สกลนครพนม 1120X280
สกลนครพนม

ฉาวโฉ่ “สอบสวนกลาง CIB” รวบแม่เล้าลอบค้าประเวณี เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

กดติดตาม TOP NEWS

ฉาวโฉ่ "สอบสวนกลาง CIB" รวบแม่เล้าลอบค้าประเวณี เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปคม. พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์ รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์ รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุล รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.ไตรรงค์ ชัยชนะ ประจำ(สบ.5) บก.ปคม. พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส รอง ผบก.ปคม. พ.ต.อ.รัชภูมิ กุสุมาลย์ ผกก.4 บก.ปคม. พ.ต.ท.กรกฤช งามวงศ์วาน
รอง ผกก.4 บก.ปคม. พ.ต.ท.ธนาคาร จันทร์กระจ่าง รอง ผกก.4 บก.ปคม.​

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.กิตติพงศ์ อมฤตโอฬาร สว.กก.4 บก.ปคม., พ.ต.ท.พัฒษพงศ์ เสณีแสนเสนา สว.กก.4 บก.ปคม. , ร.ต.อ.สกาย จินดาธรรม รอง สว.กก.4 บก.ปคม.,
ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ ดวงนคร รอง สว.(ป.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคม.ฯ

 

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จับค้าประเวณี

 

 

​ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา น.ส.กัญญาลักษณ์ฯ อายุ 28 ปี ในความผิดฐาน “ค้ามนุษย์” โดย เป็นธุระ จัดหา ซื้อขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการค้าประเวณี ซึ่งได้กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี ,เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม เป็นการกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยัง ไม่เกินสิบแปดปี , โดยทุจริต ร่วมกันรับไว้ เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป ซึ่งบุคคลอายุกว่าสิบห้าปี แต่ไม่เกินสิบแปดปี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม , ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด , เป็นนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา โดยไม่ได้รับอนุญาต , เป็นนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ , เป็นนายจ้างจ่ายค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด และ ตั้งสถานบริการ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า และมีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาต” สถานที่จับกุม ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

 

กองบัญขาการตำรวจสอบสวนกลาง ใช้สายลับล่อซื้อ ค้าประเวณี

 

พฤติการณ์ ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากภาคประชาชนร้องเรียนผ่านมูลนิธิ ไม่ประสงค์ออกนาม ว่ามีสถานบริการให้บริการในรูปแบบร้านคาราโอเกะมีพนักงานนั่งปรนเปรอ โดยมีพนักงานชาย-หญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้บริการนักท่องเที่ยวสามารถกอดจูบ ลูบคลำร่างกายผู้ประกอบการหรือสถานบริการนั้นได้รับผลประโยชน์จากการบริการนั้น อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้สายลับ(ขอปิดนาม)แฝงตัวเข้าไปพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและต่อมาได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีพนักงานชาย-หญิงให้บริการลูกค้านักเที่ยวอยู่ภายในร้านและมีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีอาจจะตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือเป็นผู้เสียหายอยู่ภายในร้านฯ จริง

 

ค้าประเวณี จับกุม

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผน เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานและรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งการกระทำความผิดร้านดังกล่าว โดยให้สายลับและเจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัว

 

ทำทีเข้าไปใช้บริการที่ร้านและพบเด็กชาย – หญิง อายุต่ำกว่า 18 ปี กำลังให้บริการลูกค้านักเที่ยวด้วยบริการนั่งปรนเปรอ สวมเสื้อผ้านุ่งน้อยห่มน้อย สามารถกอดจูบ ลูบคลำร่างกายอยู่ภายในร้านซึ่งเป็นสถานบริการ
ต่อมาสายลับได้ติดต่อขอซื้อประเวณี จำนวน 2 คน จาก น.ส.กัญญาลักษณ์ฯ โดยตกลงค่าตัวคนแรกจำนวน 1,800 บาท ค่าตัวคนที่ 2 จำนวน 1,500 บาท และต้องจ่ายค่าเด็กต้องออกไปค้าประเวณีข้างนอกอีกจำนวน 300 บาทให้ร้าน รวมจำนวน 600 บาท (เด็ก 2 คน) จากนั้น น.ส.กัญญาลักษณ์ฯ แนะนำโรงแรมให้กับสายลับ ภายหลังจากนั้นสายลับได้พาตัวเด็กทั้งสองคนไปที่โรงแรม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดช่วยเหลือเหยื่อได้วางกำลังบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุ เมื่อสายลับได้เข้าไปในห้องกับเด็กแล้วทำทีว่าจะร่วมประเวณี พร้อมกับส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดช่วยเหลือเหยื่อเข้าช่วยเหลือเด็กทั้งสองคน สอบถามแล้วเด็กทั้งสองคนรับว่า น.ส.กัญญาลักษณ์ฯ เป็นผู้มีหน้าที่รับงานขายบริการทางเพศจากผู้ที่มาเที่ยวและเป็นผู้รับเงินค่าตัวเด็กที่จ่ายให้ร้าน
ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดช่วยเหลือเหยื่อ

 

ค้าประเวณี

ซึ่งช่วยเหลือเหยื่อที่โรงแรมแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ซุ่มรออยู่ไม่ห่างจากบริเวณร้านได้เข้าทำการตรวจสอบต่อเนื่องในทันที เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงร้านได้แสดงตัวและแสดงความประสงค์ขอเข้าตรวจสอบภายในร้าน โดยมี น.ส.กัญญาลักษณ์ฯ เข้ามาแสดงตนเป็นผู้ดูแลร้านและยินยอมสมัครใจนำการตรวจค้นด้วยความเต็มใจ ผลการตรวจค้นพบ ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ 100 บาท (ซึ่งได้ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนเข้าตรวจค้นจับกุม) จำนวน 6 ฉบับ ที่ น.ส.กัญญาลักษณ์ฯ ขณะเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร่วมกันควบคุมตัวพร้อม

ตรวจยึดของกลางทั้งหมดแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิ์ตามกฎหมายให้ทราบ ผู้ถูกจับทราบข้อกล่าวหาและทราบสิทธิตามกฎหมายของตนดีแล้ว และนำตัวผู้ถูกจับ ส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคม.เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พ.ต.ท.กิตติพงศ์ อมฤตโอฬาร สว.กก.4 บก.ปคม.
โทร.086-3666190

 

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) มีความห่วงใย จึงขอประชาสัมพันธ์เตือนภัยประชาชนและผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ความรู้ในการป้องกันเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยการไม่ให้ไปหลงเชื่อบุคคลที่มาชักชวน ล่อลวง ให้ไปกระทำผิดหรือเสี่ยงต่อการถูกหลอกให้ไปขายบริการทางเพศ ส่วนผู้กระทำผิดที่มีพฤติการณ์เป็นธุระจัดหา หรือเป็นนายหน้าหลอกลวงเด็กไปค้าประเวณีและแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี อาจจะต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิต

 

ค้าประเวณี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดู LIVE รายการ

X

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น