบุรี พื้นที่ 78.2 ไร่ เปิดให้บริการ ธันวาคม 2564

 

ถนนสายอัตลักษณ์

 

 • ดำเนินการปลูกต้นไม้ด้วยพันธุ์ไม้

 

 1. ถนนร่มเกล้า – ศรีนครินทร์ ระยะทาง 12 กม.
 2. ถนนหทัยราษฎร์ ระยะทาง 11.76 กม.

 

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 

 • ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองต่าง ๆ ในพื้นที่แขวงมีนบุรีและแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ครอบคุมพื้นที่ 4.42 ตร.กม. สามารถบำบัดน้ำเสีย 10,000 ลบ.ม./วัน (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565)

 

ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ผลการศึกษาการพัฒนาพื้นที่

 

 • การศึกษาการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยผลกาศศึกษาที่ได้ ประกอบด้วยผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ฯ 4 เขต ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตสะพานสูง และเขตค้นนายาว ผังพัฒนา
  พื้นที่เฉพะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องผังออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) แบบรายละเอียด และแบบก่อสร้าง แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็ จ ยังดำเนินการต่อเนื่อง

 

ด้านคุณภาพชีวิต

การควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์

 

 • ให้บริการฉีดวัคซีน ทำหมัน ฝังไมโครชิพสุนัขและแมว เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คลินิกสัตวแพทย์ กทม. 2 มีนบุรี เขตมีนบุรี

 

กีฬาและนันทนาการ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย

 

 • นำศูนย์เยาวชนซึ่งเดิมให้บริการเฉพาะเด็กและเยาวชนมาปรับเป็น “ศูนย์สร้างสุขทุกวัย” เพื่อให้บริการด้านนันทนาการ และการออกกำลังกาย ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย ศูนย์ฝึกกีฬาบางกอกอารีน่า, ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
  โดยมีกิจกรรม ว่ายน้ำ, เทนนิส, เปตอง, กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ, กิจกรรมแอโรบิคในน้ำ และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

 

 

 

 

กรุงเทพฯ ตะวันออก “อัศวิน ขวัญเมือง” เขตคันนายาว

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้สมัครส.ก., เลือกตั้ง, กทม., ผู้ว่ากทม., ลาดกระบัง, รณชัย สังฆมิตกล, บางกะปิ, นฤมล มิ่งขวัญ, สะพานสูง, อดุลย์ เซะวิเศษ, มีนบุรี, สมเกียรติ ขุนบุญจันทร์, คันนายาว, สว่าง แก้วมณี, บึงกุ่ม, กฤษฎ์ เครือเจริญพร

 

ผู้สมัคร ส.ก. เบอร์ 2 สว่าง แก้วมณี

 

 

 

 

ด้านบริหาารจัดการน้ำ

โครงการแก้มลิง

 

 • แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองระหัส – คลองครู เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้น ที่เขตคันนายาว ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตร.กม. กักเก็บน้ำได้ 86,000 ลบ.ม. (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปี 2565)

 

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ กทม.

 

 • อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ (ส่วนต่อขยาย) จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงซอยลาดพร้าว 130 กำลังสูบ 60 ลบ.ม./วินาที เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม และเขตคันนายาว ครอบคลุมพื้นที่ 25 ตร.กม. ขยายความยาวประมาณ 4 กม. (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการปี 2564 และคาดว่าแล้วเสร็จปี 2568)

 

 

 

 

กรุงเทพฯ ตะวันออก “อัศวิน ขวัญเมือง” เขตบึงกุ่ม

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้สมัครส.ก., เลือกตั้ง, กทม., ผู้ว่ากทม., ลาดกระบัง, รณชัย สังฆมิตกล, บางกะปิ, นฤมล มิ่งขวัญ, สะพานสูง, อดุลย์ เซะวิเศษ, มีนบุรี, สมเกียรติ ขุนบุญจันทร์, คันนายาว, สว่าง แก้วมณี, บึงกุ่ม, กฤษฎ์ เครือเจริญพร

 

ผู้สมัคร ส.ก. เบอร์ 2 กฤษฎ์ เครือเจริญพร

 

 

 

 

ด้านบริหารจัดการน้ำ

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ กทม.

 

 • อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (ส่วนต่อขยาย) เพื่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมออกไปตามแนวคลองแสนแสบ โดยก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าสู่อุโมงค์บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 คลองจั่น คลองเจ้าคุณสิงห์ และก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปี สะพานสูง บึงกุ่ม และคันนายาว ความยาวประมาณ 3.8 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 25 ตร.กม. สามารถระบายน้ำได้ 60 ลบ.ม./วินาที (คาดว่าจะแล้ว เสร็จปี 2567)

 

เขื่อน ค.ส.ล. คลองซอย

 

 • ก่อสร้างเขื่อน (ดาดท้องคลอง) คลองชวดด้วน จากถนนรามอินทราถึงคลองบางชวด ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ความยาว 5,050 เมตร
 • ก่อสร้างเขื่อน (ดาดท้องคลอง) ลำรางหนองยายจีน จากถนนประเสริฐมนูกิจถึงโรงเรียนเบญจมินทร์ ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ความยาว 1,764 เมตร
 • ก่อสร้างเขื่อน (ดาดท้องคลอง) คลองหลวงวิจิตร จากคลองชวดด้วนถึงคลองลำชะล่า ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ความยาว 5,124 เมตร

 

ด้านการศึกษา

ก่อสร้างอาคารเรียน

 

 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์

 

ก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการครู

 

 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู 4 ชั้น โรงเรียนประภาสวิทยา

 

ด้านคุณภาพชีวิต

กีฬาและนันทนาการ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย

 

 • นำศูนย์เยาวชนซึ่งเดิมให้บริการเฉพาะเด็กและเยาวชนมาปรับเป็น “ศูนย์สร้างสุขทุกวัย” เพื่อให้บริการด้านนันทนาการและการออกกำลังกาย ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย

 

 

 

 

กรุงเทพฯ ตะวันออก “อัศวิน ขวัญเมือง” เขตหนองจอก

ด้านการจราจร

ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน

 

 • ปรับปรุงถนนประชาร่วมใจถึงถนนมิตรไมตรี เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง และพื้นที่ใกล้เคียง รองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 40,000 คันต่อวัน ระยะทาง 7.7 กม.

 

ปรับปรุงถนน/ตรอก/ซอย

 • ปรับปรุงถนนเลียบคลองลำเจดีย์ฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เขตหนองจอก ระยะทาง 2,070 เมตร
 • ปรับปรงซอยเชื่อมสัมพันธ์ 1 ในพื้นที่เขตหนองจอก ระยะทาง 1.145 เมตร
 • ปรับปรุงถนนเลียบคลองบึงเตยฝั่งเหนือ ในพื้นที่เขตหนองจอก ระยะทาง 1,600 เมตร
 • ปรับปรุงถนนเลียบคลองสอง จากถนนสุวินทวงศ์ถึงสุดทางสาธารณะแขวงกระทุ่มราย ในพื้นที่เขตหนองจอก ระยะทาง 2,000 เมตร
 • ปรับปรงถนนเลียบคลองโขล่ ในพื้นที่เขตหนองจอก ระยะทาง 1,650 เมตร

 

 

 • ปรับปรุงถนนเลียบคลองกระทุ่มล้มฝั่งเหนือตะวันตก จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงสะพานแขวงลำต้อยติ่ง ในพื้นที่เขตหนองจอก ระยะทาง 1,350 เมตร
 • ปรับปรุงถนนชุมชนไปรษณีย์ ในพื้นที่เขตหนองจอก ระยะทาง 1,900 เมตร
 • ปรับปรุงถนนเลียบคลองลำตามีร้องไห้ฝั่งตะวันตก จากถนนวิบูลย์สาธุกิจถึงสะพานไม้ข้ามคลองสอง ในพื้นที่เขตหนองจอก ระยะทาง 4,220 เมตร
 • ปรับปรุงถนนเลียบคลองลำแขก จากถนนร่วมพัฒนาถึงท้ายซอยสุวินทวงศ์ 84 ในพื้นที่เขตหนองจอก ระยะทาง 1,375 เมตร
 • ปรับปรุงถนนเลียบคลองลำมดตะนอยฝั่งใต้ จากถนนร่วมพัฒนาถึงหมู่ 6 แขวงลำต้อยติ่ง ในพื้นที่เขตหนองจอก ระยะทาง 2,880 เมตร

 

ก่อสร้างปรับปรุงถนนไมตรีจิต ช่วงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเก้า

 

 • ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก ระยะทางรวม 1.6 กม. ผลงาน 32.33% (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565)

 

ด้านความปลอดภัย

ปรับปรุงสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

 

 • สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก ครอบคลุมพื้นที่ ทุกแขวงของเขตหนองจอก รวม 236.26 ตร.กม. (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2566)

 

ด้านการแพทย์

ขยายศักยภาพการให้บริการ

 

 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ด้านกายภาพ ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ 4 ชั้น

 

ด้านการศึกษา

ก่อสร้างอาคารเรียน

 

 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนบ้านเจียรดับ

 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

 

 • ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม

 

ก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการครู

 

 • ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดสามง่าม

 

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์

 

 • เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้ประโยชน์ และรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

 

 1. ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ์)
 2. ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดตะกล่ำ

 

ด้านคุณภาพชีวิต

ศูนย์สร้างสุขทุกวัย กีฬาและนันทนาการ

 

 • นำศูนย์เยาวชนซึ่งเดิมให้บริการเฉพาะเด็กและเยาวชนมาปรับเป็น “ศูนย์สร้างสุขทุกวัย” เพื่อให้บริการด้านนันทนาการและการออกกำลังกาย ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ ตะวันออก “อัศวิน ขวัญเมือง” เขตประเวศ

ด้านการจราจร

ปรับปรุงถนน/ตรอก/ซอย

 

 • ปรับปรุงถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 10 ในพื้นที่เขตประเวศ ระยะทาง 453 เมตร
 • ปรับปรุงถนนรามคำแหง 2 ซอย 12 แยก 11, 13 ในพื้นที่เขตประเวศ ระยะทาง 304 เมตร

 

ก่อสร้างทางลอด

 

 • ก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ – รามคำแหง – ถาวรธวัช เพื่อลดจุดตัดทางแยก และเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรถนนพัฒนาการ รองรับปริมาณการจราจรได้ถึง 100,000 คันต่อวัน ระยะทาง 1.2 กม.

 

ด้านบริหารจัดการน้ำ

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ กทม.

 

 • อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน กำลังสูบรวม 60 ลบ.ม./วินาที เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตประเวศ บางนา พระโขนง และพื้นที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ 85 ตร.กม. ความยาว 9.4 กม. ผลงาน 87.70% (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.พ. 2565)

 

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลัก

 

 • ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยกคลองบึงบ้าน ม้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตประเวศ บริเวณหมู่บ้านเมืองทอง 2/1 ถนนพัฒนาการ ความยาว 1.26 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 1.5 ตร.กม.
 • ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองข้างซอยอ่อนนุช 70 จากบริเวณคลองหนองบอนถึงถนนอ่อนนุช เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนซอยอ่อนนุช 70 เขตประเวศ ความยาว 0.72 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 0.3 ตร.กม.

 

อุโมงค์ระบายน้ำ

 

 • อุโมงค์ระบายน้ำบิ่งหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณบึงรับน้ำหนองบอนลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 101/1 คลองบางอ้อ ออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่บริษัทไม้อัดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง ความยาว 9.4 กม ครอบคลุมพื้นที่ 85 ตร.กม. สามารถระบายน้ำได้ 60 ลบ.ม./วินาที (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565)

 

ด้านความปลอดภัย

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหลัก

 

 • ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหลัก สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ ครอบคลุมพื้นที่ แขวงประเวศ ดอกไม้ หนองบอน เขตประเวศ แขวงอ่อนนุช พัฒนาการ เขตสวนหลวง รวม 64 ตร.กม.

 

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยย่อย

 

 • ก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยย่อยเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นและลดระยะเวลาการเดินทางเข้าระงับเหตุอัคคีภัย

 

 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุขุมวิท ครอบคลุมพื้นที่ แขงบางจาก เขตพระโขนง แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง และแขวงหนองบอน เขตประเวศ รวม 12 ตร.กม.
 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ ครอบคลุมพื้นที่ แขวงหนองบอน ดอกไม้ เขตประเวศ รวม 23 ตร.กม.

 

ด้านการแพทย์

 

 • โรงพยาบาลสิรินธร ด้านกายภาพ ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น เพื่อรองรับประชาชนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565)

 

ด้านบริการ

 

 • จัดตั้งศูนย์จักษุ พื้นที่กรุงเทพตะวันออก ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาอย่างครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงสามารถรับส่งต่อผู้ป่วยจักษุจากโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง
 • จัดตั้งศูนย์โสต ศอ นาสิก พื้นที่กรุงเทพตะวันออก ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูด้านโสต ศอ นาสิก อย่างครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง

 

ด้านการศึกษา

 

 • เปิด รร. ฝึกอาชีพ ขยายพื้นที่การให้บริการฝึกอาชีพโดยเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งใหม่ (เขตประเวศ) เปิดให้บริการในวันที่ 16 พ.ค. 2564
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดตะกล่ำ
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

 

ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 • ความร่วมมือกับภาคเอกชน ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากภาคเอกชนจำนวน 200,000 ต้น ทยอยปลูกในพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช พื้นที่ 66 ไร่

 

ด้านคุณภาพชีวิต

กีฬาและนันทนาการ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย

 

 • นำศูนย์เยาวชนซึ่งเดิมให้บริการเฉพาะเด็กและเยาวชนมาปรับเป็น “ศูนย์สร้างสุขทุกวัย” เพื่อให้บริการด้านนันทนาการและการออกกำลังกาย ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัย ศูนย์กีฬาอ่อนนุช, ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน โดยมีกิจกรรม ว่ายน้ำ, เทนนิส, เปตอง, กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ, กิจกรรมแอโรบิคในน้ำ และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

 

 

 

ที่ สตูดิโอ TOP News พลตำรวจเอก “อัศวิน ขวัญเมือง” ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เบอร์ 6 กล่าวด้วยความมั่นใจเกินร้อย ว่า จากการตอบรับของประชาชนหลังได้ลงพื้นที่พบว่าในโค้งสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม. ในวันที่ 22 พฤษภาคม นี้ ขอให้เลือกคนดี สามารถเลือกคนที่ประชาชนชื่นชอบ และที่ตนมั่นใจว่าจะได้รับเลือก เนื่องจากตน “อัศวิน ขวัญเมือง” ไม่มีแผลเรื่องการทุจริต ทำด้วยความจริงใจ เห็นแก่ชาติบ้านเมือง เห็นแก่คนกรุงเทพมหานคร เพราะตนมาจากเด็กรากหญ้า เด็กบ้านนอก ลูกคนจน เห็นชีวิตเด็ก ๆ แล้วนึกถึงตนเอง อยากจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น ทำด้วยหัวใจ ไม่มีสังกัดพรรค

 

“การหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายเน้นการเดินลงพื้นที่เคาะประตูบ้านพบประชาชนมากกว่า และวันที่ 20 พฤษภาคม จะมีเวทีปราศรัยใหญ่ ที่ลานคนเมือง ซึ่งได้ขออนุญาตไปแล้ว มั่นใจที่จะรักษาแชมป์ได้ อยากชนะ ที่สำคัญไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่ง หรือ อำนาจ แต่จะมาสานต่อการทำงานให้จบ แทนบุญคุณคนกรุงเทพฯ” พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ระบุ

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้ว่ากทม., เบอร์ 6, กรุงเทพมหานคร
อัศวิน ขวัญเมือง

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้ว่ากทม., เบอร์ 6, กรุงเทพมหานคร
อัศวิน ขวัญเมือง

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้ว่ากทม., เบอร์ 6, กรุงเทพมหานคร
อัศวิน ขวัญเมือง

 

 

 

 

อัศวิน ขวัญเมือง, ผู้ว่ากทม., เบอร์ 6, กรุงเทพมหานคร
อัศวิน ขวัญเมือง

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก