No data was found

หลวงพ่อพุฒร่วมกับผู้ว่าศรีสะเกษนำจิตอาสากว่า 1,000 คน ปลูกป่าติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

กดติดตาม TOP NEWS

หลวงพ่อพุฒร่วมกับผู้ว่าศรีสะเกษนำจิตอาสากว่า 1,000 คน ปลูกป่าติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565  ที่ฐานปฏิบัติการพลาญรถเขียว ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พ.อ.พยัคฆพล คุ้มแสง รอง.ผบ.ฉก.3 กกล.สุรนารี จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ นายสาธิต พันธุมาศ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล ทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ด้าน อ.ภูสิงห์ โดยได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสิ่งของใช้จำเป็นต่าง ๆ ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกนาย ซึ่งหลวงพ่อพุฒ วายาโม ได้นำเอาข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มบายตึ๊กเจีย ไปร่วมมอบให้เจ้าหน้าที่ด้วย พร้อมทั้งได้นำเอาวัตถุมงคลหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน รุ่นเพิ่มทรัพย์รับโชค ซึ่งมีความเข้มขลังมาก ไปมอบให้กับกำลังพลทุกนายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อมา ผวจ.ศรีสะเกษพร้อมด้วยหลวงพ่อพุฒ วายาโม และคณะ ได้เดินทางไปที่บริเวณปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย – กัมพูชา ประมาณ 1 กม. เพื่อประกอบพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า” เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงยั่งยืน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยไก่ป่า จำนวน 10 ตัว กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5,000 ต้น และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม โดยมี หน.ส่วนราชการในสังกัด อ.ภูสิงห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ชรบ. อพปร.อสม. น.ร. นศ. และประชาชนในพื้นที่ จำนวนประมาณ 1,000 คน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้เป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์และหน่วยราชการในพื้นที่ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร สถาบันการศึกษาต่างๆและพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกัน ซึ่งเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสำคัญ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เราจึงได้มีกิจกรรมจิตอาสาคือการปลูกป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระสำคัญก็คือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงและเดือนหน้าต่อเนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้มีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับเรื่องป่าไว้ เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่เรามีวาระสำคัญ 2 วันนี้เป็นวันมิ่งมหามงคล พี่น้องชาว อ.ภูสิงห์จึงได้จัดกิจกรรมในการร่วมกันปลูกป่าและบำรุงรักษาดูแลป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแนวชายแดนไทย – กัมพูชาจึงควรเป็นสภาพป่าที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ซึ่งความจริงแล้วการทำความดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของจิตอาสานี้ เราสามารถทำความดีได้ทุกเรื่อง อะไรที่เป็นการให้ และเป็นเรื่องของส่วนรวม กิจกรรมหนึ่งที่เราดำเนินการก็คือเรื่องของการปลูกป่า เพราะว่าหากสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้ก็หมายถึงว่า ความอุดมสมบูรณ์ก็เข้ามาหา เมื่อความอุดมสมบูรณ์มา ความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะตามมาด้วย เพราะฉะนั้นกิจกรรมปลูกป่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราจะทำความดีด้วยหัวใจ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษทุกภาคส่วนมาทำความดีด้วยหัวใจกัน ด้วยการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองต่างๆ หรืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะ

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาก็ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มมามอบให้ นอกจากนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจึงได้นำเอาวัตถุมงคลหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน รุ่นเพิ่มทรัพย์รับโชคมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อาตมาภาพขอฝากถึงทหารและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนว่า ขอให้ตั้งใจปฏิบัติติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองดูแลพื้นที่ของเราให้ดี และอาตมาภาพขอบุญฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สรวงได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าหน้าที่ทุกนายให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ.

 

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

อัปเดตชีวิตล่าสุด “ครูส้ม” บูลลี่ “ป๋าเปรม” ลาออกจากราชการแล้ว
"สมาพันธ์คนงานรถไฟ" ยื่นนายกฯเร่งตัดสินใจอนาคต "รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน" เหตุประมูลเกือบ 5 ปีไร้คืบหน้า
เปิด 2 เครื่องสำอางอันตราย ขายออนไลน์ว่อน พบมีสารปรอท-สเตียรอยด์ เช็กเลยเคยใช้ไหม
ศาลสั่งคุก 1 ปี ปรับ 45,000 บาท “อลิสา” นักศึกษา 3 นิ้ว คดีสาดสี-พ่นสเปรย์รูปปั้นในสธ. ส่วน "บุ้ง" ให้จำหน่ายคดีออก
SAC สั่งหมายหัว“ ชิตตู” ตัวอันตราย พร้อมสอบท่อน้ำเลี้ยง ญาติก็ไม่รอด โดนหางเลขด้วย
"อนุทิน" เปิดพื้นที่ตาบอด สู่ทำเลทอง พัฒนาเมืองให้เติบโตด้วยโครงการจัดรูปที่ดินฯเมืองชัยภูมิ
“ชัยเกษม” มั่นใจ “ดิจิทัลวอลเล็ต” เดินหน้าต่อได้ ลั่นหากมีอุปสรรคก็แก้กันไป
"ซุปเปอร์นายกฯ" เคาะโผปรับครม.เศรษฐา 2 ปิดจ็อบนักวิ่งแย่งเก้าอี้ "รมต."
เพจดังซัด "สส.จิรัฏฐ์" หายเงียบ หลังตร.ออกหมายเรียกครั้งที่สอง แฉซ้ำโดดประชุมสภาฯเก่ง
"สุรเชษฐ์" แขวะคมนาคม สร้างข่าวลดค่าทางด่วน เบื้องหลังแลกขยายสัมปทานBEM

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น