logo

“พิพัฒน์” มอบ เลขารัฐมนตรี “อารี” ต้อนรับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ หารือการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ

กดติดตาม TOP NEWS

“พิพัฒน์” มอบ เลขารัฐมนตรี “อารี” ต้อนรับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ หารือการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ

 

“พิพัฒน์” มอบ เลขารัฐมนตรี “อารี” ต้อนรับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ หารือการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ

 

18 มิถุนายน 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือประเด็นการส่งเสริมอาชีพ การจ้างงาน สิทธิประกันสังคมสำหรับคนพิการ ตลอดจนความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานกับ 4 กระทรวง และ 1 หน่วยงาน โดยมี นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสันติ นันตสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายอารี กล่าวว่า การหารือเพื่อเป็นส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการผ่าน NiNA 1479 super app ซึ่งจะช่วยให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานในระบบ

“ไทยมีงานทำ” ของกรมการจัดหางาน อาชีพอิสระที่เหมาะสมกับคนพิการ การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือสำหรับคนพิการ รวมถึงสถานะคนพิการในระบบประกันสังคม พร้อมทั้งการยกระดับสวัสดิการคนพิการในระบบประกันสังคม และการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35

 

โดยในที่ประชุมขอให้กระทรวงแรงงานสนับสนุนความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูล
โดยให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงแรงงาน และระบบ NiNA 1479 super app เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับกลุ่มคนพิการ

ทั้งนี้ หากดำเนินการตั้งคณะทำงานศึกษาและสามารถดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ จะทำให้คนพิการได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งจะทำให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ มีอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น