No data was found

“ทางด่วนฟรี” สงกรานต์ 2567 มอเตอร์เวย์ – ทางพิเศษ 3 – 7 วัน

ทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2567 มอเตอร์เวย์ - ทางพิเศษ 3 - 7 วัน

กดติดตาม TOP NEWS

"ทางด่วนฟรี" คมนาคมจัดให้ สงกรานต์ 2567 ผ่านฉิว มอเตอร์เวย์ - ทางพิเศษ รวม 3 - 7 วัน เริ่มวันไหนถึงวันไหน เส้นทางไหนบ้าง เช็ค ๆ

TOP News รายงานประเด็น “ทางด่วนฟรี” กระทรวงคมนาคม จัดเต็ม สงกรานต์ 2567 ใช้ฟรี มอเตอร์เวย์ สาย 7, 9 ทางด่วน 2 สาย 7 วัน (11 – 17 เม.ย.) พร้อมเร่งแก้คอขวด พระราม 2 ระบายรถ ปรับปรุงจุดเสี่ยง ตั้งเป้าอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ข่าวที่น่าสนใจ

ทางด่วนฟรี คมนาคมจัดให้ สงกรานต์ 2567 ผ่านฉิว มอเตอร์เวย์ - ทางพิเศษ รวม 3 - 7 วัน เริ่มวันไหนถึงวันไหน เส้นทางไหนบ้าง เช็ค ๆ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการประชุมแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2567 ได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมทุกด้าน โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เนื่องด้วยมีประชาชนจำนวนมาก ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและใช้บริการขนส่งสาธารณะ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 รวม 7 วัน พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยเตรียมความพร้อม กำกับดูแลการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย และแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาชนล่วงหน้าเพื่อให้ใช้ในการวางแผนการเดินทาง โดยมีหัวข้อการรณรงค์คือ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน”

พร้อมกันนี้ ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรองรับและอำนวยความสะดวกต่อประชาชน โดยเบื้องต้นให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม “ทางด่วนฟรี” มอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง และทางพิเศษ ได้แก่

  • หมายเลข 7 (กรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา) เป็นเวลา 7 วัน (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567)
  • หมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน – บางพลี และตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน) เป็นเวลา 7 วัน (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567)
  • ทางพิเศษ บูรพาวิถี และ กาญจนาภิเษก รวมถึงทางพิเศษ 3 เส้นทาง ได้แก่ ศรีรัช อุดรรัถยา และ เฉลิมมหานคร ยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 3 วัน (วันที่ 13 – 15 เมษายน 2567)

ส่วนอีก 2 เส้นทางที่เหลือนั้น ขณะนี้เตรียมนำเข้า ครม. เพื่อพิจารณา เปิดให้ประชาชนได้ใช้ฟรีในช่วงเทศกาลต่อไป

นอกจากนั้น ยังเปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วงปากช่อง – เลี่ยงเมืองนครราชสีมา 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ระยะทาง 77 กิโลเมตร และเปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 ช่วงด่านนครปฐม ฝั่งตะวันตก – ด่านกาญจนบุรี ระยะทาง 50 กิโลเมตร รวมถึงบริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567

ทางด่วนฟรี คมนาคมจัดให้ สงกรานต์ 2567 ผ่านฉิว มอเตอร์เวย์ - ทางพิเศษ รวม 3 - 7 วัน เริ่มวันไหนถึงวันไหน เส้นทางไหนบ้าง เช็ค ๆ

แก้คอขวด พระราม 2 ระบายรถ

  1. มอบให้ กรมทางหลวง (ทล.) บริหารจัดการการจราจรบนถนนพระราม 2 โดยเฉพาะจุดที่เป็นคอขวด หรือจุดที่มีการจราจรติดขัดและชะลอตัว เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัว รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกไม่นำรถบรรทุกวิ่งในวันที่คาดว่าจะมีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก
  2. มอบให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT กำชับสายการบินเพื่อมิให้เที่ยวบินล่าช้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบสิทธิของผู้โดยสารในกรณีสายการบินเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
  3. มอบให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเรือทุกแห่งเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน และมอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เสนอเส้นสายรองเพื่อเป็นทางเลือกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล

ทางด่วนฟรี คมนาคมจัดให้ สงกรานต์ 2567 ผ่านฉิว มอเตอร์เวย์ - ทางพิเศษ รวม 3 - 7 วัน เริ่มวันไหนถึงวันไหน เส้นทางไหนบ้าง เช็ค ๆ

นายสุริยะ กล่าวว่า ในช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์นั้น คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวม 15.45 ล้านคน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากปี 2566 โดยการเดินทางในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้าและรถโดยสารสาธารณะ การเดินทางระหว่างจังหวัดเป็นรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และเครื่องบิน ตามลำดับ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศเป็นการเดินทางโดยเครื่องบิน ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงสั่งการให้จัดเตรียมระบบขนส่งสาธารณะทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางที่สถานีรถโดยสาร สถานีรถไฟ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด

โดยคาดปริมาณจราจรขาเข้าและออกกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลัก 5 เส้นทางในสายเหนือ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก และใต้ รวม 4.39 ล้านคัน จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เช็ค “ทางด่วนฟรี” เลี่ยงการเดินทางช่วงที่คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทางสูงช่วงขาออกและขาเข้าในวันที่ 11 และวันที่ 15 เมษายน 2567 สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะขอให้วางแผนการเดินทางโดยสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและแจ้งอุบัติเหตุได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สายด่วน 1356 และ Application สายด่วน และ Website ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

สตช.ปลดป้ายชื่อ “บิ๊กโจ๊ก” หน้าห้องทำงาน ถอดรูปออกจากทำเนียบผู้บังคับบัญชาบนเว็บไซต์ด้วย
สหรัฐ กระแสต้านยิวลามเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ
โคราชประกอบพิธีบรรพชา สามเณรปลูกปัญญาธรรม 1ทศวรรษแห่งความดี 10 ปีแห่งความยั่งยืน
"สุรพงษ์" ลุยปัตตานี พัฒนาระบบขนส่งรถสาธารณะ เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกนทท.-ปชช.ในพื้นที่
ผู้โดยสารอินเดีย ซุกงูอนาคอนดาเหลือง 10 ตัวจากไทย
"3 รัฐมนตรี" ยืนยันไทยไม่แทรกแซงกิจการในเมียนมา พร้อมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ย้ำจุดยืนห้ามรุกล้ำดินแดน
"หมอเหรียญฯ" ลั่นสัญญาลูกผู้ชาย รับปาก "ลุงตู่" สร้างโครงการวิสาหกิจการแพทย์ วันนี้ทำจริงไม่ขายฝัน
ภาคเอกชน เผยสถานการณ์เมียนมากระทบค้าชายแดน ลดลงร้อยละ 30 หากยืดยื้อส่อส่งผลรุนแรง
อากาศร้อนทำพ่อค้าแม่ค้าตลาดใหม่ชลบุรีบ่นอุบผักขึ้น กก. ละ 50 บาทไข่ขึ้นราคาแผงละ 6 บาท ทำคนจับจ่ายน้อยขายของยากไม่คึกคัก
แคมป์ปิ้งจีนที่ไห่หนานสุดคึกคัก

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น