ต่อวาระสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ ดร. เสรี นนทสูติ

กดติดตาม TOP NEWS

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งประชาชาติได้มีมติเอกฉันท์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ต่อวาระการดำรงตำแหน่งดร. เสรี นนทสูติให้เป็นกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights) เป็นวาระที่สอง ตั้งแต่ปี 2568-2571 ซึ่งจะทำหน้าที่กำกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 171 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยต่อเนื่องอีกสี่ปี

จบการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยโคลัมเบียด้วยทุนฟุลไบร์ท ปริญญาโทด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดด้วยทุนชีฟนิ่ง และปริญญาเอกด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ และได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในหลายองค์กรเช่น ประธานสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT) กรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และยังได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ให้เป็นที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

ในอดีตเคยทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (2556-2561) ได้ผลักดันประเด็นสิทธิคนพิการและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ถือเป็นคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องอีกคนหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น