เร่งปลูกป่า หลังรื้อบ้านพักรุกที่อุทยานฯ จ่อฟันอีกรีสอร์ทดังริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีฯ ค่ากว่า30ล้าน

เร่งปลูกป่า หลังรื้อบ้านพักรุกที่อุทยานฯ จ่อฟันอีกรีสอร์ทดังริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีฯ ค่ากว่า30ล้าน

อธิบดีธัญญา สั่ง ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง พร้อมหน.อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ เร่งปลูกป่า หลังรื้อบ้านพักตากอากาศรุกที่อุทยานฯ จ่อเตรียมรื้อต่ออีก รีสอร์ทดังริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีฯ ค่า30ล้าน

วันที่ 11 พ.ย. 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบายทส.ยกกำลังเอ๊กซ์ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ให้ดำเนินการปราบปรามขั้นเด็ดขาด กับนายทุนผู้บุกรุกป่า แล้วยึดคืนมา เพื่อฟื้นฟูเป็นป่าธรรมชาติดังเดิม

ทั้งนี้  นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมปลัดอาวุโส อำเภอศรีสวัสดิ์ และผู้นำชุมชน ได้เข้าดำเนินการปลูกป่า จำนวน 2 ไร่ ในพื้นที่รื้อถอนบ้านพักตากอากาศหรูคู่แฝดจำนวน 2 หลัง มูลค่า 5 ล้าน ที่ปลูกสร้างคร่อมลำธาร บุกรุก ยึดถือครอบครอง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณป่าบ้านแม่กว้า หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

yQPfDwZL 1

โดยที่ผ่านมา หัวหน้าอุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ ได้แจ้งความดำเนินคดีต่อ พนักงานสอบสวน สภอ.ศรีสวัสดิ์ และได้มีคำสั่งให้รื้อถอน บ้านพักตากอากาศหรู ดังกล่าว โดยผู้ครอบครองก็ได้ยินยอมรื้อถอนด้วยตนเอง จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 ซึ่งใช้เวลารื้อถอน1 เดือน  คณะเจ้าหน้าที่จึงได้นำพื้นที่ดังกล่าว ที่ยึดคืนมาได้นำมาปลูกป่า ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยการปลูกไม้ป่า อันได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ป่า ยางนา ตะแบก จำนวน 200 กล้า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ให้เป็นแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ของประชาชนทุกคน

LtUEewkZ 4

ต่อมาหลังจากปลูกป่าจนแล้วเสร็จ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายคณิสรา เชษฐบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายยุทธพงศ์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  ได้เดินทางไปตรวจสอบล้าน “สวนพิศตะวันรีสอร์ท”  ซึ่งเป็นรีสอร์หรูขนาดใหญ่ มูลค่ากว่า 30 ล้าน เพื่อเตรียมรื้อถอน ทุบทิ้ง ให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

8Syh6gGj 3

นายนิพนธ์เผยต่อว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกปราบปราม การกระทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ในเขตท้องที่ป่าท่าแพขนานยนต์ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบบ้านพักตากอากาศชื่อ พิศตะวันรีสอร์ท  หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ก่อสร้างในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดพื้นที่รอบแปลง ด้วย GPS คำนวนเนื้อที่ได้ 20ไร่ พบรีสอร์ท ขนาดใหญ่ มีสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 17 รายการ มูลค่ากว่า 30 ล้าน จึงดำเนินคดีกับ เจ้าของรีสอร์ท ฐาน บุกรุก ยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ด่านแม่แฉลบ จังหวัดกาญจนบุรี

ต่อมาคดีอาญาอัยการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งไม่ฟ้องจำเลยเพราะขาดเจตนา กรมอุทยานฯจึงได้ฟ้องแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 954,307 บาท ต่อมาเจ้าของรีสอร์ทได้เสียชีวิต พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื่นฟ้องผู้จัดการมรดก ในระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้จัดการมรดก ได้ขอเจรจาไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหาย ในการบุกรุกป่าให้กรมอุทยานฯ เป็นเงิน 600,000 บาท ขอผ่อนชำระเดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี

4ZjxEqqC 2

ส่วนคดีทางปกครอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้ออกคำสั่งที่ 71/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ให้ผู้กระทำผิดทำลายหรือสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิม ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ หรือทำให้สิ่งนั้น กลับสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ตามความมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และมีหนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้กระทำผิดรื้อถอน ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ต่อมาผู้กระทำผิดได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่  2 ในคดีหมายเลขดำที่ ส. 14/2558 โดยศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 ในคดีหมายเลขแดงที่  154/2560 โดยศาลปกครองมีคำพิพากษา ให้รื้อถอนรีสอร์ทดังกล่าวได้ โดยนางพิศมัย มีชูเวท ผู้จัดการมรดก ไม่ได้อุทธรณ์ คดีปกครองถึงที่สุด

โดยคณะเจ้าหน้าที่ จึงได้เดินทางมาตรวจสอบรีสอร์ทหรูชื่อดัง เพื่อเตรียมรื้อถอน ทุบทิ้ง รีสอร์ทดังกล่าว และนำพื้นที่ที่ได้ยึดคืนมา จำนวน 20 ไร่ มาฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อเป็นมรดกของลูกหลานชาวไทย เพื่อส่วนรวมต่อไป

uF3dtX6Z 6 sCgeoCPa 7

 วุฒิเดช ก้อนทองคำ TOPNEWS ภาคตะวันตก

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก