No data was found

“โควิด บัตรทอง” ข้าราชการ รักษาเอกชนกว่า 100 แห่ง เช็คที่นี่

โควิด บัตรทอง

กดติดตาม TOP NEWS

ผู้ป่วย "โควิด บัตรทอง" และข้าราชการ รักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้แล้ว หลัง สปสช. อำนวยความสะดวกเพื่อความทั่วถึง มีโรงพยาบาลไหนเข้าร่วมบ้าง เช็คเลยที่นี่

“โควิด บัตรทอง” โควิด xe โควิด omicron เรียกได้ว่าช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย ไม่แผ่วลงแต่อย่างใดเลย ทำให้ตอนนี้ก็ยังพบผู้ป่วยรายใหม่หลักหมื่นรายอยู่เช่นเดิม และสำหรับใครที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวที่มีสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะทางด้าน สปสช. ได้เปิดสิทธิให้มีการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนได้แล้ว ซึ่งโรงพยาบาลไหนเข้าร่วมบ้าง เช็ครายชื่อได้ที่ TOP News เลย

 

ข่าวที่น่าสนใจ

“โควิด บัตรทอง” โดยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 มีรายงานว่า โรงพยาบาลเอกชนนอกระบบบัตรทองกว่า 100 แห่ง เข้าร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริการทั้ง เจอ แจก จบ, Home Isolation, Hospitel เพิ่มความสะดวกและเข้าถึงบริการ ช่วยผู้ติดเชื้อได้รับการดูแล ลดความแออัดใน โรงพยาบาลรัฐ ดูรายชื่อ โรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ สปสช.

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้แยกผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยที่เป็นสีเขียวออกจากสิทธิประโยชน์ UCEP Plus (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) โดยให้คงไว้แต่ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเหลืองและแดงเท่านั้นที่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้ได้ ดังนั้นในส่วนของการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว จึงต้องไปรักษายังสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของแต่ละคน อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและครอบครัว สปสช.จึงได้เปิดรับสมัครโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวได้ โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนแจ้งความประสงค์ทำข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมให้บริการแล้วกว่า 100 แห่ง

โควิด บัตรทอง

โดยโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มนี้จะให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว ที่มีอาการดังต่อไปนี้ มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง โดยผู้ป่วยจะได้รับการคัดกรองเพื่อแยกกลุ่มอาการก่อน หากเข้าเกณฑ์โควิด-19 สีเขียว จะเข้าสู่ระบบการรักษาและดูแล ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนจะให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยครอบคลุมทั้งบริการผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ แจก จบ) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน Home Isolation / Community Isolation) และบริการ Hospitel

บริการผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน สถานพยาบาลสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาเบื้องต้นแบบเหมาจ่าย 1,000 บาท/ราย ครอบคลุมบริการให้คำแนะนำแยกกักตัวที่บ้าน ยารักษาโรคโควิด-19 3 สูตร ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร ยารักษาตามอาการ และยาฟาวิพิราเวียร์ (เบิกจาก สธ.) เป็นต้น และการติดตามอาการผู้ป่วยหลังครบ 48 ชั่วโมง รวมถึงการส่งต่อหากผู้ป่วยมีอาการแย่ลง และค่าบริการให้คำปรึกษาแบบเหมาจ่าย 300 บาท สำหรับกรณีที่ผู้ป่วยมีการโทรศัพท์กลับมาภายหลัง 48 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะมาจากอาการไม่ดีขึ้นหรือจำเป็นต้องส่งต่อ

บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation / Community Isolation) และบริการ Hospitel เป็นการเบิกจ่ายค่าบริการเหมาจ่าย โดยครอบคลุมค่าบริการดูแลผู้ป่วย ทั้งค่าอาหาร 3 มื้อ การประเมินและติดตามอาการ การให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังมีค่าอุปกรณ์ในการดูแลและติดตามสัญญาณชีพ ค่ายาที่เป็นการรักษาโรคโควิด-19 และค่าเอกซเรย์ปอดกรณีที่มีความจำเป็น โดยกรณีให้บริการรักษาและติดตาม 1-6 วัน เป็นจำนวน 6,000 บาท และกรณีให้บริการรักษาและติดตาม 7 วันขึ้นไป เป็นจำนวน 12,000 บาท

นอกจากผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวสิทธิบัตรทอง 30 บาทหรือสิทธิ สปสช.สามารถไปใช้บริการได้แล้ว กรมบัญชีกลางยังประกาศให้ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการที่เบิกจากกรมบัญชีกลางสามารถไปรักษาได้ที่โรงพยาบาลเอกชนกลุ่มนี้ได้ด้วย เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่เป็นสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ สปสช.บริหารกองทุนนี้อยู่ โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนกว่า 100 แห่งแล้วที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมให้บริการ ดังนั้นผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวตามสิทธิรักษาดังกล่าว นอกจากจะเข้ารับบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิรักษาแล้ว ยังสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมได้

‘สปสช.ขอขอบคุณโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าหลังจากเทศกาลสงกรานต์แนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาจจะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือนี้จะทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับการคัดกรองตามกลุ่มอาการและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง นอกจากช่วยเพิ่มความสะดวกและเข้าถึงบริการแล้ว ยังเป็นการช่วยลดความแออัดการรับบริการที่โรงพยาบาลรัฐ และแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐได้ด้วย’ เลขาธิการ สปสช. กล่าว

โควิด บัตรทอง

“โควิด บัตรทอง”  โดย รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมให้บริการ ได้แก่

ภาคกลาง

 • นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.กล้วยน้ำไท
 • รพ.ทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ พีเอ็มจี
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ธนบุรี
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ธนบุรี 2
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่นวเวช
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ประชาชื่น
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา
 • รพ.บางปะกอก 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.บางโพ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.บางไผ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
 • รพ.ปิยะเวทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.วิมุตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.สุขสวัสดิ์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.เกษมราษฎร์ บางแค รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • วิภาวดี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.เทพากรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.กรุงไทย
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เวิลด์เมดิคอล
 • รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอสโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.กรุงไทย ปทุม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 • รพ.การุญเวช ปทุมธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.ซีเมดลีฟวิ่งแคร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางปะกอกรังสิต 2
 • รพ.ภัทร-ธนบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.เฉพาะประเภทผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ขนาดกลาง ธนบุรีบูรณา
 • รพ.การุญเวช อยุธยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 • รพ.ทั่วไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 5
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ บางปะกอก 3
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ สมุทรปราการ
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่สินแพทย์ เทพารักษ์
 • รพ.บางนา 5
 • รพ.บางปะกอกสมุทรปราการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 • รพ.พริ้นซ์สุวรรณภูมิโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • สถานพยาบาลจุฬารัตน์ สุวรรณภูมิ
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
 • รพ.มหาชัย 3
 • รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
 • รพ.เกษมราษฏร์ สระบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.ธนบุรีอู่ทอง

ภาคตะวันตก

 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ กาญจนบุรี
 • รพ.กรุงเทพเมืองราชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.กรุงเทพเพชรบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

ภาคตะวันออก

 • รพ.สิริเวช
 • จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.จุฬารัตน์ ชลเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 • รพ.เอกชล 2
 • รพ.ทั่วไปขนาดกลางจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
 • รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.มงกุฎระยอง
 • รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • รพ.กาฬสินธุ์-ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 • รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.นายแพทย์หาญ
 • รพ.รวมแพทย์ยโสธร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 • รพ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี
 • รพ.หนองคายวัฒนา
 • รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา
 • พริ้นซ์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 • รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี
 • รพ.เอกชนร่มเกล้า
 • รพ.เมืองเลยราม

ภาคเหนือ

 • รพ.ปากน้ำโพ
 • รพ.ปากน้ำโพ 2
 • รพ.ศรีสวรรค์
 • รพ.พะเยาราม
 • รพ.ชัยอรุณเวชการ
 • รพ.พิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 • รพ.พิษณุเวช
 • พริ้นซ์ ลำพูนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 • รพ.ทั่วไปขนาดกลางลำพูนใกล้หมอ
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่หริภุญชัย เมโมเรียล
 • รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 • รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เทพปัญญา
 • รพ.เทพปัญญา 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 • โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เอ็ม ที อินเตอร์เมด
 • รพ.เพชรรัตน์
 • รพ.แพร่-รามโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

ภาคใต้

 • รพ.ธนบุรี-ชุมพร
 • รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร
 • รพ.ทีอาร์พีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • รพ.ทั่วไปขนาดกลางนครคริสเตียน
 • รพ.ธนบุรี ทุ่งสง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 • รพ.นครพัฒน์
 • รพ.ทั่วไปขนาดเล็กสิโรรส ปัตตานี
 • รพ.ปิยะรักษ์
 • รพ.มิชชั่นภูเก็ตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 • รพ.ราษฎร์ยินดี
 • รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่
 • รพ.ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

โควิด บัตรทอง สามารถเช็ครายชื่อโรงพยาบาลด้วยตนเองอีกครั้งที่ https://www.nhso.go.th/page/privatehospital_green สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

โควิด บัตรทอง

โควิด บัตรทอง

โควิด บัตรทอง

โควิด บัตรทอง

โควิด บัตรทอง

โควิด บัตรทอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

"ปิยบุตร" พล่านหนุนรื้อแก้รธน.ทั้งฉบับ แบไต๋ทำไมเตือนรัฐบาล อย่าเสี่ยงทำประชามติ 3 รอบ
มาหล่อเลย! "ปิยบุตร" แนะรัฐบาล 2 วิธีทำรธน.ใหม่ไม่แตะหมวด 1 และ 2 โดยไม่เสี่ยงทำประชามติสูญเปล่า
รัฐบาลแนะ ลูกหนี้ "กยศ." ถูกดำเนินคดี รีบเข้าเจรจา ปรับโครงสร้าง ขยายเวลาชำระ
ชัวร์! “พิชัย” รัฐมนตรีป้ายแดง "ขุนคลัง1" ย่องเข้าทำเนียบฯพบ "นายกฯ" กรอกข้อมูลคุณสมบัติรัฐมนตรี
ถอดทุกคำพูด "เช็ค สุทธิพงษ์" เปิดใจเล่าได้สัมผัส "พีระพันธุ์" ยอมรับประทับใจการทำงานมาก
ระทึกอีกแล้ว "สารเคมี" รั่วไหล ควันขาวลอยโขมงทั่วโรงงาน ย่านพระรามที่ 2 เจ้าหน้าที่เร่งระดมระงับเหตุวุ่น
อีกแล้ว 2 ฝรั่งคู่รักเล่นสยิวในทะเล หน้าหาด "เกาะพีพี" ไม่แคร์สายตาผู้คน
โซเชียลวิจารณ์หนัก "ทีมเชื่อมจิต" ออกแถลงการณ์ร้องนายกฯ ฟ้องสื่อ ปล่อยเฟคนิวส์ "น้องไนซ์" จี้ปฏิรูปวงการ
สภาพอากาศวันนี้ อุตุฯ เผยรับมืออากาศร้อนจัด อุณหภูมิพีคสุด 43 องศาฯ เตือน 44 จว. โดน "พายุฤดูร้อน" ถล่มหนัก
Deepfake อีลอน มัสก์ ทำหญิงเกาหลีใต้สูญเงินเกือบ 2 ล้าน

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น