วธ.สืบสานประเพณีแห่ลูกแก้ว-พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

กดติดตาม TOP NEWS

วธ.ร่วมสืบสานประเพณีแห่ลูกแก้ว และพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วธ.สืบสานประเพณีแห่ลูกแก้ว-พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” – Top News รายงาน

ประเพณีแห่ลูกแก้ว

มื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดประเพณีแห่ลูกแก้ว บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีพระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะศรัทธา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

โดยมีการเดินขบวนมายังวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เพื่อทำพิธีบรรพชาลูกแก้ว ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทย ถือว่าการบรรพชาสามเณร เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและผู้มีอุปการคุณอย่างสูง  ซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อร่วมสืบสานประเพณีการบรรพชาให้คงอยู่คู่สังคมไทย ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีจิตใจที่เข้มแข็งเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ

นอกจากนี้เยาวชนจะได้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรแล้ว ยังได้เรียนรู้ภาควิชาการทางพระพุทธศาสนา ภาคปฏิบัติและการทำกิจกรรมร่วมกันของสามเณร  ซึ่งการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีความเหมาะสมกับวัย เพื่อให้นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีความกตัญญู  ส่งผลให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ด้าน นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า จัดประเพณีบวชลูกแก้วและพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีการจัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีในอีก 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเพณีงานเดือน 5 , จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเพณีทำขวัญนาค , และจังหวัดอุดรธานี ประเพณีแห่นาคม้าย่อง

ไม่เพียงเท่านั้น โครงการดีๆแบบนี้ ยังได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงาน 72 จังหวัดทั่วประเทศ  ดำเนินการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ โดยคาดว่าจะมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คน  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ บำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล

        

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น