No data was found

เพจดังเผยข้อมูล “บิ๊กโจ๊ก” ยังมีวิบากกรรม รอลุ้นคำสั่งผิดวินัยร้ายแรง ถึงขั้นปลดออกจากราชการ

กดติดตาม TOP NEWS

เพจ “ บิ๊กเกรียน” โพสต์ ‘บิ๊กโจ๊ก’ ยังมีวิบากกรรม รอลุ้นคำสั่งผิดวินัยร้ายแรง โทษอย่างต่ำตามข้อบังคับก.ตร. มาตรา 125 ถึงขั้นปลดออกจากราชการ

เพจดังเผยข้อมูล “บิ๊กโจ๊ก” ยังมีวิบากกรรม รอลุ้นคำสั่งผิดวินัยร้ายแรง ถึงขั้นปลดออกจากราชการ – Top News รายงาน

บิ๊กโจ๊ก

วันนี้ ( 3 เม.ย.) ยังคงเป็นที่จับตามองของสังคมอย่างใกล้ชิด กรณีศาลอาญาฯ อนุมัติออกหมายจับ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร. ในความผิด ฐานสมคบกันกระทำความผิด ฐานฟอกเงิน และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ตามที่สมคบกัน ตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5,9,10 จากการสืบสวนสอบสวนเส้นเงินที่เชื่อมจากคดีที่ สน.เตาปูน ได้เคยขออนุมัติหมายจับคดีเว็บการพนัน ที่ 4543-4547/2566 ของศาลอาญา ไว้แล้ว โดยศาลได้ให้เหตุผลในการออกหมายจับในครั้งนี้ว่า เนื่องจากพยานหลักฐานเพียงพอและน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดจริง ,ผู้ต้องหา มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงไม่รับหมายเรียกของพนักงานสอบสวน และ คดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลอาญา

โดยหลังจากที่ทราบว่า ศาลได้อนุมัติหมายจับแล้ว พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้เดินทางเข้ามอบตัว รับทราบข้อกล่าวหา และให้ปากคำ กับพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน ก่อนที่จะขอยื่นประกันตัวออกมา พร้อมยืนยันว่าตนเองพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรม และตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาตนเองยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ ส่วนเรื่องการพิจารณาโทษทางวินัยนั้นตนเองไม่ขอก้าวล่วงให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา แต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายแม่แต่ผบ.ตร.ต่างก็มีคดีติดตัวด้วยกันทั้งสิ้น

ข่าวที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ มีรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน ได้มีการการโพสต์แคปชั่น บนพื้นดำ ระบุว่า รอดูคำสั่ง ตร.ตามมา #ให้ออกจากราชการ ม. 125 และ วิบากกรรมโจ๊ก สุรเชษฐ์ โดนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอีก โดยผู้โพสต์ยังแนบข้อบังคับ ก.ตร. สำหรับเจ้าหน้าที่ตร. ที่กระทำผิดวินัยร้ายแรงพร้อมบทลงโทษ จากราชกิจจานุเบกษา ในคอมเมนท์ ด้านท้ายโพสต์ ซึ่งมีข้อความบางช่วงระบุว่า

มาตรา 112 การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ การกระทำดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
(2) ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ ก.ตร. กำหนด
(3) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(4) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(5) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลทโทษ
(6 ) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(7) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26 วรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 52
วรรคสอง
(8) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโดยจงใจเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดตามมาตรา 87 วรรคสี่ หรือกระทำการตามมาตรา 87วรรคห้า

และสำหรับ บทลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาจะมีอำนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษ และอัตราโทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. มาตรา 125 ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 105 สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบ การพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก

ผิดวินัยร้ายแรง

การพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอำนาจตามมาตรา 115 (2) (3) และ (4) ให้ผู้มีอำนาจ ดังกล่าวตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอแนะว่า จะลงโทษในสถานใด โดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อย ต้องประกอบด้วยรองหัวหน้าหน่วยงานนั้นทุกคน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎ ก.ตร. และ
ต้องพิจารณาเสนอแนะภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสำนวนการสอบสวนจากผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามวรรคสอง แล้วรายงานให้ ก.ตร. ทราบ ผู้ถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก จากราชการ

ซึ่งคงต้องขึ้นอยู่ที่ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รองผบ.ตร. รักษาราชการแทนผบ.ตร. ว่าจะพิจารณาสั่งการอย่างไรต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

สตช.ปลดป้ายชื่อ “บิ๊กโจ๊ก” หน้าห้องทำงาน ถอดรูปออกจากทำเนียบผู้บังคับบัญชาบนเว็บไซต์ด้วย
สหรัฐ กระแสต้านยิวลามเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ
โคราชประกอบพิธีบรรพชา สามเณรปลูกปัญญาธรรม 1ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน
"สุรพงษ์" ลุยปัตตานี พัฒนาระบบขนส่งรถสาธารณะ เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกนทท.-ปชช.ในพื้นที่
ผู้โดยสารอินเดีย ซุกงูอนาคอนดาเหลือง 10 ตัวจากไทย
"3 รัฐมนตรี" ยืนยันไทยไม่แทรกแซงกิจการในเมียนมา พร้อมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ย้ำจุดยืนห้ามรุกล้ำดินแดน
"หมอเหรียญฯ" ลั่นสัญญาลูกผู้ชาย รับปาก "ลุงตู่" สร้างโครงการวิสาหกิจการแพทย์ วันนี้ทำจริงไม่ขายฝัน
ภาคเอกชน เผยสถานการณ์เมียนมากระทบค้าชายแดน ลดลงร้อยละ 30 หากยืดยื้อส่อส่งผลรุนแรง
อากาศร้อนทำพ่อค้าแม่ค้าตลาดใหม่ชลบุรีบ่นอุบผักขึ้น กก. ละ 50 บาทไข่ขึ้นราคาแผงละ 6 บาท ทำคนจับจ่ายน้อยขายของยากไม่คึกคัก
แคมป์ปิ้งจีนที่ไห่หนานสุดคึกคัก

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น