รัฐธรรมนูญฉบับ (อ้าง) ประชาชน  ยุทธศาสตร์ต่อยอดแผนล้มเจ้า

รัฐธรรมนูญฉบับ (อ้าง) ประชาชน ยุทธศาสตร์ต่อยอดแผนล้มเจ้า

ยกเหตุผลสวยหรูดูดี หลายมาตราไม่สอดคล้องหลักประชาธิปไตย หลักการแบ่งแยกอำนาจให้ได้ดุลยภาพ ไม่ทันสมัยไม่เป็นสากล มีปัญหากระทบปากท้องชีวิตประจำวันของประชาชน แต่ผ่าดูเนื้อในไม่มีเรื่องปากท้องชาวบ้านเลย ตั้งธงหวังล้มเจ้าเพียวๆ พุ่งเป้าตัดอำนาจองค์กรพิทักษ์สถาบัน ล้มส.ว. โละศาลรัฐธรรมนูญ-องค์กรอิสระ เลิกยุทธศาสตร์ชาติ ล้างมรดกรัฐประหาร ตัดผลงานคสช.ที่เป็นโทษออกแต่ที่ได้ประโยชน์เก็บไว้

16 พ.ย.2564 รัฐสภามีกำหนด พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ (อ้าง) ประชาชน ที่กลุ่มรีโซลูชั่น ( Re-Solution) ภายใต้การนำของ “ไอติม” พริษฐ์ วัชรสินธุ “บูดล้มเจ้า” ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้าแต่ชอบทำตัวถอยหลัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คนเป็นผู้นำเสนอร่าง เนื้อหาใจความของร่างฉบับนี้ยกเหตุผลในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับ(อ้าง)ประชาชนสวยหรูดูดีว่า รัฐธรรมนูฐแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2560 มีบทบัญญัติหลายมาตราไม่สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย หลักการแบ่งแยกอำนาจให้ได้ดุลยภาพ ไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับหลักการสากลที่นานาประเทศยอมรับ เป็นกลไกในการสืบทอดอำนาจของคสช. ประชาชนไม่ยอมรับนับถือ อาจก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติทางรัฐธรรมนูญ กระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ระบบรัฐสภา ตลอดจนปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ ชีวิตประจำวันของประชาชน

256070543 373779031161148 339087643199374949 n

หลักใหญ่ใจความของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอ้างประชาชนอันนี้ ฉากหน้าระบุต้องการรื้อระบอบประยุทธ์ ให้เหตุผลดูดีต้องการปลดล็อกการเมืองไทยออกจากวิกฤติ เบื้องหลังธาตุแท้จริงๆ คือการกำหนดยุทธศาตร์เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ของกลุ่มคนใจบาปหยาบช้า กลุ่มรีโซลูชั่นพยายามยกการบริหารประเทศ 7 ปีที่ผ่านมาว่าเป็นระบอบประยุทธ์ที่เข้ามาจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกลุ่มทุน ทำให้เกิด “ระบอบคณาธิปไตย” ของชนชั้นนำ โดยชนชั้นนำ เพื่อชนนั้นนำ แค่ 1% ส่วนประชาชนอีก 99% ไม่ได้ประโยชน์อะไร ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มรีโซลูชั่น ประกอบด้วย 4 ข้อเสนอ “ล้ม-โละ-เลิก-ล้าง”

1.ล้ม ส.ว. – เดินหน้าสภาเดี่ยว เสนอยุบวุฒิสภา ทำระบบสภาเดี่ยวให้เหลือเพียง ส.ส. 500 ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้น
2. โละ ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ – ปฏิรูปที่มา อำนาจ การตรวจสอบ โดยให้ ส.ส. เป็นฝ่ายคัดเลือกและรับรองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระ จากเดิมที่เคยเป็นอำนาจของ ส.ว. และ เพิ่มการตั้งผู้ตรวจการศาลและองค์กรอิสระ เพิ่มอำนาจให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอถอดถอนได้
3. เลิก ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป – ปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศ ด้วยการยกเลิก ม. 65 ในรัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำหนดว่ารัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงยกเลิกหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้อำนาจในการกำหนดทิศทางของประเทศรวมถึงนโยบายต่างๆ เป็นของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
4. ล้าง มรดกรัฐประหาร – หยุดวงจรอุบาทว์ขวางประชาธิปไตย ด้วยการเพิ่มหมวดใหม่ในรัฐธรรมนูญ ชื่อว่า “การลบล้างผลพวงรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พ.ค. พ.ศ. 2557 และการป้องกันและการต่อต้านรัฐประหาร” โดยกำหนดให้การรัฐประหารเป็นความผิดที่ไม่มีอายุความ ประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ในการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะที่ก่อการรัฐประหาร ห้ามศาลวินิจฉัยหรือพิพากษารับรองความสำเร็จสมบูรณ์ของการรัฐประหาร

256827868 6999818960031791 11313564358742831 n

มองดูแนวทาง “ล้ม-โละ-เลิก-ล้าง” ก็ต้องบอกว่าเป็นการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอ้างประชาชนที่มีแต่ความคับแค้นในจิตใจ เพราะแต่ละข้อเสนอมุ่งเป้าไปที่ศัตรูทางการเมืองของกลุ่มล้มเจ้าสามกีบล้วนๆ ดาบแรกล้มส.ว. 250 คนออกไปให้หมด ทำให้พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีฐานในการยกมือให้เป็นนายกฯต่อไปขาดมือไม้สำคัญในสภาสูง ดาบสองโละองค์กรอิสระ ที่อยู่ในเป้าหมายต้องจัดการเบอร์ต้นๆก็มีทั้งศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นมือพิฆาตจัดการประหารหมู่ฝ่ายล้มล้าง ป.ป.ช.นักฆ่าสนามบินน้ำจัดการพวกทุจริตคิดไม่ซื่อ กกต.ชี้เป็นชี้ตายให้ใบแดงใบเหลืองผู้แทน ฯลฯ เลิกยุทธศาสตร์ชาติทำลายธงในการเดินหน้าประเทศตามโรดแมพของคสช.ไม่ให้มีอีกต่อไป ล้างมรดกรัฐประหารกำหนดหมวดต้านปฏิวัติกำหนดโทษคณะก่อการ ความผิดไม่มีวันหมดอายุ ประชาชนมีหน้าที่ต่อต้าน ข้าราชการห้ามทำตามคำสั่ง ศาลห้ามแสตมป์รับรองความถูกต้อง กวาดตามองข้อเสนอ“ล้ม-โละ-เลิก-ล้าง” มีแต่เรื่องตัวกูพวกกูความแค้นของกู ไม่มีเรื่องไหนพูดถึงเรื่องปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเลย  ไม่แปลกที่หลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับอ้างประชาชนของกลุ่มรีโซลูชั่นเผยแพร่ออกไป เสียงต้านจากบุคคลทั่วสารทิศจะดังกระหึ่ม ทุกเสียงไปทางเดียวกันตำหนิผู้เสนอบริภาษผู้คิดค้นสาปแช่งผู้อยู่เบื้องหลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับอ้างประชาชน เพราะเนื้อหามีแต่ความเครียดแค้นชิงชังตั้งใจทำลายสภาสูง ศาล องค์อิสระ ที่เห็นต่างอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายตัวเอง วันชัย สอนศิริ 1 ในสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในแผนรื้อล้างของกลุ่มรีโซลูชั่น ระบุว่า มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสภาสูงจะไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะมีเนื้อหาถึงขั้นปฏิวัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และปฏิวัติการกระทำของคสช. ไม่เกิดการถ่วงดุลตามหลักการของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังกำหนดให้สภาฯ มีอำนาจสูงสุดขยายไปยังกลไกของกองทัพ ตุลาการ องค์กรอิสระ เชื่อว่าผู้เสนอร่างแก้ไขมีเจตนาทำเนื้อหาให้ไม่ผ่านรัฐสภาอยู่แล้ว เพราะเนื้อหามีแต่ความเคียดแค้นทำเพื่อความสะใจมากกว่าต้องการนำไปสู่การแก้ไขอย่างแท้จริง

257647772 388175569817927 3778967163068256172 n

ขณะที่ชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฎีกา ติงร่างฉบับนี้คนอยากแก้แค่ 2 แสนคน แต่คนเห็นชอบสูงลิ่ว 16 ล้านคน อย่าพยายามสร้างวาทกรรมเรียกว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ส่วนไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อัดกลับแบบเบาๆ แต่เจ็บลึก ระบุกลุ่มรีโซลูชั่นเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญฯ แบบย้อนแย้งชูธงจะล้างมรดกคสช. แต่ในร่างฯกลับใช้เลือกตั้งระบบเดิม คือบัตรเลือกตั้งใบเดียว ส.ส. 350 เขต คิดคำนวณส.ส.แบบปัดเศษ ซึ่งก็คือมรดก คสช. ที่ผู้เสนอร่างประณามมาโดยตลอด เพียงแค่ประเด็นนี้เรื่องเดียวก็ไปไม่ได้แล้ว ส่วนตัวจะไม่ลุกขึ้นอภิปรายในสภาให้เสียเวลา ส่วนชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ชู 4 เรื่องสำคัญที่กฎหมายสูงสุดต้องมี 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เราใช้มา มีระบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.การยกเลิกส.ว. ให้มีสภาเดียว ไม่เคยเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยในไทย มีเพียงแต่ในระบอบเผด็จการเท่านั้น 3. การจัดตั้งผู้ตรวจการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการศาลยุติธรรม ผู้ตรวจการในองค์กรอิสระ ขัดแย้งต่อ 3 อำนาจอธิปไตย 4.ที่มาขององค์กรอิสระ หากนักการเมืองเข้าไปเป็นผู้ตรวจหรือไปเป็นกรรมการสรรหา วันหนึ่งพรรคการเมืองมีเสียงข้างมากเป็นเผด็จการรัฐสภาจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร ปิดท้ายที่ “ท่านใหม่” ม.จ.จุลเจิม ยุคล เขียนเฟซบุ๊คเห็นภาพชัดเจน ” ยุทธการ น้ำเซาะทราย พยายามเซาะ สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ล้ม เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ ให้เป็นสาธารณรัฐ”

250730191 625718372210557 3797669815881212086 n

ทั้งหลายทั้งมวลคือเสียงของคนที่ออกมาห้ามออกมาเบรกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ (อ้าง) ประชาชนของกลุ่มรีโซลูชั่นที่ความจริงก็คือเครือข่ายล้มเจ้าองค์กรทำลายสถาบันนั้นแหละ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมาชัดแล้ว แต่ก็ยังดื้อด้านเดินหน้าต่อแบบไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดิน เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบเอามันส์ประกาศยุทธศาสตร์รุกคืบตัดมือไม้องค์กรที่ปกป้องสถาบัน หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องมัวทำอะไรอยู่ อย่าลืมว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลสร้างวาทกรรมแบบผิดๆ เขียนสตอรี่ล้มเจ้าไปเรื่อยๆ เซาะกร่อนบ่อนทำลายบ้านเมืองไม่เว้นแต่ละวันไม่หยุดหย่อน ระวังคนไทยจะเสื่อมศรัทธาองค์กรที่ท่านสังกัดถึงเวลาดำเนินการเอาผิดตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญได้แล้ว
////////////

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก