No data was found

5 วิธี “แยกกักตัว” ทำยังไงเมื่อต้องอยู่ในบ้านกับผู้ป่วยโควิด

แยกกักตัว, กักตัว, Home Isolation, โควิด-19, โควิด, โอไมครอน, โอมิครอน, โควิด xe

กดติดตาม TOP NEWS

5 วิธี "แยกกักตัว" ทำยังไงดี เมื่อต้องอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยโควิด-19 แต่ไม่มีห้องแยก รพ.ราชวิถี แนะแล้ว ทำตามนี้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้

“แยกกักตัว” กักตัวที่บ้าน Home Isolation เป็นอีกทางเลือกการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โควิด omicron โควิด xe กลุ่มสีเขียว แต่การกักตัวที่บ้านนี้บางครอบครัวอาจมีการอาศัยอยู่ร่วมกัน ไม่มีห้องแยก แล้วจะทำอย่างไรให้อาศัยร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้ งานนี้ทางด้าน โรงพยาบาลราชวิถี ได้ออกมาให้ข้อมูลความรู้แล้ว เพียงแค่ 5 วิธีให้ปฏิบัติตาม จะมีอะไรบ้าง ดูได้เลยที่ TOP News

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ

แยกกักตัว” โดยทางด้าน โรงพยาบาลราชวิถี ก็ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ในการทำ Home Isolation กรณีที่ไม่มีห้องแยกให้กักตัวในบ้าน แต่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวอย่างไรให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงมากกว่าหมื่นรายต่อวัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ โดยอาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ในการทำ Home Isolation ได้แก่ ผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่แสดงอาการ , มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อาจมีโรคร่วมที่รักษา และสามารถควบคุมได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ , มีอายุน้อยกว่า 75 ปี และยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง ทั้งนี้ แนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดที่ทำ Home Isolation อาจปรับได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและด้านการควบคุมโรคประกอบกัน

แยกกักตัว, กักตัว, Home Isolation, โควิด-19, โควิด, โอไมครอน, โอมิครอน, โควิด xe

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า สิ่งที่ผู้ป่วยโควิด-19 จะได้รับการสนับสนุนเมื่อทำ Home Isolation ได้แก่ อุปกรณ์ประเมินอาการ เช่น ปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เพื่อประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดว่าปกติดีหรือไม่ โดยค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ 96-100% ถ้าตัวเลขอยู่ที่ 94% หรือต่ำกว่านั้น มีแนวโน้มที่เชื้อโควิด-19 จะลงปอดได้ ซึ่งอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง , การประเมินอาการผ่านระบบเทเลเมด หรือ ระบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้ , การให้ยากับผู้ป่วยในแต่ละวัน (ประเมินตามอาการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์) , อาหารสามมื้อ และการติดตามประเมินอาการ รวมทั้งการให้คำปรึกษา

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญ คือ ผู้ป่วยต้องหมั่นสังเกตอาการของตนเอง วัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้ว 2–3 ครั้งต่อวัน หากมีอาการแย่ลง คือ มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เช่น ไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจ หอบเหนื่อย วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้น้อยกว่า 94% หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาลที่รับการรักษาอยู่ และหากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาโรงพยาบาล แนะนำให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถที่โรงพยาบาลมารับ ไม่ควรใช้รถโดยสารสาธารณะ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา หากใช้รถยนต์ส่วนตัวขอให้ยึดแนวทางป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด จัดให้ผู้ป่วยนั่งในแถวหลัง เปิดกระจกในรถเพื่อควบคุมทิศทางลมให้ไหลออกไปนอกรถ เป็นการลดความเสี่ยงในการหมุนวนของอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เดินทางไปด้วย

แยกกักตัว, กักตัว, Home Isolation, โควิด-19, โควิด, โอไมครอน, โอมิครอน, โควิด xe

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ แนวทางการปฏิบัติกรณีที่ไม่มีห้องแยกให้กักตัวในบ้าน แต่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว ควรปฏิบัติดังนี้

  1. ขอให้ทุกคนที่อยู่ในห้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และยึดแนวทางการป้องกันตนเองตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  2. แบ่งเขตพื้นที่ส่วนผู้ที่เป็นและส่วนผู้ที่ไม่เป็นแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
  3. จัดหาพัดลมวางไว้ในห้องและเปิดตลอดเวลา เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางลมให้ไปออกที่หน้าต่างฝั่งที่ใกล้กับส่วนผู้ที่เป็น ซึ่งจะทำให้พื้นที่ของส่วนผู้ที่ไม่เป็นปลอดภัยเนื่องจากอยู่เหนือลม โดยมีพื้นที่กำหนดพิเศษที่จะให้ผู้ที่เป็นสามารถผ่านเข้ามาได้เฉพาะกรณีวางของหรือออกจากห้องเท่านั้น
  4. กำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับการจัดการกับสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้แล้ว โดยขอให้ผู้ป่วยนำของใส่ในถุง พ่นด้วยแอลกอฮอล์ข้างในก่อนปิดปากถุง เมื่อวางแล้วให้พ่นแอลกอฮอล์ซ้ำที่ตรงปากถุงด้านนอก ส่วนผู้ที่จะนำไปจัดการต่อจะต้องใส่ถุงมือ โดยพ่นแอลกอฮอล์ที่ด้านนอกถุงอีกครั้ง เมื่อนำถุงออกมาจากพื้นที่แล้ว ให้เปิดปากถุงแล้วแช่ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำผสมผงซักฟอกประมาณ 10-15 นาที ก่อนที่จะนำไปทำความสะอาดตามปกติ
  5. เมื่อมีการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ขอให้มีการปฏิบัติตัวป้องกันตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยยึดหลัก ‘ไม่แพร่เชื้อ-ไม่ติดเชื้อ’ ทั้งนี้ หากผู้พักอาศัยหรือผู้ดูแลมีอาการผิดปกติควรรีบตรวจหาเชื้อทันที

แยกกักตัว, กักตัว, Home Isolation, โควิด-19, โควิด, โอไมครอน, โอมิครอน, โควิด xe

แยกกักตัว, กักตัว, Home Isolation, โควิด-19, โควิด, โอไมครอน, โอมิครอน, โควิด xe

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : โรงพยาบาลราชวิถี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

สหรัฐ เงินช่วยเหลือ คือการรุกรานปาเลสไตน์
CPF ร่วมรณรงค์วันคุ้มครองโลก เดินหน้าลดการใช้พลาสติก ตลอดห่วงโซ่การผลิต
ต่อวาระสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ ดร. เสรี นนทสูติ
ชาวสเปนบนเกาะคานารีประท้วงหยุดนักท่องเที่ยวล้นเมือง
ยูเครนอ้างเด็ดปีก Tu-22M3 ครั้งแรก
สื่อสหรัฐเผย รัสเซียใช้โดรน 1.8 หมื่นบึ้มรถถัง เอบรามส์ สหรัฐ 37 ล.
"ฝนหลวง" ฝนเทียมฝีมือมนุษย์หรือภาวะโลกรวน ถล่มยูเออี 254 มม.
ชายแดนแม่สอดระอุ เมียนมาปะทะเดือด กระสุนปืนตกฝั่งไทย
สะพัดเอกสารลับ "บิ๊กโจ๊กแฉลากไส้ เส้นทาง "บิ๊กป.ป.ช." สุดฉาว โยงยื่นร้องขอเป็นธรรม เคยโดนขู่หนัก
เปิดยอดผู้ประสงค์สมัครสว.ปี 67 ทะลุ 1,000 คนแล้ว อึ้งพบคนดังแห่สมัครเพียบ

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น