อธิการ ม.ราชภัฎเมืองคอนร้องขอความเป็นธรรมหลังสภาฯพักงานยาวโดยไม่แจ้งความผิด

อธิการ ม.ราชภัฎเมืองคอนร้องขอความเป็นธรรมหลังสภาฯพักงานยาวโดยไม่แจ้งความผิด

อธิการ ม.ราชภัฎเมืองคอนร้องขอความเป็นธรรมโดนสภา ฯ สั่งพักงานยาวโดยไม่แจ้งความผิดแม้เวลาผลสอบล่วงมาเกือบปีตกเป็นจำเลยสังคม

วันที่ 16 ก.ย. 2564 ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้เผยแพร่ทางสื่อโซเชี่ยล ความยาว 2 หน้ากระดาษ เอ 4 จำนวน 2 ชุด เป็นจดหมายร้องทุกข์ถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ ลงนามโดย ผศ. โดยเนื้อหาในจดหมายระบุ สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้ ผศ.ดร.ฆนัท พักการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งอธิการบดี มรภ.นศรศรีธรรมราช เมื่อ 17 ก.ค.2563 พร้อมแต่งตั้ง กก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกร้องเรียน ทราบว่า ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ส่งขึ้นไปยัง สภา มรภ.นครศรีธรรมราช และ นายกสภา มรภ. นครศรีธรรมราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2564 ซึ่งใช้ระยะเวลา 333 วันจึงแล้วเสร็จ ที่ประชุมสภาฯจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุม แต่กลับไม่มีเรื่องผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการนี้จึงขอให้ทางสภาเร่งแจ้งผลเพื่อที่จะได้กลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

S 66601115
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เข้าพบ ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง โดย ผศ.ดร.ฆนัท กล่าวว่า ที่ผ่านมาผมตกเป็นจำเลยของสังคม แต่ผมยังเป็นอธิการบดี แต่พักการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งอธิการ มี รองอธิการ ขึ้นมารักษาการแทนอธิการบดี ผมจึงเป็นเพียงอาจารย์ธรรมดาที่มีหน้าที่สอนหนังสือ กับทำงานวิจัยทางการศึกษา ผมยืนยันว่าเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ในฐานะนักวิชาการ และบริหารงานแบบนักวิชาการ ผมไม่ใช่นักการเมือง อะไรผิดว่ากันไปตามกระบวนการความถูกต้อง ทีมงานอาจจะไม่พอใจจึงถูกร้องเรียนด้วยจดหมายสนเท่ห์ วันนี้เมื่อสิ้นสุดผลการสอบ สภา ฯ จะต้องชี้แจงให้ได้ว่าผมผิดข้อหาอะไร จริงหรือไม่ ถ้าผิดผมก็จะยอมรับในมตินั้น และหากถูกก็ควรที่จะให้ผมมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ สภาดำเนินการสอบมาแล้ว 333 วัน ผลสอบถามมาตลอดเวลาผลการสอบข้อเท็จจริงมีผลประการใด โดยทำหนังสือเรียนนายกสภา ฯแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ ทุกวันนี้ผมยังไม่ทราบว่าผมเองมีความผิดอะไรบ้าง แต่เวลามันผ่านไปถึง 333 วัน ซึ่งผมได้ทำหนังสือไปยังปลัดกระทรงอุดมศึกษา ฯ เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และล่าสุดผมได้ทำหนังสือไปยังประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อขอทราบความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่ง ล่าสุดส่งเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 เพื่อร้องทุกข์ให้ท่านได้ให้ความเป็นธรรมกับผม

S 6660110

S 6660111

ในทางปฏิบัติเมื่อสภาเห็นว่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผม และเมื่อคณะกรรมการได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ท่านแล้ว ท่านควรจะมีมติให้ผมกลับไปทำหน้าที่ ส่วนผลการร้องเนียนท่านก็รายงานปลัดกระทรวงขึ้นไป เพราะตาม พ.ร.บ.อุดมศึกษา อธิการบดีจะถูกบังตับบัญชาโดยปลัดกระทรวง ฯ ผมมีความผิดอะไรท่านก็รายงานปลัดกระทรวงไป ส่วนท่านปลัดกระทรวงจะมีวิธีการตรวจสอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการลงมาตรวจสอบซ้ำหรือสอบวินับผมก็เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวง แต่ในขณะนี้ทราบว่าสภายังไม่ได้รายไปที่ปลัดกระทรวง โดยเวลาที่ผมได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ทำหน้าที่อธิการบดีมันล่วงเลยมานานแล้ว ผมเกรงว่า ทางสภาฯ อาจจะลากยาวออกไปอีก โดยผมจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 15 เมษายน 2565 เหลือเวลาจริงอีกน้อยนิด อย่าลากกันอีกเลยสิ่งเหล่านี้เป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผมได้รับการโปรดเกล่าแต่งตั้งมาก็ขอให้มีการดูแลและเรียกร้องความเป็นธรรมให้ผมด้วย เพื่อผมจะได้กลับไปทำหน้าที่ในระยะเวลาที่เหลืออยู่

S 66601121

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ที่สำคัญมี่สุดในขณะนี้วังคมมีการครหานินทาว่าผมถูกสังพักงาน ถูกดูถูกเหยียดหยามพอสมควรในแง่ของมนุษยชน ทั้ง ๆ ที่ความจริงมันยังไม่ได้ปรากฏว่าผมผิดประการใดบ้าง และการที่สภา ฯยังลากเรื่องช้าอยู่นับงันจะทำให้ผมเสียหายมากยิ่งขึ้น จึงขอเนียกน้องความยบุติธรรมและเร่งรีบเอาความจริงให้ออกมาปรากฏชัดเจนว่าผมผิดหรือไม่ผิดอะไรอย่างไร ก็รนับแจ้งให้สังคมหรือประชาคมเขารับทราบ และหากผมไม่ผิดก็จะได้กลับไปทำหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  “ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประชุมสภา พ.ศ.2547 ข้อ 13 ยังไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาแต่อย่างใด ที่ประชุมผ่านมาแล้ว 3 ครั้ง ในวันที่ 17 กันยายน 2564 จะเป็นครั้งที่ 10 ก็ยังไม่มีระเบียบวาระการพิจารณาแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบและเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหายและเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผม ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรภ.นครศรีธรรมราช”
ดร.ฆนัท ธาตุทอง กล่าวย้ำว่าหากว่าสภายังไม่มีการพิจารณาผลสรุปข้อเท็จจริง จะทำอย่างไรต่อ ผมก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย ตามข้อเท็จจริงหากว่าลากไปจนหมดวาระ และผมไม่ผิดก็ต้องมีเรื่องต่อภาค 2 อย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ดร.ฆนัท กล่าวในที่สุด.

S 66601120

ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก