aw_promote_topnews_3834x1042
aw_promote_topnews_673x673px

กางผลดีเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” ขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

กดติดตาม TOP NEWS

“มนัส โกศล” ที่ปรึกษา “รมว.แรงงาน” กางผลดีเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” ผู้ประกันตนสามารถเข้าใจปัญหาลึกซึ้ง กำหนดนโยบายเอง กล้าตัดสินใจลงทุน สลายปัญหาข้อกฎหมายที่ติดขัด ขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรได้รับ อาทิ เพิ่มสิทธิประโยชน์บำเหน็ดบำนาญชราภาพ ตั้งกองทุนกู้ยืมไม่ต้องไปกู้แบงก์พาณิชย์โดนโขกดอกเบี้ยแพง

นายมนัส โกศล คณะที่ปรึกษานายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.) เปิดเผยถึงผลดีของการเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” ทั้งที่เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 ธ.ค. 2566 ประกอบด้วย 1. จะได้เข้าใจปัญหาเข้าใจปัญหาและสามารถกำหนดนโยบายของประกันสังคมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์และความคุ้มค่าในการบริหารการจัดการกองทุนให้สมประโยชน์ แก่ผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีตัวแทนของผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารเป็นครั้งแรก 2.กล้าตัดสินใจในการลงทุนเพื่อเพิ่มดอกผลของกองทุนประกันสังคมให้เติบโตกว่าที่เป็นอยู่และการลงทุนนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมต่อผู้ประกันตนและนายจ้าง 3.ตรวจสอบการลงทุนนำเสนอความโปร่งใสในการลงทุน การบริหารจัดการกองทุนได้รวดเร็วขึ้น 4.บริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมได้เติบโตขึ้น ก็สามารถเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ควบคุมผู้ประกันตนในทุกมาตรา 5.สามารถเสนอแก้ไขเพิ่มสิทธิประโยชน์บางส่วนที่อาจติดขัดปัญหาในด้านกฏหมาย โดยอาจใช้กฏหมายลำดับรองอื่นๆ เพื่อความรวดเร็วขึ้นโดยอาจไม่ต้องแก้ไข พ.ร.บ.ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละกรณีที่จะแก้ไข

6.สามารถแก้ไขระเบียบต่างๆเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ เช่น กรณีกองทุนบำเหน็ดบำนาญชราภาพ ที่อาจมีเงื่อนไขของการคำนวนที่หลายฝ่ายมองว่าควรที่จะมีการเปลี่ยนสูตรคำนวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน และ 7.อาจบริหารเงินกองทุน โดยอาจกำหนดนโยบายให้นายจ้างสามารถนำเงินในกองทุนที่ส่งฝาก 5% มาบริหารจัดการเป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจตามความจำเป็นโดยไม่ต้องไปกู้สถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น