logo
X

เรื่องเล่า “พระธุดงค์” นิมิต พระครูสมุห์หาญ ปัญญาธโร กำเนิดสุสานช้าง – ศาลปะกำ l EP.1

เปิดเรื่องเล่า “พระธุดงค์” พระครูสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียง นิมิต กำเนิด สุสานช้าง – ศาลปะกำ กว่า 153 เชือก ถูกนำมาฝังที่นี่ จ.สุรินทร์

#topnewsonline #topnews #evergreen #ลายกนกยกสยาม #พระธุดงค์ #พระครูสมุห์หาญปัญญาธโร #วัดป่าอาเจียง #ท่าตูม #สุรินทร์ #สุสานช้าง #ศาลปะกำ

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น