logo
X

“ลอดช่องสิงคโปร์” เคล็ดความอร่อย เส้น+น้ำกะทิ จำกัดเวลา 4 ชั่วโมง เท่านั้น

“ลอดช่องสิงคโปร์” สามแยกเจริญกรุง ย้ายร้านจากเดิม 70 เมตร แต่ยังคงความอร่อย เคล็ด (ไม่) ลับ เส้น+น้ำกะทิ จำกัดเวลา 4 ชั่วโมง เท่านั้น

#topnewsonline #topnews #evergreen #toppeople #ลอดช่องสิงคโปร์ #ณรงค์จักรธีรังกูร #ฮุ่ยเจ็งจักรธีรังกูร #สามแยกเจริญกรุง #สิงคโปร์โภชนา

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น