logo

กรมกิจการผู้สูงอายุ จ่ายให้ เดือนละ 2,000-3,000 บาท “ครอบครัวอุปถัมภ์” ดูแล “ผู้สูงอายุ” เริ่มพ.ค.นี้

กรมกิจการผู้สูงอายุ จ่ายให้ เดือนละ 2- 3 พันบาท "ครอบครัวอุปถัมภ์" ดูแล "ผู้สูงอายุ" เริ่มเดือนพฤษภาคมนี้

กรมกิจการผู้สูงอายุ จ่ายให้ เดือนละ 2,000-3,000 บาท “ครอบครัวอุปถัมภ์” ดูแล “ผู้สูงอายุ” เริ่ม พ.ค.นี้ – Top News รายงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ จ่ายให้ เดือนละ 2,000-3,000 บาท

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ และการสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัว ชุมชนและสังคม เข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคม ได้สนับสนุนงบประมาณให้ลูกหลานที่ต้องลาออกมาดูแล เครือญาติ หรือคนในชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุเปราะบางแล้วไม่มีใครดูแล หรือ ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสม อาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท ต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือน เริ่มเดือนพฤษภาคมนี้

เงื่อนไขการเป็นครอบครัวอุปถัมป์

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เป็นรายๆ ไป

– มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ

– ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ

– ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

ข่าวที่น่าสนใจ

การขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ให้ยื่นความประสงค์ตามแบบที่อธิบดีกำหนด

– ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด

– ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้น

หลักฐานการขอยื่นคำร้องเป็นครอบครัวอุปถัมป์ประกอบด้วย

– ทะเบียนบ้าน

– บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประเภทหนึ่งประเภทใดที่มีเลขประจำตัวประชาชน

– รูปถ่ายหน้าตรง ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

ครอบครัวอุปถัมภ์

ครอบครัวอุปถัมภ์จะสิ้นสุดลงเมื่อ

– ผู้สูงอายุหรือผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ตาย

– ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองดูแลภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และให้หมายความรวมถึง สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานที่อื่นของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

– ครอบครัวอุปถัมภ์ขอยกเลิกการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์

– อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี สั่งให้ยกเลิกการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์

โครงการครอบครัวอุปถัมภ์จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยในปีนี้ตั้งงบประมาณรองรับ 1,100 ราย จากยอดจำนวนผู้สูงอายุที่จองคิวเข้าอยู่ในศูนย์ฯ จากนั้นจะประเมินผลและตั้งงบรองรับเพิ่มเติมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

“ซีพีเอฟ” แจงไทม์ไลน์ชัด ตั้งแต่นำเข้ายันทำลายซาก 'ปลาหมอคางดำ' ย้ำยังไม่เริ่มโครงการวิจัย เหตุลูกปลาขนาดกรัมเดียว มีชีวิตในไทยเพียง 16 วัน
เพจก้าวไกลโกหก จับโป๊ะ “พิธา” ถ่ายคอนเทนต์ยุบพรรค ไม่แจ้งสภาฯ สส.ก้าวไกลรีบโบ้ย โยนให้ถามสื่อ
ระทึก! ฝนตกหนักพายุลมแรงถล่มทั่วตราด ต้นไม้ล้มทับ รถหรูป้ายแดง ยาย-หลาน-แม่บ้านรอด ขณะทั่วเมืองตราด ต้นไม้ล้มทับบ้าน ทับถนน ทับสายไฟกว่า 10 แห่ง การสัญจรยากลำบาก
“บก.ลายจุด” โวยโดนมือมืด ส่ง ”ไดนาไมต์ปลอม“ ป่วนที่ทำงาน ลั่นไม่ขำด้วย
รัฐบาลเชิญชวนปชช. พร้อมใจสวมเสื้อเหลือง เฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ
"อารี" เปิดศูนย์ทดสอบฝีมือมวยไทย นวดไทย ออกใบรับรองทำงานได้ทันที ส่งเสริมมาตรฐานแรงงาน
"หนุ่ม กะลา"- "จูน เพ็ญชุลี" มาตามนัด จรดปากกาเซ็นใบหย่า ยอมจบด้วยดี เปิดใจจากนี้ช่วยกันดูแลลูก
สกร.นางรอง จัดอบรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
จีน-รัสเซียส่งฝูงบินรบลาดตระเวนร่วมใกล้อลาสก้า
ครม.มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร "กสศ." 3 ตำแหน่ง

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น