/
/
ผ่าประเด็นโลก

ผ่าประเด็นโลก

พบกับ สถาพร เกื้อสกุล และ ชนุตรา เพชรมูล

ย่อโลกให้เล็กลง ขยายข่าวให้ลึกขึ้น ให้ข่าวร้อนระดับโลก อยู่กับคุณ ในผ่าประเด็นโลก

ติดตามได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 10.05 – 11.00 น.

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น