logo

สพฐ.มั่นใจโรงเรียนคุณภาพเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

กดติดตาม TOP NEWS

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการที่ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) มีนโยบายเร่งด่วนในการนำโรงเรียนคุณภาพไปอยู่ใกล้บ้านในทุกอำเภอ และให้เป็นต้นแบบทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนแม่ข่าย สนับสนุนโรงเรียนในเครือข่าย เปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมาใช้ทรัพยากรในโรงเรียนแม่ข่ายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกและประกาศรายชื่อโรงเรียน จำนวน 1,808 แห่ง มาเข้าโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” แล้วนั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้เร่งส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในโครงการทั้ง 1,808 แห่ง แล้ว แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 901 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 907 โรงเรียน โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาควบคู่กันทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านผู้เรียน

“ต่อไปโรงเรียน จำนวน 1,808 แห่งนี้ จะเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ให้องค์ความรู้สนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง และโรงเรียนในเครือข่ายได้เข้ามาเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมการบริหารจัดการ ตลอดจนใช้ทรัพยากรในโรงเรียนแม่ข่ายนี้ เพราะโรงเรียนคุณภาพมีพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอเอื้อต่อการพัฒนาต่อยอด และยังสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนนักเรียนในอนาคตได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นการสร้างความเสมอภาคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-

ข่าวล่าสุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น