logo

ผบ.ทบ. จัดกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม” รด.จิตอาสา ร่วมบันทึกความดีช่วยสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

ผบ.ทบ. เป็นประธานจัดกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม รด.จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”ร่วมบันทึกความดี ช่วยเหลือสังคม-บริจาคโลหิต ให้โรงพยาบาลที่ตอบรับโครงการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา

ผบ.ทบ. จัดกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม” รด.จิตอาสา ร่วมบันทึกความดีช่วยสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง – Top News รายงาน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.15 น.ที่โดมวรรณสมิต ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารวิภาวดี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม รด.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ ได้ร่วมกันทำความดี และเป็นแกนนำในการปลุกพลังแห่งความดีในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งความมีน้ำใจอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และนักศึกษาวิชาทหารกว่า 10,000 นาย ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวขอบคุณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเป็นต้นแบบ เป็นแกนนำในการปลุกพลังความดีในตัวเอง แสดงพลังความรัก ความสามัคคีเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข พร้อมทำหน้าที่เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพบกในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และประชาชนต่อไป

ผู้บัญชาการทหารบก ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 700 คน ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 315,000 ซีซี นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบ และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล คอยช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลทหารผ่านศึกอีกด้วย

ผบ.ทบ.

 

ข่าวที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรรม จะให้นักศึกษาวิชาทหารเริ่มต้นบันทึกผลการทำความดีในระบบฐานข้อมูล ด้วยภาพนิ่ง หรือ คลิปวีดิโอ และพิมพ์ข้อความบรรยายในการทำความดี พร้อมเชิญชวนพ่อแม่ พี่น้อง และเพื่อนๆ ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นความดี ใน 3 มิติ ได้แก่ การทำความดีให้แก่ ครอบครัว ,โรงเรียน ที่ทำงาน และสังคม พร้อมบันทึกผลการทำความดีลงในระบบฐานข้อมูลเช่นเดียวกัน โดยตั้งเป้าให้นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรม และเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทย ร่วมเป็นเครือข่ายในการทำความดีให้ได้มากกว่า 1 ล้านคน เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักรู้ว่า การทำความดีเป็นเรื่องง่าย สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน เกิดมีน้ำใจต่อกัน รู้จักการเสียสละเพื่อผู้อื่น และส่งมอบแต่สิ่งที่เป็นความดีให้แก่กัน อันจะส่งผลให้สังคมมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นต่อไป

ด้าน พลโททวีพูล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า สำหรับการจัดงานเติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม รด.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์อันดับแรก คือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28ก.ค.67 ส่วนวัตถุประสงค์ที่ 2 คือ เราต้องการปลุกพลังความดีที่มีอยู่ในหัวใจของนักศึกษาวิชาทหารทุกนาย ทำความดีให้เป็นรูปธรรม นอกจากตัวเองและยังสามารถเชิญชวนเพื่อนฝูง ญาติ รวมทั้งครอบครัว มาร่วมกันทำความดีในโอกาสนี้

ส่วนกิจกรรมในครั้งนี้ มีที่มาจากกองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้ทำมา เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2566 ที่ได้จัด โครงการ รด. จิตอาสา 300,000 นาย ทำความดี ด้วยหัวใจ เป็นครั้งแรก ส่วนครั้งที่ 2 เติมโลหิตครั้งใหญ่ ให้โรงพยาบาลกาชาดไทย รด.จิตอาสา 25,000 นาย ซึ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อยของกิจกรรมที่ทำในวันนี้

ส่วนกิจกรรมวันนี้ ยืนยันว่า ไม่ใช่กิจกรรมไฟไหม้ฟาง เราทำแล้วเป็นกิจกรรมที่จับต้องได้ เห็นผลเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยการบันทึกหลักฐาน พร้อมรูปถ่าย ว่าทำไปแล้วกี่ครั้ง และทำไปแล้วกี่คน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตามข้อมูลเรียลไทม์ อย่างเช่นวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 3 แสน 2 หมื่นนาย โดยที่วางเป้าหมายไว้ว่า ในรอบประมาณ 3 เดือน ตั้งใจให้ผู้เข้าร่วมครั้งนี้ทำความดีครบ 1 ล้านคน เมื่อครบแล้ว อาจจะมีล้านที่ 2 ล้านที่ 5 และล้านที่ 10 ต่อไป และจะเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป และครอบครัว สถานศึกษา และสังคม ชนะเดียวกัน การทำความดี ต้องให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ 1.มิติความดีกับครอบครัว 2.มิติความดีกับสถานศึกษา 3.มิติความดีกับสังคม หากทำครบ จะผ่านขึ้นเลเวล 1 ได้ และจะมีการอัพเกรดขึ้นไป

พลโท ทวีพูล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กล่าวเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ได้ และช่วยส่งเสริม ให้กำลังใจกัน ยืนยัน เราส่งเสริมคนทำความดี เพื่อประโยชน์กับครอบครัว สถานศึกษา และสังคม รวมทั้งประเทศชาติของเรา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

"กรมที่ดิน-สำนักพุทธศาสนา" มอบโฉนดวัด เฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" ครบ 6 รอบ
กอ.รมน. จัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา”
"สรรเพชญ" จัดหนักรัฐแก้ปัญหาค่าไฟ พลังงาน ลั่นถ้าทำไม่ได้ควรขอโทษปชช.
จีนผลิตสายรัดข้อมือ 1 ล้านชิ้นรับโอลิมปิก 2024 ที่ปารีส
ระบบไอทีล่มทั่วโลกกระทบสายการบิน,ตลาดหุ้นและแบงค์
"แอร์เอเชีย" แจ้งระบบขัดข้อง หลังไมโครซอฟท์ล่มทั่วโลก แนะถึงสนามบินก่อน 3 ชม.
ผอ.สนามบินดอนเมือง แจงระบบ IT ล่ม กระทบเช็คอิน "แอร์เอเชีย" สายการบินอื่น ยังไม่พบปัญหา
"เครือข่ายกัญชาฯ" ประกาศ ยุติชุมนุม เชื่อมั่นกัญชาจะไม่กลับไปเป็นยาเสพติด
พิสูจน์ชัด ๆ ผ่านหน้าจอ "น้องโก๊ะ" เด็กตาทิพย์ ของจริงหรือจกตา "พ่อ" ย้ำไม่เคยคิดยกลูกเป็นเด็กพิเศษ ไม่มีความคิดเปิดเรี่ยไรเงิน
"มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์-ไทยสมายล์กรุ๊ป-ไทยสแตนเลย์"  มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ จัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง"

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น