โควิดชลบุรีวันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 752 ดับเพิ่มอีก 1 ราย

โควิดชลบุรีวันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 752 ดับเพิ่มอีก 1 ราย

โควิดชลบุรีวันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 752 ดับเพิ่มอีก 1 ราย

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน ระบุว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 752 ราย ยอดสะสม 91,836 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 10,506 ราย หายป่วย 80,691 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ยอดสะสมผู้เสียชีวิต 639 ราย พบผู้ติดเชื้อมากสุดที่ อ.เมืองชลบุรี 202 ราย อ.ศรีราชา 187 ราย อ.บางละมุง 113 ราย อ.พนัสนิคม 21 ราย อ.สัตหีบ 74 ราย อ.บ้านบึง 6 ราย อ.พานทอง 40 ราย  อ.บ่อทอง 7 ราย อ.เกาะจันทร์ 9 ราย และ อ.หนองใหญ่ 3 ราย (ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ/เขตพื้นที่ทหาร 26 ราย และผู้ที่อาศัยในต่างจังหวัดมารักษาที่ จ.ชลบุรี 64 ราย)

สำหรับรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 752 ราย มีดังนี้

1. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ 26 ราย สะสม 1,189 ราย
1.1 ข้าราชการทหารเรือ 5 ราย
1.2 ทหารเกณฑ์ 21 ราย

2. Cluster บริษัท ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 16 ราย สะสม 16 ราย

3. Cluster บริษัท แวนด้าแพค จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 236 ราย

4. Cluster ค้นหาเชิงรุกชุมชนป่าชายเลน หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 4 ราย

5. Cluster ค้นหาเชิงรุกชุมชนเนินทราย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง 14 ราย สะสม 14 ราย

6. Cluster ค้นหาเชิงรุกแรงงานประมงพื้นบ้าน อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 6 ราย

7. Cluster บริษัท พี.พี โซลูชั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด อำเภอศรีราชา 6 ราย สะสม 6 ราย

8. EXIT PLAN บริษัท ศ ศิวดล จำกัด อำเภอศรีราชา 2 ราย

9. Cluster บริษัท CSSG (Subcontract บริษัทในอำเภอพานทอง) 4 ราย สะสม ราย

10. Cluster บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอพานทอง 4 ราย สะสม 81 ราย

11. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 45 ราย

12. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 16 ราย

13. บุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย

14. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด
14.1 จังหวัดเชียงราย 2 ราย
14.2 จังหวัดระยอง 1 ราย
14.3 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

15. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
15.1 ในครอบครัว 208 ราย
15.2 จากสถานที่ทำงาน 165 ราย
15.3 บุคคลใกล้ชิด 37 ราย
15.4 ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย

16. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 41 ราย

17. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 142 ราย

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท


ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 79 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง
ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้
1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2. ไม่สังสรรค์
3. ป่วยต้องหยุด
4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา
6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง

วันนี้มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย เพศหญิง อายุ 57 ปี มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือการมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ซึ่งโรคดังกล่าวมีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น

และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน


สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง


ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ


สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน


จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป.

243377869 2149928105159008 3470180587773311242 n

ศูนย์ข่าว TOPNEWS ภาคตะวันออก

แชร์ให้เพื่อน :

คลิปเด่นประจำวัน

ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE

TOP NEWS Mobile Application

ติดตาม TOP NEWS ผ่านช่องทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาติทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก