สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

เปิดสาระสำคัญ! “ส.ว.สมชาย” รุกคืบแก้กม.พระราชทานอภัยโทษ เหตุจำเป็น หยุดยั้งปล่อยผีคนโกงชาติ

กดติดตาม TOP NEWS

เปิดสาระสำคัญ! "ส.ว.สมชาย" รุกคืบแก้กม.พระราชทานอภัยโทษ เหตุจำเป็น หยุดยั้งปล่อยผีคนโกงชาติ

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ขอฝากสื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนไทยที่รักความเป็นธรรม ได้พิจารณาคำชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ควรมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพระราชอภัยโทษที่เสนอมานี้ด้วยครับ อันเป็นการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 77 วรรค2

“ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ การวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ บริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป”
และขอน้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาผลักดันแก้ไขปรับปรุงกฎหมายนี้ต่อไปครับ
สมชาย แสวงการ
สมาชิกวุฒิสภา
18 มค 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น