No data was found

“สิทธิลาข้าราชการ” ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 15 วัน ได้รับค่าตอบแทนเหมือนเดิม

สิทธิลาข้าราชการ

กดติดตาม TOP NEWS

"สิทธิลาข้าราชการ" อัปเดตล่าสุด พนักงานราชการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ ได้รับค่าตอบแทนเหมือนเดิม

“สิทธิลาข้าราชการ” ระเบียบการลา ข้าราชการ 2566 ระเบียบการลาของข้าราชการ ล่าสุด ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร ลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร ระเบียบการลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 2566 ลาเลี้ยงดูบุตร ข้าราชการ ใครเป็นคุณพ่อป้ายแดงเฮได้เลย เมื่อทางด้าน คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศเกี่ยวกับการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ TOP News

ข่าวที่น่าสนใจ

สืบเนื่องจากทางด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ ได้ลงนามในประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดข้อความว่า เพื่อให้การกำหนดสิทธิประโยชน์พนักงานราชการเป็นมาตรฐานให้ส่วนราชการถือปฏิบัติจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกำหนดสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ทั้งนี้ให้เพิ่มข้อความ (2/1) ในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ดังนี้

สิทธิลาข้าราชการ ระเบียบการลา ข้าราชการ 2566 ระเบียบการลาของข้าราชการ ล่าสุด ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร ลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร ระเบียบการลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 2566 ลาเลี้ยงดูบุตร ข้าราชการ

‘(2/1) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร พนักงานราชการซึ่งประสงค์ จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยผู้มีอำนาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้’

รวมทั้งให้เพิ่มความ (2/1) ในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ดังนี้

‘(2/1) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่ง อธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป เห็นสมควรจะให้จ่ายค่าตอบแทนระหว่างลานั้นก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ’

สิทธิลาข้าราชการ ระเบียบการลา ข้าราชการ 2566 ระเบียบการลาของข้าราชการ ล่าสุด ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร ลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร ระเบียบการลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 2566 ลาเลี้ยงดูบุตร ข้าราชการ

สิทธิลาข้าราชการ ระเบียบการลา ข้าราชการ 2566 ระเบียบการลาของข้าราชการ ล่าสุด ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร ลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร ระเบียบการลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 2566 ลาเลี้ยงดูบุตร ข้าราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

สหรัฐ เงินช่วยเหลือ คือการรุกรานปาเลสไตน์
CPF ร่วมรณรงค์วันคุ้มครองโลก เดินหน้าลดการใช้พลาสติก ตลอดห่วงโซ่การผลิต
ต่อวาระสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ ดร. เสรี นนทสูติ
ชาวสเปนบนเกาะคานารีประท้วงหยุดนักท่องเที่ยวล้นเมือง
ยูเครนอ้างเด็ดปีก Tu-22M3 ครั้งแรก
สื่อสหรัฐเผย รัสเซียใช้โดรน 1.8 หมื่นบึ้มรถถัง เอบรามส์ สหรัฐ 37 ล.
"ฝนหลวง" ฝนเทียมฝีมือมนุษย์หรือภาวะโลกรวน ถล่มยูเออี 254 มม.
ชายแดนแม่สอดระอุ เมียนมาปะทะเดือด กระสุนปืนตกฝั่งไทย
สะพัดเอกสารลับ "บิ๊กโจ๊กแฉลากไส้ เส้นทาง "บิ๊กป.ป.ช." สุดฉาว โยงยื่นร้องขอเป็นธรรม เคยโดนขู่หนัก
เปิดยอดผู้ประสงค์สมัครสว.ปี 67 ทะลุ 1,000 คนแล้ว อึ้งพบคนดังแห่สมัครเพียบ

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น