เมืองคอนผลิตกระถางปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ประดับถนนพุทธภูมิ

เมืองคอนผลิตกระถางปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ประดับถนนพุทธภูมิ

เมืองคอนสร้างประติมากรรมกระถางปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ประดับถนนสายพุทธภูมิรองรับ “พระบรมธาตุมรดกโลก”

วัยที่ 15 ก.ย. 2564  รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราฎร พร้อมนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเพดินทางไปตรวจเยี่ยมงานประติมากรรมกระถางด้วยปูนซีเมนต์ โครงการกระถางโพธิ์พุทธภูมิสู่การท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชซึ่ง้เป็นส่วนหนึ่งโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศษฐกิจฐานรากจังหวัดนครศรีธรรมราชราช โดยนายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ประติมากรรมกระถางด้วยปูนซีเมนต์”ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

5106575

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ กล่าวว่า นครศรีธรรมราช เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลักดันโครงการ “พระบรมธาตุมรดกโลก” และมีการสร้างถนนที่สำคัญเส้นหนึ่งทางด้านทิศตะวันตกของเมืองเพื่อรองรับโครงการนี้คือถนนพุทธภูมิ โดยถนนพุทธภูมิแบ่งออกเป็น 2 ช่วงใน ที่ 1 ตั้งแต่ถนนเลียบทางรถไปไปเชื่อมต่อกับถนนศรีธรรมราช ก่อสร้างเสร็จแล้ว เป็นถนนที่สวยงามที่สุดสายหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงที่ 2 ตั้งแต่ถนนเลียบทางรถไฟยกระดับข้ามทางรถไฟไปทางทิศตะวันตกไปตามชนประทานเดิมเชื่อต่อกับถนน 4 เลนสายเบญจมราชูทิศ-นาพรุ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้

5106572

“ถนนพุทธภูมิเป็นถนนสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ เป็นถนนสายวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราช นอกจากจะเป็นถนนเพื่อการเปิดเมืองออกไปทางด้านทิศตะวันตกเชื่อมต่อกับถนนสายเบญจมราชูทิศ-นาพรุ ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมถนนวงแหวนรอบตัวเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อสร้างถนนพุทธภูมิช่วงที่ 1 เสร็จแล้วแต่ยังขาดความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของการเป็นเมืองศูนย์?กลางพระพุทธศาสนา รองรับพระบรมธาตุมรดกโลก การปลูกต้นไม้บนเกาะกลางถนนและในจุดสำคัญต่าง ๆ ควรจะปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นเมืองศูนย์กลางและเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา โดยต้องปลูกในกระถางขนาดใหญ่ที่มีคณะครูอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะหัตถกรรมจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะอาจารย์ภิญโญ เพชรแก้ว อดีตอาจารย์ด้านประตะมากรรมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม ร่วมกันคิดค้นออกแบบเป็นกระถางประติมากรรมกระถางปูนซีเมนต์เพื่อปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการเฉพาะ”

351208

รศ.ดร.รงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับการกำหนดจุดวางกระถางต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธภูมิ ถนนพุทธภูมิ จะวางระหว่างเสาเกาะกลางถนนพุทธภูมิ ด้านละ 36 จุด 2 ข้าง 72 จุด หัวเกาะกลาง ด้านละ 2 จุด 2 ด้าน 4 จุด รวมจุดวางที่บริเวณมีเกาะกลาง 76 จุด จุดวางตั้งแต่หัวเกาะยูเทิร์น-สวนหลวง ร.9 จำนวนข้างละ 10 จุด 10 ช่องเสา 2 ข้างถนน ร่วมจำนวน 20 จุด จุดวางหน้าสวนหลวง ร.9 จำนวนข้างละ 5 จุด 5 ช่องเสาด้านเดียวหน้าสวนหลวง ร.9 จำนวน 5 จุด รวมจุดวางกระถางต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธภูมิทั้งหมดจำนวน 101 จุด

5106555 1

นายประสิทธิ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เมื่อทางจังหวัดและ รศ.ดร.รงค์ บุญสวนสวยขวัญ มอบหมายให้ทางวิทยาลัย ฯออกแบบและสร้างกระถางปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธภูมิ ทางวิทยาลัย ฯคิดว่าเป็นโครงการที่สำคัญและจะเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตข้างหน้า ทางวิทยาลัย ฯ จึงระดมคณาจารย์ บรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันมาร่วมกันดำเนินการ และโอกาสเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การทำประติมากรรมกระถางด้วยปูนซีเมนต์ จำนวน 150 ชั่วโมง เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทางวิทยาลัยมุ่งหวังในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการกระถางต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปสู่ประชาชนที่สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

5106567

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นครศรีธรรมราช มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่โดดเดินในเรื่องต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะเรื่องศิลปะหัตถกรรม ประติมากรรมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นของดีคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ทางจังหวัดจึงมีเป้าหมายที่จะนำสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นส่วนประกอบของถนนสายสำคัญคือ “ถนนพุทธภูมิ” คือกระถางพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นกระถางต้นไม้ที่เป็นประติมากรรม โดยโครงการนี้จะเกิดประโยชน์อย่างน้อย 3 ประการประกอบด้วย 1. ใช้เพื่อประกอบ ประดับในถนนพุทธภูมิเพื่อสร้างแนวคิด แรงจูงใจในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. เป็นโมเดลหรือต้นแบบให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการคิดค้นต่อยอดงานประติมากรรมที่โดดเดิ่นของบ้านเมืองในโอกาสต่อไปและประการที่ 3.สามารถนำมาต่อยอดในเชิงธุรกิจ พัฒนาเป็นระบอบอุตสาหกรรมประติมากรรม ซางจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของชาวนครศรีธรรมราช.

351205

351206

ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก