logo

“รมว.อุดมศึกษาฯ” เปิดโครงการ “สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ” นำบุคคลต้นแบบ ร่วมปลุกแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ทั่วปท.

"ศุภมาส" เปิดงานโครงการใหม่ "สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ" ร่วมสร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพิ่มทักษะชีวิต ติดอาวุธทางปัญญาและแนวความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางต้นทุนสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียม

วันที่ 18 พ.ค. 67  น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานโครงการ “สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ” VISION TALK 4 มหาวิทยาลัย พร้อมกล่าวปาฐกถาเรื่อง “การสร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในงานแถลงข่าวมีการเปิดเวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลให้คนรุ่นใหม่ VISION TALK : Change to Chance การบริหารโอกาสสู่เส้นชัยด้วยความสำเร็จที่ออกแบบได้ ร่วมเสวนาโดย นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ บจก.สมุนไพรไทย หงส์ไทย, นายสันติสุข มะโรงศรี ผู้ประกาศข่าว TOPNEWS และนายชวัส จำปาแสน (ครูอะไหล่) ศิลปินและผู้ก่อตั้งสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล โดยแขกรับเชิญทั้ง 3 ท่านได้มาแชร์ประสบการณ์เส้นทางชีวิต มุมมองแนวความคิด วิธีตั้งเป้าหมายกับการออกแบบความสำเร็จด้วยโอกาสกับต้นทุนทางสังคมที่แตกต่างกัน แต่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน หลังจากรับฟังการเสวนาพิเศษ ปิดท้ายงานแถลงข่าวด้วยการรับฟังเพลงจากวง CU BAND เพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด”และเพลงพิเศษ “ชัยชนะ”

 

ข่าวที่น่าสนใจ

ขณะที่ นางสาวศุภมาส ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงจุดเริ่มต้นของโครงการดังกล่าวนี้ ที่สืบเนื่องมาจากทางกระทรวง อว.ได้เล็งเห็น นิสิตนักศึกษาและกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตในการกระทำ ส่วนใหญ่พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลควบคู่ไปกลับการได้พบกับบุคคลผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้เป็นบุคคลต้นแบบ เป็นประตูนำไปสู่ความสำเร็จ ทางกระทรวง อว. ได้เห็นถึงงานวิจัยชิ้นนี้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ยังขาดโอกาส ที่อยู่ในภูมิภาคที่อาจจะไม่ได้รับโอกาส หรือได้พบกับบุคคลต้นแบบ เราจึงได้นำบุคคลเหล่านี้ไปหาเด็กๆในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจสำหรับเด็กๆ จากประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ จนนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวง อว. ที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 

ด้านนายอุดร แสงอรุณ บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์ สำนักข่าวท็อปนิวส์ ได้สะท้อนมุมมองของโครงการนี้ ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเข้าถึงโอกาสของเด็กคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังขาดโอกาส มองว่าหากโอกาสที่เด็กๆทุกคนจะได้ประสบความสำเร็จ ได้มีความรู้ ได้มีมุมมองต่างๆผ่านทางบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ หากได้มีการเพิ่มโอกาสให้เด็กเหล่านี้ ก็จะถือเป็นโอกาสที่ดี จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ ด้วยความเมตตาของกระทรวง อว. ที่ให้การสนับสนุน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดี ตามเจตนารมณ์ของกระทรวง อว.ในการสนับสนุน

 

 

ขณะที่ นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ บจก.สมุนไพรไทย หงส์ไทย กล่าวถึงโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่ดีสำหรับเด็กๆ เพื่ออนาคตที่ดีของสังคมไทย และเป็นการเรียนรู้ที่ บจก.สมุนไพรไทย หงส์ไทย ได้ศึกษาเรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาในรอบ 18 ปี ที่ได้เรียนรู้จากการทำงานจริง และอีก 18 ปีได้เรียนรู้จากการทำงานภายในบริษัท องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ทั้งหมด รวมไปถึงข้อผิดพลาด มาเล่าสู่กันฟัง โดยเอาความผิดพลาดมาแปลความหมายให้น้องๆเข้าใจและเห็นความสำเร็จของแนวความคิดใหม่ ที่นอกเหนือจากสังคมกำหนด เป็นความคิดที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ แล้วทำให้มันสำเร็จ ในชีวิตของแต่ละคนได้โอกาสของความสำเร็จของแต่ละคนมีเท่ากัน แต่โอกาสของการยอมรับในข้อผิดพลาดไม่เท่ากัน เลือกให้ถูก แล้วชีวิตเราจะประสบความสำเร็จขององค์ความรู้ที่มี ฝากเอาไว้ว่า “ในการเรียนรู้ของชีวิต เรียนรู้ตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจ เราก็ต้องเรียนรู้อยู่ ตนเองจะเป็นตัวแทนของการเรียนรู้ ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เท่าที่ตนจะทำได้”

 

ด้านนายชวัส จำปาแสน หรือ ครูอะไหล่ ศิลปินและผู้ก่อตั้งสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล กล่าวถึงโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ เป็นโอกาสที่ทางผู้ใหญ่กับเยาวชนได้มีการเชื่อมโยงกัน ได้ถ่ายทอดความรู้ความคิดได้มาแลกเปลี่ยนกัน อยากให้ทุกท่านมาช่วยติดตามโครงการนี้ ที่เป็นโครงการที่ผู้ใหญ่หลายคนตั้งใจทำเพื่อเด็กๆ และเยาวชนของเรา

 

 

 

ส่วน นายสันติสุข มะโรงศรี ผู้ประกาศข่าว สถานีข่าวท็อปนิวส์ กล่าวถึงมุมมองที่มีต่อโครงการนี้ ว่าโอกาสมีทุกแห่งหน แต่สิ่งที่ขาดก็คือการมองเห็นโอกาส ความพร้อมที่จะคว้าโอกาส และทักษะในการทำให้โอกาสนั้นนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์อยากจะกระตุ้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ และเยาวชนและพี่น้องประชาชนว่า การไขว่คว้าโอกาสให้สำเร็จ การศึกษามีความสำคัญ การพัฒนาทักษะตนเองก็มีความสำคัญ และเมื่อโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง อว. จึงขอขอบคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนในเรื่องนี้ที่จะเป็นประโยชน์กับภารกิจของกระทรวง อว. ด้วยและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติส่วนรวม

 

 

 

ด้านตัวแทนเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้บอกเล่า แสดงความรู้สึกว่า อยากขอขอบคุณกระทรวง อว. ที่ทำให้การสมัคร TCAS ในรอบที่ 3 นี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่จะต้องการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป แล้วจะเป็นช่วยเปิดโอกาสลดภาระของผู้ปกครองที่มีงบประมาณจำกัดในการส่งลูกหลานเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นการส่งเสริมบุคลากรที่ดีให้กับประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับโครงการ “สร้างโอกาสการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ” จะจัดกิจกรรมทอล์คสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเชิญวิทยากรระดับแนวหน้า และแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย จำนวน 4 ภาค โดยจะเริ่มที่แรก ภาคใต้ ในวันที่ 26 มิ.ย. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆนี้ทางช่อง JKN 18 TOP NEWS ทุกแพลตฟอร์ม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ผู้ใหญ่บ้านพบจรวดอาพีจี 7 สภาพสมบูรณ์ กลางป่าบ้านอ่างเสือดำประสานตำรวจ EOD กู้ทำลายหวั่นช้างป่าชาวบ้านเหยียบ
นายกเศรษฐา นั่งสองแถว ท่องราตรีเมืองพัทยา เยี่ยมชมสถานบันเทิง-ทักทายนักท่องเที่ยว
1 เดียวในชลบุรี “สส.เป้า” จิรวุฒิ สิงห์โตทอง สส.ชลบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติ ผงาด เป็นกรรมาธิการงบประมาณ
สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการฯ “ครอบครัวดี โรงเรียนดี เด็กมีความสุข”
"แก้ว ธิษะณา" สส.ก้าวไกล ไลฟ์สดไฟไหม้บ้าน โวยรถดับเพลิงเรียกนาน 20 นาที ยังไม่เห็น เพจกู้ภัยแจงแค่ 6 นาทีถึงที่เกิดเหตุ
พายุถล่มกระบี่ ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนปชช.เสียหาย ปภ.เตือนพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังฝนตกหนัก ทะเลคลื่นลมแรง
“เจี๊ยบ อมรัตน์” ติง “ไอซ์ รักชนก” ไม่สุภาพ หลังกอดอกแสดงความไม่พอใจกลางสภา
"โฆษกภูมิใจไทย" เผย "อนุทิน" สั่งสส.ทำหนังสือแจงเหตุชื่อตกหล่น โหวตหนุนพ.ร.บ.งบฯ 68 เป็นทางการ
"ทวี" ยัน ยูเออี รวบตัว "ชนินทร์" อดีตผู้บริหาร STARK ส่งกลับถึงไทยพรุ่งนี้เช้า
สะเทือนใจคนรักสัตว์ หมาชาวบ้าน ถูกวางยาตายกว่า 10 ตัว เชื่อป็นฝีมือโจร-ผู้ประสงค์ต่อทรัพย์

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น