สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

“โรงเรียนนายร้อยจปร.” จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ถวายกำลังใจ “ทูลกระหม่อมอาจารย์”

กดติดตาม TOP NEWS

“พล.ท. ไกรภพ” ผบ.รร.จปร เป็นประธาน จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรับรูปแบบกิจกรรมจากเดิมที่จะ “ถวายกำลังใจ ทูลกระหม่อมอาจารย์”

“โรงเรียนนายร้อยจปร.” จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ถวายกำลังใจ “ทูลกระหม่อมอาจารย์”

 

Top  News รายงาน 

วันที่ 12 ก.พ.2567 เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีพล.ท.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

พล.ท.ไกรภพ ไชยพันธุ์ กล่าวเปิดงานว่า ตนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อดีตอาจารย์ ศิษย์เก่า ข้าราชการฯ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนมวลชน องค์กร และผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมกัน ณ ที่นี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ผู้มีพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ

 

 

 

ทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ ทรงได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลังจากเกษียณอายุราชการ ทรงพระราชทานเป็นเงินทั้งหมดที่ทรงที่ทรงเก็บไว้ ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อใช้ในการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อยและยังคงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสอน และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยในห้วงเปิดภาคการศึกษา สัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน

 

 

พระองค์ทรงมีดำริให้โรงเรียนในจังหวัดนครนายกเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อนำแนวทางใหม่ ๆ ไปทดลองใช้กับโรงเรียนในชนบท ทรงสนับสนุนอนุรักษ์สืบทอด เผยแพร่ความรู้ ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ทรงจัดตั้งโครงการตามพระราชดำริเป็นจำนวนมาก ทรงจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือของประชาชน ทรงนำความรู้และประสบการณ์ที่ทรงทอดพระเนตรและบันทึกในโอกาสเสด็จเยือนต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้กับการทรงงานภายในประเทศ ทรงจัดตั้งโครงการด้านสาธารณสุขจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

 

 

 

และทรงรับผู้ป่วยที่ยากจนเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ด้วยพระจริยวัตรที่งดงาม ทรงตรากตรำพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระวิริยะอุสาหะเป็นที่ประจักรแก่พสกนิกรโดยทั่วไป ซึ่งอำนายความสะดวกให้กับกองทัพ ประเทศชาติ และประชาชน เป็นเอนกอนันต์

 

เนื่องในสมัยมงคลสมัย วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบุญญาธิการแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกฤษฎีกาภินิหาร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิพยสถาน โปรดอภิบาลรักษาฝ่าละอองพระบาท เจริญด้วยจรมิตรพรชัย พิพัฒน์สวัสดิมงคล ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้แจ้งการปรับรูปแบบกิจกรรม “ถวายกำลังใจ ทูลกระหม่อมอาจารย์” พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ได้แจ้งสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ เป็นพิธีถวายพระพรฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่จะถึงนี้
รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีก่อนปิดภาคเรียนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายก และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพร
โดยมีกิจกรรมอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล ถวายแจกันดอกไม้ รวมทั้งมีอาจารย์ในส่วนการศึกษาอ่านทำนองเสนาะถวายพระพร และรับชมวิดีทัศน์ การทรงงาน ของพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนเสร็จสิ้นพิธีการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น