“5 ประเทศต้องเที่ยว” เก็บเริ่มต้นเดือนละ 1,000 ปีหน้าได้ลุย

5 ประเทศต้องเที่ยว, ออมเงิน, เที่ยวต่างประเทศ, เที่ยวทิพย์, ท่องเที่ยว, วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2565, วันหยุดทำการของธนาคาร, วันหยุดราชการ, หยุดยาว, เวียดนาม, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, มัลดีฟส์, ญี่ปุ่น

กดติดตาม TOP NEWS

"5 ประเทศต้องเที่ยว" เช็คลิสต์งบประมาณต่อคน อยากเลิกเที่ยวทิพย์ จิ้มประเทศที่อยากไป แล้วเริ่มเก็บวันนี้ เพียงออมเดือนละ 1,000 - 4,500 บาท ปีหน้าได้ลุยสมใจ

“5 ประเทศต้องเที่ยว” เที่ยวทิพย์ มานานหลายปี ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มวางแผน เที่ยวต่างประเทศ จริง ๆ จัง ๆ แล้ว TOP News เช็คลิสต์ 5 อันดับ ประเทศน่าไป ไม่ไกลเกินเอื้อม ออมเงิน เริ่มต้นแค่เดือนละ 1,000 ครบ 1 ปี ก็ได้ลุย แต่ก่อนอื่นเช็ควันหยุดยาวปีนี้ สำหรับใครที่สามารถออมเงินได้ครบทันก็อาจได้ไปเร็วขึ้น ส่วนใครที่คิดจะเริ่มต้นออม ก็ลองมาจิ้มประเทศที่อยากไปกันไว้เลย

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2565 ได้แก่

 • 1 พฤษภาคม 2565 : วันแรงงานแห่งชาติ
 • 2 พฤษภาคม 2565 : วันหยุดชดเชยวันแรงงาน
 • 4 พฤษภาคม 2565 : วันฉัตรมงคล
 • 13 พฤษภาคม 2565 : วันพืชมงคล *หยุดเฉพาะราชการ
 • 15 พฤษภาคม 2565 : วันวิสาขบูชา
 • 16 พฤษภาคม 2565 : วันหยุดชดเชยวันวันวิสาขบูชา

วันหยุดทำการของธนาคาร ตามประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ได้แก่ วันที่ 2, 4, 16 พฤษภาคม 2565 ทำให้เดือนนี้มี วันหยุดยาว ติดต่อกันใน 2 ช่วงสัปดาห์ คือ

 • วันหยุดยาวช่วงวันแรงงาน : 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุดยาวช่วงวันวิสาขบูชา : 14 – 16 พฤษภาคม 2565
 • ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ มีวันหยุดยาว 4 วัน ช่วงวันพืชมงคลและวันวิสาขบูชา คือ 13 – 16 พฤษภาคม 2565

วันสำคัญอื่น ๆ เดือนพฤษภาคม 2565

 • 5 พฤษภาคม 2565 : วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • 8 พฤษภาคม 2565 : วันกาชาดสากล
 • 11 พฤษภาคม 2565 : วันปรีดี พนมยงค์
 • 12 พฤษภาคม 2565 : วันพยาบาลสากล
 • 19 พฤษภาคม 2565 : วันอาภากร
 • 22 พฤษภาคม 2565 : วันความหลากหลายทางชีวภาพ | วันอัฏฐมีบูชา
 • 23 พฤษภาคม 2565 : วันเต่าโลก
 • 31 พฤษภาคม 2565 : วันงดสูบบุหรี่โลก

วันหยุดยาว เดือน พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุด 3 วัน ติดต่อกัน

 • 30 เมษายน 1 2 พฤษภาคม 2565

วันพืชมงคล – วันวิสาขบูชา วันหยุด 4 วัน ติดต่อกัน

 • 13 14 15 16 พฤษภาคม 2565

วันหยุดยาว เดือน มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี วันหยุด 3 วัน ติดต่อกัน

 • 3 4 5 มิถุนายน 2565

วันหยุดยาว เดือน กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา , วันเข้าพรรษา , วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด 5 วัน ติดต่อกัน

 • 13 14 15 16 17 กรกฎาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 , วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด 4 วัน ติดต่อกัน

วันหยุดยาว เดือน สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันหยุด 3 วัน ติดต่อกัน

 • 12 13 14 สิงหาคม 2565

วันหยุดยาว เดือน ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วัน หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด 4 วัน ติดต่อกัน

 • 13 14 15 16 ตุลาคม 2565

วันปิยมหาราช วันหยุด 3 วัน ติดต่อกัน

 • 22 23 24 ตุลาคม 2565

วันหยุดยาว เดือน ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันหยุด 3 วัน ติดต่อกัน

 • 3 4 5 ธันวาคม 2565

วันรัฐธรรมนูญ วันหยุด 3 วัน ติดต่อกัน

 • 10 11 12 ธันวาคม 2565

สิ้นปี 2565 เดือน ธันวาคม ต่อเนื่อง ปีใหม่ 2566 เดือน มกราคม วันหยุด 4 วัน

วัน หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันหยุด 4 วัน ติดต่อกัน

 • 30 31 ธันวาคม 2565 1 2 มกราคม 2566

5 ประเทศต้องเที่ยว, ออมเงิน, เที่ยวต่างประเทศ, เที่ยวทิพย์, ท่องเที่ยว, วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2565, วันหยุดทำการของธนาคาร, วันหยุดราชการ, หยุดยาว, เวียดนาม, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, มัลดีฟส์, ญี่ปุ่น

5 ประเทศต้องเที่ยว, ออมเงิน, เที่ยวต่างประเทศ, เที่ยวทิพย์, ท่องเที่ยว, วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2565, วันหยุดทำการของธนาคาร, วันหยุดราชการ, หยุดยาว, เวียดนาม, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, มัลดีฟส์, ญี่ปุ่น

เปิดทริคลางานหยุดยาวยังไงให้คุ้ม

วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุด 3 วัน ติดต่อกัน 30 เมษายน 1 2 พฤษภาคม 2565 ขณะที่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 : วันฉัตรมงคล

 • แนะนำ ยื่นใบลา 3 พฤษภาคม 2565 จะได้หยุดยาว 5 วัน (30 เมษายน 1 2 3 4 พฤษภาคม 2565)

วันพืชมงคล – วันวิสาขบูชา วันหยุด 4 วัน ติดต่อกัน (เฉพาะราชการ) 13 *หยุดเฉพาะราชการ 14 15 16 พฤษภาคม 2565

 • แนะนำ ยื่นใบลา 13 พฤษภาคม 2565 จะได้หยุดยาว 4 วัน (เช่นเดียวกับราชการ)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี วันหยุด 3 วัน ติดต่อกัน 3 4 5 มิถุนายน 2565

 • แนะนำ ยื่นใบลา 6 มิถุนายน 2565 จะได้หยุดยาว 4 วัน (3 4 5 6 มิถุนายน 2565)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันหยุด 3 วัน ติดต่อกัน 12 13 14 สิงหาคม 2565

 • แนะนำ ยื่นใบลา 11 และ 15 สิงหาคม 2565 จะได้หยุดยาว 5 วัน (11 12 13 14 15 สิงหาคม 2565)

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วัน หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด 4 วัน ติดต่อกัน 13 14 15 16 ตุลาคม 2565

 • แนะนำ ยื่นใบลา 12 และ 17 ตุลาคม 2565 จะได้หยุดยาว 6 วัน (12 13 14 15 16 17 ตุลาคม 2565)

วันรัฐธรรมนูญ วันหยุด 3 วัน ติดต่อกัน 10 11 12 ธันวาคม 2565

 • แนะนำ ยื่นใบลา 9 และ 13 ธันวาคม 2565 จะได้หยุดยาว 5 วัน (9 10 11 12 13 ธันวาคม 2565)

 

 

 

เช็คลิสต์ “5 ประเทศต้องเที่ยว” เก็บวันนี้ ปีหน้าได้ลุย

 

“5 ประเทศต้องเที่ยว” เวียดนาม

 

 • งบ 12,000 บาท
 • ออมเดือนละ 1,000 บาท
 • สิ้นปีได้ประมาณ 12,000 บาท

 

“5 ประเทศต้องเที่ยว” สิงคโปร์

 

 • งบ 18,000 บาท
 • ออมเดือนละ 1,500 บาท
 • สิ้นปีได้ประมาณ 18,000 บาท

 

“5 ประเทศต้องเที่ยว” เกาหลีใต้

 

 • งบ 35,000 บาท
 • ออมเดือนละ 3,000 บาท
 • สิ้นปีได้ประมาณ 36,000 บาท

 

“5 ประเทศต้องเที่ยว” มัลดีฟส์

 

 • งบ 40,000 บาท
 • ออมเดือนละ 3,500 บาท
 • สิ้นปีได้ประมาณ 42,000 บาท

 

“5 ประเทศต้องเที่ยว” ญี่ปุ่น

 

 • งบ 50,000 บาท
 • ออมเดือนละ 4,500 บาท
 • สิ้นปีได้ประมาณ 54,000 บาท

 

 

 

 

5 ประเทศต้องเที่ยว, ออมเงิน, เที่ยวต่างประเทศ, เที่ยวทิพย์, ท่องเที่ยว, วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2565, วันหยุดทำการของธนาคาร, วันหยุดราชการ, หยุดยาว, เวียดนาม, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, มัลดีฟส์, ญี่ปุ่น

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก