ศรีสะเกษ รมช.เกษตร มอบเงิน 55 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์ลัมปี สกินในโค กระบือ ปี 2564

กดติดตาม TOP NEWS

ศรีสะเกษ รมช.เกษตรมอบเงิน 55 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์ลัมปี สกินในโค กระบือ ปี 2564 ปศุสัตว์จังหวัดเผยพบการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษรายแรกเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2565 ได้พบสุกรป่วยตายผิดปกติ จำนวน 8 ตัว

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมเกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรางเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์) ลัมปี สกิน ใน โค กระบือ ปี 2564 ซึ่ง นายสัตวแพทย์ นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น ซึ่งนายประภัตร ได้แจ้งให้เกษตรกรทุกคนได้ทราบถึงโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติอย่างเต็มที่ จากนั้นได้มอบเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรของ จ.ศรีสะเกษในครั้งนี้ จำนวน 55,675,000 บาท โค 2,570 ตัว กระบือ 16 ตัว เกษตรกร 2,458 ราย โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์ จ.ศรีสะเกษ นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย นายอาสพนธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคภูมิใจไทย นำเกษตรกร จำนวนประมาณ 300 คน มาร่วมพิธีรับมอบเงินและให้การต้อนรับ

webp

webp

webp

webp

นายสัตวแพทย์นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์) ที่จัดขึ้นในวันนี้ ก็สืบเนื่องมาจากในปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ได้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์) ลัมปี สกินในโค กระบือ ตั้งแต่เดือน พ.ค.2564 จนถึงถึงเดือน ม.ค.2565 ภัยดังกล่าวก็ยังไม่สงบ ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงสัตว์ มีสัตว์ป่วยตายจากภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ (ลัมปี สกิน) (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค.2565 ) โค 6,461 ตัว กระบือ 41 ตัว รวมโค กระบือ 6,502 ตัว เกษตรกร 6,141 ราย เป็นเงิน 145,824,000 บาท ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้รับไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และนำไปสู่การก่อหนี้สินเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้อนุมัติเงินให้การช่วยเหลือเยียวยากับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องสามารถสร้างรายได้และเพิ่มผลผลิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ สำหรับในการมอบช่วยเหลือเยียวยากับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จ.ศรีสะเกษ ในวันนี้ ยอดเงินที่ได้รับโอน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเงิน 55,675,000 บาท โค 2,570 ตัว กระบือ 16 ตัว เกษตรกร 2,458 ราย

webp

webp

webp

webp

ปศุสัตว์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า สำหรับสถานการณ์การเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ พบการเกิดโรครายแรกเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2565 ได้พบสุกรป่วยตายผิดปกติในพื้นที่บ้านสี่แยก ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ สำนักงานปศุสัตว์ อ.กันทรลักษ์ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางปฏิบัติการพบว่าให้ผลบวกต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จากการสอบสวนโรค เกษตรกรเลี้ยงสุกร จำนวน 10 ตัว ป่วยตาย จำนวน 8 ตัว คงเหลือสุกร 2 ตัว สำนักงานปศุสัตว์ จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการทำลายสุกร ณ จุดเกิดโรคที่คงเหลือ 2 ตัว รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อเตรียมเบิกค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรพ่นยาฆ่าเชื้อ สำรวจหาโรคเพิ่มเติมในรัศมี 1-5 กม.รอบจุดเกิดโรค และประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายและการระบาดของโรค ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ มีเกษตรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 2,215 ราย จำนวนสุกรทั้งหมด 69,834 ตัว โดยอำเภอที่มีจำนวนสุกรหนาแน่นมากที่สุด คือ อ.โนนคูณ (16,638 ตัว) และอำเภอที่มีจำนวนเกษตรกรเลี้ยงสุกรมากที่สุด คือ อ.ขุขันธ์ (738 ราย)

นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โรคลัมปี สกิน เป็นอุบัติใหม่เป็นโรคใหม่และการที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องดูให้ละเอียดและทำเอกสารอย่างมากมาย ทำให้พี่น้องเกษตรกรต้องรอบางคน 6 เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เยียวยาก็เป็นเงินของท่านทั้งหลาย ดังนั้นการที่จะทำเอกสารก็จะต้องทำให้ถูกต้องถ้าผิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะต้องติดคุก เขาต้องทำทุกอย่างต้องให้ละเอียด ดังนั้นในวันนี้เป็นการมอบเงินครั้งแรกที่ จ.ศรีสะเกษ ส่วนจังหวัดอื่นอีกประมาณ 30 กว่าจังหวัดที่เราออกไปแล้ว จ.ศรีสะเกษ ได้รับเงินทั้งสิ้น 149 ล้านบาท วันนี้เราสามารถตรวจเอกสารได้รอบแรก 55 ล้านบาทเศษ ตอนนี้เราปล่อยออกไปก่อน อาทิตย์หน้าก็จะปล่อยเงินออกไปได้อีก

webp

webp

webp

 

webp

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ท่านนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางครั้งนี้ทั้งหมด 1,017 ล้านบาทสำหรับหมู หมูจำนวนประมาณ 300,000 ตัว ที่จะได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ช้าเหมือนกัน เนื่องจากว่าพอท่านนายกรัฐมนตรีอนุมัติเสร็จงบประมาณของสำนักงบประมานยังไม่ได้โอนมาที่กรมปศุสัตว์ แต่การเยียวยาของหมูจะเร็วกว่า พอได้เงินปั๊บกรมก็จะส่งเงินถึงเกษตรกรโดยตรง แต่ลำปี สกิน ต้องผ่านจังหวัดผ่านเขตแล้วจึงจะมาถึงเกษตรกรเพื่อให้ความผิดพลาดไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้แล้วท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงให้ตนมาส่งเสริมอีก 30,000 ล้านบาท ในการสานฝันสร้างอาชีพเพราะวันนี้เราเข้าใจดีว่าเศรษฐกิจมันฝืดเคืองพอสมควรเพราะภาวะทั้งโควิด น้ำท่วมไปแล้วมาถึงหน้าแล้งอีก แล้วก็เลยมาส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้นก็ได้ฝากท่านอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เกษตรจังหวัด และเกษตรทั้งหลายให้ลงไปดูแลเรามีเงินมาให้แล้วทำอะไรก็ได้ที่มันมีตลาดรองรับ อย่าสร้างภาระให้เกษตรกรเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นของเขาเหมือนกัน.

 

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก