สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

10 วิธีรับมือ เมื่อลูกโดน “บูลลี่” เพราะ เรื่องจิตใจไม่ใช่เรื่องเล็ก

บูลลี่, การ บู ล ลี่, บู ล ลี่ แปล ว่า, ข่าว การ บู ล ลี่, วิธีรับมือเมื่อลูกโดนบูลลี่, การบูลลี่ทางกาย, การบูลลี่ทางคำพูด, การบูลลี่ทางสังคม, การบูลลี่ทางไซเบอร์

กดติดตาม TOP NEWS

เปิด 10 วิธีรับมือ เมื่อลูกโดน "บูลลี่" แนะพ่อแม่ทำความเข้าใจ เพราะ ความเจ็บปวดทางใจไม่ใช่เรื่องเล็ก

เปิด 10 วิธีที่พ่อแม่ต้องรู้ เมื่อลูกโดน “บูลลี่” การ บู ล ลี่ บู ล ลี่ แปล ว่า ข่าว การ บู ล ลี่ เพราะ ความเจ็บปวดทางจิตใจไม่ใช่เรื่องเล็ก ติดตามต่อได้ที่นี่ TOP News

ปัจจุบัน มีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดจากการถูก “บูลลี่” ในหลายรูปแบบและรุนแรงเพิ่มขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการบูล ลี่กันเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก มีการศึกษาพบว่า การบูล ลี่มักเกิดขึ้นในโรงเรียนมากที่สุด 

การบูล ลี่ คืออะไร

 • เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความตั้งใจทำให้ผู้อื่นรู้สึกอับอาย รู้สึกเป็นทุกข์
 • โดยที่ผู้กระทำนั้นรู้สึกสนุก สะใจ และพฤติกรรมนี้มักมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ ๆ
 • การบู ลลี่มี 4 ประเภท คือ
  • การบูล ลี่ทางกาย
  • การบูล ลี่ทางคำพูด
  • การบูล ลี่ทางสังคม
  • การบูล ลี่ทางไซเบอร์

ซึ่งการบูล ลี่เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบกับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยเด็กเป็นวัยต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก

 

บูลลี่, การ บู ล ลี่, บู ล ลี่ แปล ว่า, ข่าว การ บู ล ลี่, วิธีรับมือเมื่อลูกโดนบูลลี่, การบูลลี่ทางกาย, การบูลลี่ทางคำพูด, การบูลลี่ทางสังคม, การบูลลี่ทางไซเบอร์

 

การบูล ลี่แม้ดูเหมือนเป็นปัญหาเล็ก ๆ แต่อาจจะสร้างบาดแผลในใจจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ เนื่องจาก แต่ละคนมีความต้านทานทางใจไม่เหมือนกัน และบางครั้งอาจส่งผลกระทบให้เด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น

 • ไม่อยากไปโรงเรียน
 • รู้สึกไม่มีความสุข

พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตบุตรหลาน พูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นประจำ เพื่อบุตรหลานจะได้รู้สึกปลอดภัย หากบุตรหลานมีพฤติกรรมการถูกบูล ลี่ พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถช่วยหยุดพฤติกรรมเหล่านี้และลดการเกิดความรุนแรงหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเด็กได้

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า การ “บูลลี่” สามารถเกิดขึ้นกับทุกช่วงวัย

เด็กเล็กมักจะเป็นการบูล ลี่ทางร่างกาย มีตั้งแต่เบาไปถึงหนัก เช่น

 • การรังแก
 • การทำร้ายร่างกาย

 

บูลลี่, การ บู ล ลี่, บู ล ลี่ แปล ว่า, ข่าว การ บู ล ลี่, วิธีรับมือเมื่อลูกโดนบูลลี่, การบูลลี่ทางกาย, การบูลลี่ทางคำพูด, การบูลลี่ทางสังคม, การบูลลี่ทางไซเบอร์

 

วัยปฐมจะเป็นการบูล ลี่ทางวาจา เช่น

 • การล้อชื่อพ่อชื่อแม่
 • ล้อปมด้อย
 • รูปร่างหน้าตา

วัยรุ่นจะเป็นวัยที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เป็นของตนเอง จึงมักเกิดการบูล ลี่ได้ง่าย

 • บูล ลี่เรื่องบุคลิกท่าทาง ฐานะ ค่านิยม สิ่งของเครื่องใช้
 • รวมไปถึงการบูล ลี่ทางสังคม เช่น
  • การไม่ยอมรับเพื่อนเข้ากลุ่ม หรือปล่อยข่าวลือให้ผู้อื่นรู้สึกอับอาย
  • การบูล ลี่ทางไซเบอร์ในกลุ่มวัยรุ่น เช่น การลงข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง การลงรูปถ่ายหรือวีดีโอที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการคอมเม้นหยาบคาย

พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะ เป็นวัยที่สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้เต็มที่ อาจทำให้บุคคลอื่นเสียหาย และเข้าข่ายผิด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

 

บูลลี่, การ บู ล ลี่, บู ล ลี่ แปล ว่า, ข่าว การ บู ล ลี่, วิธีรับมือเมื่อลูกโดนบูลลี่, การบูลลี่ทางกาย, การบูลลี่ทางคำพูด, การบูลลี่ทางสังคม, การบูลลี่ทางไซเบอร์

 

วิธีการสังเกตเมื่อลูกถูกบูล ลี่

 • พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถสังเกตจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนเรื่องราว
 • การใช้เวลาร่วมกัน เมื่อเด็กถูกบูล ลี่มักจะไม่กล้าเล่า กังวล โดนข่มขู่ การใช้คำถามปลายเปิด ไม่ชี้นำ ก็จะสามารถช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัย มั่นใจในการเล่า
 • โดยที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองคอยรับฟัง สอบถามความรู้สึกว่าลูกรู้สึกอย่างไร
 • ชื่นชมบุตรหลานมีความกล้าในการเล่าเรื่องยาก ๆ ให้ฟัง

วิธีการรับมือเมื่อลูกถูกบูล ลี่

เด็กเล็ก

 • แนะให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองฝึกบุตรหลานจากหนังสือนิทาน
 • ฝึกวิธีการพูดบอกเพื่อน เพราะ บางครั้งเพื่อนไม่ได้ตั้งใจ
 • หากยังถูกบูล ลี่อีกควรฝึกให้เด็กขอความช่วยเหลือจากคุณครู ผู้ปกครอง
 • หลีกเลี่ยงในการพบเจอ
 • มองหาเพื่อนกลุ่มใหม่
 • ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตัวเองซึ่งจะทำให้เด็กรู้สึกว่า ตนเองมีความสามารถปกป้องตัวเองได้

เด็กโต

 • หมั่นพูดคุยบ่อย ๆ คอยช่วยเหลือ เมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือ
 • หากเด็กไม่สามารถแก้ปัญหาได้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องหมั่นพูดคุย สอบถาม
 • หาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน
 • หากพบว่าลูกมีสภาวะจิตใจไม่ดีหรือเคยถูก บูล ลี่ สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต นักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์

การบูล ลี่นั้นเกิดขึ้นอยู่รอบตัวของเราทุกคน พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องหมั่นระมัดระวัง หากบุตรหลานถูกบูล ลี่ พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องหาวิธีป้องกันร่วมกันกับทางโรงเรียนและนักจิตวิทยา เพื่อที่จะแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้น แนะปรึกษาปัญหากับสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร 1323

 

ข้อมูล : กรมการแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น