สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“รมว.สุชาติ” เปิดอาคารสำนักงานจัดหางาน จ.นครปฐม แห่งใหม่ รองรับบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

กดติดตาม TOP NEWS

"รมว.สุชาติ" เปิดอาคารสำนักงานจัดหางาน จ.นครปฐม แห่งใหม่ รองรับบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 23 ม.ค. 66 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม (แห่งใหม่) โดยมี นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับ พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานสงฆ์ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานตระหนักดีว่าภารกิจในการให้บริการประชาชนของสำนักงานจัดหางานจังหวัด เป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา ผู้พ้นโทษ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ขาดโอกาสทางสังคม ผู้ประกอบการที่ต้องการ หาคนทำงาน แรงงานไทยที่ต้องการหางานทั้งในประทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ล้วนเป็นหน้าที่ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องให้บริการอย่างเอาใจใส่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้คาดหวังมาแล้วว่าต้องได้งาน ได้อาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งผมจะได้ผลักดันให้ประสบความสำเร็จในทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

“กระทรวงแรงงานขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน การดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมแห่งใหม่ในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงได้วยดี ผมขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูโกวิทสุตการ เจ้าอาวาสวัดโคกเขมาที่ได้เมตตาจัดหาฤกษ์ในการวางศิลาฤกษ์และเป็นประธานสงฆ์ ให้ศีลสวดชัยมงคลคาถา กราบขอบพระคุณท่านพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เจ้าคณะภาค 14 ที่ได้กรุณามาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมแห่งใหม่นี้” นายสุชาติ กล่าวท้ายสุด

 

 

สำหรับอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมแห่งใหม่นี้กรมการจัดหางาน ได้รับจัดสรรงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บนที่ดินราชพัสดุ จำนวน 3 ไร่ เป็นอาคาร 2 ชั้น เพื่อให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทำ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การคุ้มครองคนหางาน และงานสนับสนุนอื่น ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 การก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม แล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้ย้ายที่ทำการมาปฏิบัติงาน ณ อาคารแห่งนี้เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 พร้อมที่จะรองรับการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่มาติดต่อราชการต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น